..: Jak bude vypadat rekonstrukce hlavního nádraží v Olomouci :..

Olomouc, foto: Johník Olomouc — Při dokončování realizace projektu Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba v Olomouckém kraji je v plánu spuštění další náročné železniční stavby spolufinancované evropskými fondy skrze Operační program doprava (OPD). Dvoukolejná trať z obou stran hanácké metropole prošla v minulých letech celkovou rekonstrukcí, dálkové vlaky se po ní pohybují často rychlostí 160 km/h. Samotná realizace stavby "Rekonstrukce železniční stanice Olomouc" by měla být hotova do podzimu 2015, kdy končí čerpání prostředků z fondu EU. Přestavba tohoto významného uzlu vedlejších tratí přispěje především ke zvýšení komfortu pro cestující.

Současný stav

Uzlová železniční stanice Olomouc se nachází na trati č. 270 ((Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín), je do ní zaústěna trať č. 301 ((Brno -) Nezamyslice - Olomouc), č. 310 (Olomouc - Opava východ), č. 290 (Olomouc - Šumperk) a č. 275 (Olomouc - Drahanovice).

Schématický plánek ŽST Olomouc, původní stav, foto: SŽDC, s.o. Železniční stanice Olomouc hl. n. je pak rozdělena na osobní nádraží, vnitřní nádraží, pravé přednádraží a levé přednádraží. Je do ní zaústěno také několik vlečkových areálů, opravna vozů a lokomotivní depo.

Z pohledu cestujícího můžete stanici vnímat například takto: Při jízdě dálkovým vlakem z Prahy do Ostravy brzdíte před vjezdem do hlavního olomouckého nádraží z rychlosti až 160 km/h na 100 km/h. Následně se silným zvukovým projevem vjíždíte přes původní výhybky pod Černovírským nadjezdem do oblasti vjezdové skupiny Černovír, kterou vidíte po pravé straně. V oblasti stavědla Filiálka se kolejiště olomouckého nádraží dělí na pravé a levé přednádraží. Vlak u konce přednádraží brzdí ze 100 km/h na 60 km/h. Vlevo můžete vidět areál opraven vozů a lokomotivní depo. Dále pokračujete vnitřním nádražím, kde můžete vpravo vidět původní budovy skladišť a stávající ústřední stavědlo, a dostáváte se do oblasti osobního nádraží. Po výměně cestujících vlak plynule zrychluje průjezdem přes výhybky pod Hodolandským nadjezdem a rychle se dostává na obnovený úsek tratě s maximální traťovou rychlostí 160 km/h.

Návrhový stav

Ve stanici dojde ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, rekonstrukci kolejových zhlaví, včetně vybudování nové peronizace stanice. Celkově bude rekonstruováno asi 17 km kolejí, sneseno bude na 130 ks výhybek a nově vloženo cca 100  ks výhybek, vybudována budou nová vnější a ostrovní nástupiště s celkovou délkou nástupních hran téměř 2 km. Nová nástupiště budou částečně zastřešena v celkové ploše téměř 8 tisíc m2. Stavebnětechnický stav kolejiště zajistí zavedení vyšší traťové rychlosti až do 160 km/hod na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost efektivně využít, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla.

Půdorys - přednádraží, foto: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Půdorys - osobní nádraží, foto: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vedením hlavních koridorových kolejí přes osobní nádraží bude provedeno v nové poloze mezi nástupištěm č. 2-3 oproti stávajícímu stavu, kdy jsou hlavní koleje vedeny kolem nástupiště č. 2. Tímto přesmykem hlavních kolejí se posílí lichá kolejová skupina o jednu kolej a získá se tím větší vyváženost mezi sudou a lichou skupinou v osobním nádraží. Dále bude provedeno vybudování nového nástupiště č. 5 za stávajícím nástupištěm č. 4. Nástupiště pro vlaky směr Prostějov/Senice na Hané bude po kompletní rekonstrukci v původní poloze přejmenováno na nástupiště č. 1A a 1B.

Olomouc, nástupiště Prostějov/Senice na Hané, foto: Strnda Stavbou se zabezpečí výlučné využití celého nástupiště č. 2 pro vlaky na směru Česká Třebová – Přerov pro pohodlný přestup cestujících z vlaku vyšší kategorie do nižší a opačně bez nutnosti přecházení mezi nástupišti. Obdobný způsob využití má nástupiště č. 3, které bude stejné služby nabízet pro vlaky na směru Ostrava (Přerov) – Praha. V dopravní špičce bude možno ve stanici současně odbavit čtyři vlaky hlavní koridorové trati (2 vlaky vyšší a 2 vlaky nižší kategorie), dva vlaky na směru Šternberk, dva vlaky na směru Krnov, dva vlaky na směru Prostějov a jeden vlak na směru Kostelec na Hané – celkem tedy 11 vlaků osobní dopravy.

Mimo osobní nádraží v oblasti nákladního přednádraží a vnitřního nádraží proběhne kompletní rekonstrukce hlavních průjezdných kolejí včetně obnovy předjízdných kolejí. Stávající první vjezdové výhybky pod Černovírským nadjezdem ze směru od Štěpánova budou zrušeny. Nová vjezdová návěstidla do ŽST Olomouc hl. n. ze směru od Štěpánova se tímto posunou až k oblasti stavědla Filiálky. Tímto zkrácení obvodu stanice Olomouc dojde k rozšíření mezistaničního úseku Olomouc - Štěpánov o jeden oddíl autobloku.

Dále bude rekonstruováno 7 mostních objektů včetně dvou podchodů na nástupiště a jeden železniční propustek. Významnou změnou je pak rozšíření mostu přes řeku Bystřici pro umístění další koleje, která napojí především železniční trať od Krnova na nové 5. nástupiště a umožní tím zvýšení počtů současných vjezdů/odjezdů. Spolu s rekonstrukcí mostních objektů bude upraveno cca 250 m silničních komunikací a kolem 100 m cyklostezek. V rámci protihlukových opatření budou vystavěny 3 nové protihlukové stěny v celkové délce něco málo přes 400 m.

Podélný řez novým podchodem, foto: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Podélný řez starým podchodem, foto: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zpracovaný projekt stavby zajišťuje shodu s prvky interoperability transevropského konvenčního železničního systému (TSI). V rámci osazení nového zabezpečovacího zařízení bude řízení provozu v ŽST Olomouc hl. n. prováděno z CDP Přerov.

V součinnosti s realizací rekonstrukce stanice Olomouc se připravuje stavba "Rekonstrukce prostějovského zhlaví ŽST Olomouc", která by měla být realizována v souběhu s předmětnou velkou stavbou. V rámci této menší stavby je sledována přestavba prostějovského zhlaví pro zvýšení vjezdových/odjezdových rychlostí z/na žel. trať směr Prostějov a směr Senice na Hané.

Vizualizace návrhového stavu

Osobní nádraží s hodolanským nadjezdem, foto: SŽDC, s.o. Osobní nádraží, pohled z jižní strany, foto: SŽDC, s.o. Pohled na osobní nádraží, foto: SŽDC, s.o. Osobní nádraží a most přes řeku Bystřici, foto: SŽDC, s.o.

Doprovodné video

Prezentační videa najdete na stránkách SŽDC a webu Moravia Consult.

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty, MORAVIA CONSULT Olomouc


zirecek | 26.12.2012 (8:00)
Related newsopen/close

More on Stavby a projekty

More from ČR Olomoucký


  1 2      Zpráv na stránku:   
Registered user ISF 
29.12.2012 (21:54)  
BoBo: CDP Přerov v současnosti řídí tratě Ostrava - Přerov, Přerov - Břeclav a Přerov - Česká Třebová. Olomouc by pak měla padnout pod třetí sál, který teď ovládá trať Přerov - ČT.
Registered user BoBo 
29.12.2012 (12:18)  
Víte někdo, na kterých tratích (trať. úsecích) řídí provoz CDP Přerov? A jak se to změní po zapojení Olomouce hl.n.?

K dluhonické spojce - ano, problémy s křížením tam jsou. Ale daly se čekat. Při jízdě ve směru Olomouc - Hranice dochází ke křížení skoro vždy na přerovském zhlaví
28.12.2012 (17:40)  
Zdeněk Štěpánek: Takový neskromný dotaz: Kolik vagonů denně to nákladové nádraží odbavuje? V průměru za poslední 3 roky?
27.12.2012 (23:12)  
Zdeněk Štěpánek: Jako bych to nečekal... Všechno ostatní je nepodstatný, ze všeho nejdůležitější je zničit nákladní nádraží, aby těch kamiónů muselo jezdit ještě víc.
No abych pravdu řekl, tohle mě dost zaráží. Tak ony ty kamiony jezdí kvůli tomu, že na nákladových nádražích už není místo na žádné vagóny? Pokud tedy teď začneme o 106 rozšiřovat nákladová nádraží (a třeba i stavět nová), jistě se autodopravci chytnou za nos, své zákazníky pošlou k ČD Cargo, auťáky dají sešrotovat a sami se půjdou přihlásit na Úřad práce.
27.12.2012 (22:42)  
Jako bych to nečekal... Všechno ostatní je nepodstatný, ze všeho nejdůležitější je zničit nákladní nádraží, aby těch kamiónů muselo jezdit ještě víc.
Registered user jva 
27.12.2012 (21:44)  
Randy: momentálně se mluví o ceně olomoucké rekonstrukce kolem 3mld (nějaké články v tisku asi před měsícem až dvěma). Ale jak to bude v reálu a kolik je skutečná cena? Když se ty návrhy zveřejňovaly poprvé (někdy před 2-3 roky?), byla cena kolem 4mld. Pak se zjistilo, že na to stát nemá, takže to po čase vylezlo se sumou o čtvrtnu menší, aniž by se na projektech cokoli měnilo...
Registered user Rail-2005  mail  
27.12.2012 (16:09)  
Spíš by mne zajímalo, zda se opravdu bude stavět nebo zda se zase nějaká ješitná individua, která si myslí, že jsou středem vesmíru, budou měsíce masírovat u antimonopolního úřadu a u soudu.
Registered user M 
27.12.2012 (13:57)  
Mozna v Olomouci nejsou tak horlivi ochranci prirody...
Registered user Randy 
27.12.2012 (13:11)  
A kolik to vsecko bude stat miliard? Urchte to je potrebna stavba, ale v dobe, kdy nemame hotovou trat do Budejovic, o spojeni Cech s Nemeckem nebo Rakouskem ani nemluve? Ach jo. Vsechno se u nas dela odzadu..
Registered user mat.mt  mail  
27.12.2012 (12:16)  
Pro dálkovou dopravu by bylo asi nejschůdnější až do přestavby Prosenice jezdit Prosenice - Drahotuše levostranně, aspoň by ta drahotušská měla spojka nějaké smysluplné využití. Ale je tu ještě osobka a nákladní, kterým více vyhovuje současný stav, takže do kompletní rekonstrukce celé spojky to bude špunt na druhou :/
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2024 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko