..: FAQ - otázky k fotogalerii :..

Abychom odlehčili správcům v odpovídání na stále stejné otázky, sepsali jsme odpovědi na nejčastější z nich. Projděte si, prosím, dříve než nám napíšete, zda váš dotaz již není zde zodpovězen.

 1. Co je fotogalerie
 2. Jak přidám svou fotku?
 3. Autorská práva
 4. Kdo jsou správci a kolik jich je?
 5. Jak probíhá výběr fotek, proč je a proč tak dlouho trvá?
 6. Jaké jsou podmínky přijetí?
 7. Co dělat, když fotka neprojde?
 8. Proč se názory různí?
 9. Co je UG?
 10. Diskuse, zpětná vazba, dotazy
 11. Jaké odměny dostávají správci a ostatní redaktoři ŽP?

nahoru

1. Co je fotogalerie

Fotogalerie ŽP se snaží o rozšiřování a katalogizaci sbírky zajímavých, technicky kvalitních a přitom nápaditých fotek železničních vozidel z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Přispěvatelé mají možnost vybudovat portfolio svých fotek a získat od správců (při výběru) a dalších uživatelů (po přijetí) zpětnou vazbu (komentáře, soukromé zprávy, bodové ohodnocení), která jim umožňuje zlepšit jejich techniku.
Cílem fotogalerie ŽP není sběr historických a dokumentačních fotek ani fotek dalších objektů souvisejících se železnicí (než vozidel), jakkoliv si takových fotek vážíme. Fotky z akcí můžete prezentovat společně s krátkým popisem akce formou článku.

nahoru

2. Jak přidám svou fotku?

Přidávat fotky mohou jen registrovaní uživatelé. Registrace je automatická a bezplatná. Fotku přidáváte v administračním rozhraní ŽP elektronickým formulářem.
Fotka musí splňovat základní požadavky na přijetí do schvalovacího procesu, jinak nebude přijata - formát JPG, rozlišení 1024 pix v jednom rozměru, 512-1024 pix v druhém rozměru, ať je fotka na výšku nebo na šířku, datová velikost max. 400kB. Budeme rádi, pokud k fotce přidáte informaci minimálně o místě a datu focení.
Pro zobrazení ve fotogalerii musí fotka úspěšně absolvovat schvalovací proces, za nějž odpovídají správci fotogalerie. Ti ji ohodnotí a případně vám sdělí své připomínky k fotce. Vynasnaží se Vám případně pomoci v jejích úpravách, aby mohla být přijata. Neposílejte fotky emailem, nemůžeme na takové zprávy odpovídat.

nahoru

3. Autorská práva

Vložením fotky do systému ručíte za to, že jste jejím autorem nebo k ní disponujete autorskými právy. Vložením fotografie stvrzujete, že udělujete nevýhradní licenci s právem publikovat fotku ve fotogalerii ŽelPage a že jste k tomuto udělení licence samostatně oprávněn. Nebo-li že jste autorem fotky a přejete si, aby se stala trvalou součástí této fotogalerie. Zároveň dáváte ŽP právo na užití vašeho díla pro jeho zobrazení v rámci portálu ŽP (např. jako ilustrační snímky k newskám či článkům).
ŽP může ve výjimečných případech povolit převzetí díla s odkazem na zdroj (www.zelpage.cz), například jako ilustrační snímky ke zprávám na novinky.cz.
ŽP není oprávněna Vaše vložené fotky prodávat nebo prezentovat za úplatu bez Vašeho vědomí a souhlasu.

nahoru

4. Kdo jsou správci a kolik jich je?

Správci fotogalerie jsou zkušení uživatelé publikující na ŽP, kteří se aktivně zajímají o železniční fotografii a přijali roli starat se o funkci fotogalerie a o její uživatele. Správců je 6.
Snaží se o zvyšování kvality fotek na ŽP dobře míněnými radami. Pomáhají autorům, aby se vyvarovali chybám kterými mnozí sami prošli.
Mají na starosti i schvalování nově přidaných fotek do galerie.

nahoru

5. Jak probíhá výběr fotek, proč je a proč tak dlouho trvá?

Výběr fotek má za úkol udržet vysokou kvalitu vložených fotek, umožnit úpravy fotky před jejím přijetím a omezit exponenciální růst velikosti galerie.
Každý správce samostatně a na ostatních nezávisle rozhoduje (bez zobrazení autora fotky) o tom, zda podle něj fotka dosahuje úrovně nutné pro přijetí do fotogalerie. Poté, co se sejdou 3 kladné (nebo záporné) hlasy, je fotka přijata a zobrazena (nebo zamítnuta). Jak již bylo zmíněno, pro definitivní rozhodnutí o fotce jsou potřeba 3 hlasy pro nebo proti, a u schválených fotek nemá poměr hlasů žádný další vliv, proto nemá smysl zbytečně "řešit" zdánlivě "malicherné výtky" některého ze správců, dokud o fotce nebude deifinitivně rozhodnuto. Dále též viz. bod 8.
Nebojte se pokud fotka zůstane ve schvalování o něco déle. Nezapomněli jsme na ni, jen je občas posouzení fotky náročnější.
Fotky jsou posuzovány individuálně; nehledejte tedy, prosím, v posuzování fotek (kromě vytýkání základních technických chyb) přílišné souvislosti nebo precedenty v rozhodování o fotkách jiných.

nahoru

6. Jaké jsou podmínky přijetí?

Aby mohla výt vůbec fotka přijata do schvalovacího procesu, musí splňovat základní technické podmínky specifikované v bodu 2 a na stránce určené pro vkládání fotografií. Samotné ztvárnění fotky je na vás - nejsou dána striktní pravidla, jak by měla fotka vypadat, měla by však dodržovat rámcová pravidla:

 • kompoziční (hlavní motiv - lokomotivu - pokud možno neumisťovat do středu ale volit raději tzv. zlatý řez (dělení snímku na třetiny a umisťování hlavních motivů do jejich průsečíků), vyvarovat se nevhodně trčícím objektům ze střechy vozidla, omezit rušivé objekty odvádějící pozornost od hlavního motivu, zamezit kolizím vozidla s dalšími objekty, jako jsou sloupy nebo další objekty tvořící součást dráhy, nefotografovat tzv. "natěsno" - ponechat dostatek volného místa okolo vozidla, aby fotka nepůsobila stísněně, nebo naopak adekvátně snímek ořezat, aby na druhou stranu nepůsobil příliš volně, utopeně; velmi často nepřijatelné jsou řízlé linie, příp. objekty - koleje, souprava, sloupy trakčního vedení…)
 • technická kvalita (ostrost, šum) by měla být na dobré úrovni
 • barvy by měly maximálně odpovídat realitě
 • je požadován kvalitní násvit vozidla - nefotografovat proti slunci, není-li to uměleckým záměrem, nebo s příliš bočním násvitem, neboť pak vzniká tzv. "vypálená" obloha, kdy zaniká její kresba a vidět je jen bílé volné místo; fotka pořízené bez slunečního násvitu (za zatažena) jsou přijatelné, pokud nemají "přepálenou" oblohu a tmavý spodek
 • nepřijatelné je dále "kácení se", kdy reálné vertikály nejsou vertikálami na fotce
 • fotka nesmí vykazovat deformaci - sbíhavost liní směrem nahoru, tzv. "flaška" (rovnoběžné vertikály tvoří písmeno A), příp. dolů při sklopení objektivu (ve tvaru písmene V), rybí oko typické pro malou ohniskovou vzdálenost - vypuklost středu fotky (pokud není uměleckým záměrem), soudkovitost (rovnoběžné vertikály tvoří spíše písmeno O).
 • Na fotku nepřidávejte dodatečně další prvky (rámeček, datum, jméno, popis, logo atd.)

nahoru

7. Co dělat, když fotka neprojde?

Nevěšte hlavu. První fotka často neprojde. Přesto jste ji nevkládali zbytečně. U zamítnuté fotky naleznete komentář, co bylo špatně a čeho se příště vyvarovat. Pokud se příště těchto chyb vyvarujete, nic nebrání tomu, aby Váš další pokus byl v galerii umístěn.
Můžete se podle připomínek pokusit o nápravu - spustit editor a fotku upravit, pokud to povaha výtek umožňuje. I při kompozičních problémech lze v editoru mnoho zachránit. Není-li to technicky možné, můžete využít rad a vyrazit znovu do terénu.
Pokud si přesto nevíte rady, kontaktujte přes vzkazy nebo ICQ některého ze správců FG a on Vám rád poradí. Nevzdávejte se zbytečně.

nahoru

8. Proč se názory různí?

Protože každému se líbí něco jiného. Pokud by všichni měli stejný názor, mohl by být správce jeden člověk a ten rozhodovat zda fotka projde nebo ne. Většinou nás rozdělují detaily, na které máme každý jiný názor.
Právě proto, aby jednotlivý názor neschválil špatnou fotku nebo nezamítl dobrou, je vyžadován (ne)souhlas alespoň tří správců.

nahoru

9. Co je UG?

Jde o speciální sekci galerie, do které jsou zařazovány zvláštní, zajímavé a unikátní fotky, které se daly těžko zařadit do "obyčejných" galerií lokomotiv. Mnohdy povedený umělecký záběr je cennější než nepovedený snímek sebevzácnějšího exponátu.
Hodnocení a schválení do sekce UG může trvat déle, protože jsou u fotky znovu pečlivě zvážena všechna pro a proti.

nahoru

10. Diskuse, zpětná vazba, dotazy

Pokud se chcete k fotce nebo ke galerii a jejímu fungování vyjádřit, uvítáme to. Dodržujte však, prosím, několik jednoduchých zásad, které nám všem usnadní život.

 • Komentáře k fotce slouží k vyjádření názoru na fotku, jde o diskusi moderovanou autorem fotky, správci galerie a administrátorem, ve které neexistuje nárok na uveřejnění vašeho příspěvku, pokud porušuje etický kodex nebo záměry moderátora diskuse. Autor fotky má právo komentáře ke svým fotkám omezit a umožnit tím vkládání komentářů nebo hodnocení hvězdičkami (nebo obojí) pouze uživatelům s více než 5 snímky v galerii.
 • Jednou z mnoha stížností, které na adresu FG na ŽP slýcháme, je hrubost mnohých komentářů od řadových uživatelů, kdy je často velice kvalitní fotka napadána dosti sprostými komentáři, jež na sebe zpravidla nabalují další, stejného ražení. K tomu přistupujeme s nulovou tolerancí.
 • Pokud máte osobní přání na autora, použijte soukromou zprávu autorovi fotky (nebo email atd.),
 • Pokud se chcete ptát, veřejně pochválit nebo si postěžovat na principy fotogalerie a/nebo správce galerie, použijte výhradně diskusní forum.
 • Pokud se vám nikdo nevěnuje, můžete se v nouzi obrátit na provozovatele webu - těch je ale výrazně méně, než správců ;-)

nahoru

11. Jaké odměny dostávají správci a ostatní redaktoři ŽP?

Želpage je dobrovolná, nekomerční volnočasová aktivita jednotlivců. Aktivní účastníci přispívají na hosting obsahu a domény a ve volném čase obsah tvoří bez nároku na odměnu. Jedinou odměnou tak jsou slova uznání od veřejnosti, možnost být součástí týmu a, nadneseně řečeno, hřejivý pocit dobře vykonané práce ;-)


Zdeněk Michl Poslat mail autorovi | 18.7.2006 (22:09)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on ŽelPage

More from Česká republika (celá)


  1 2      Zpráv na stránku:   
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
16.03.2014 (0:30)  
Doporučil bych přečíst ty články, co jsou odkazované pod zamítanými fotkami.
15.03.2014 (18:14)  
Já osobně mám ve svém PC uloženo cca 1500 fotek lokomotiv, 2 dny jsem to přebíral, vybral jsem 10 nejlepších, nahrál jsem je sem a druhý den mi na všech 10 fotek bylo odpovězeno, že jsou, když to tak řeknu úplně na h****. Jsem tak vytočenej, že bych někoho nejradši uškrtil.......
Editor or ŽelPage Administrator Chary  mail  
18.11.2012 (18:19)  
dohlibe,
tak jsem si přečetl ten komentář, podíval se na ty tvoje fotky, a nějak se nemohu zbavit dojmu, že by jejich problém spočíval v nedostatečné kvalitě aparátu, kterým byly pořízeny.

Pokud bys měl v ruce Nikon D800E s objektivem 24-70/2,8 nebo 70-200/2,8, vyfotil bys ty fotky stejně blbě.

Pro neinformované - mašina přejetá do roští či focená v naprosté "tmě" s třetinou fotky bílé vypálené oblohy a třetinou fotky zcela utopené v černotě.

Zato kdybys ty fotky chtěl udělat pořádně, dokázal bys to i s obyčejnou 6MPx zrcadlovkou dnes za deset patnáct tisíc, což rozhodně není profi výbava.

Kdybys to fotil na nějaký lepší kompakt, pořádně využil jeho limitovaných možností (například kompozice "nadoraz", bez nějakého většího řezání) a správně zmenšil, dovedu si představit, že bys uspokojivé fotky udělal i třeba z 8 Mpx mýdlové krabičky.

Ale jakmile problém fotek stojí a padá na špatném přístupu ke scéně a kompozici, tak ti nepomůžou ani fotoapráty z křišťálu.

Na druhou stranu naučit se pořádně fotit, to přece není nic těžkého. Jen v naší galerii se to naučilo pěkných pár stovek lidí. Musí se jen chtít.

Chceš ty?
Registered user dohlib 
16.11.2012 (19:09)  
já to vzdávám, už si budu fotit vláčky jen pro sebe. Nemá cenu to sem cpát, protože tady mají šanci asi jen profi fotografové nebo fotografové s profi technikou...
11.04.2012 (21:51)  
Martin Ut.

Pořád nerozumím proč byly moje fotky smazány ... moje fotky byly 2200*nevím a upravil jsem je do požadovaného formátu a nebyla přijata žádná ... šmahem odmítnuty

přikládat upravené fotky do tohota fóra mě po této zkušenésti přijde jako Sysifovská práce. Obohacovat kamarády, aby to někdo odmítl ... no ...
Registered user kaktus  mail  
28.04.2011 (19:22)  
ja furt nemůžů najít ten odkaz na elektronickou pošta na odesílání fotek nevite kde je či kde je odkaz?DÍK
Registered user petr. 
29.08.2008 (11:18)  
Můžu poprosit o odkaz na článek / příspěvek na diskuzi (myslím, že už jsem ho někde potkal) o tématu: výpočet ratingu, kdo je autor a kdo je uživatel...dík
Correspondent or Member of ŽelPage topič  mail  
17.06.2008 (17:34)  
Jenki: Po lopatě. Vložíš jednu fotku a zbývá Ti ještě devět pozic. Fotka je přijata do galerie a je buď hned zveřejněna či čeká v zásobníku v pořadí. Ihned po schválení fotky máš opět deset pozic.
Opačně, fotka je zamítnuta. Buď ji smžeš hned a za měsíc se Ti pozice "obnoví" nebo ji necháš být a za 14 dní se smázne automaticky a za další měsíc se tato pozice obnoví. Analogicky, při "nalití" více fotek je obsazených / volných pozic více / méně. Jasný nebo ještě nějaký dotaz?
Registered user Jenki 
29.05.2008 (19:32)  
Nožná jsem úplně blbej, ale nějak se mi nedaří nikde najít, za jakých podmínek a jak často se "resetuje" množstevní limit pro vkládání fotek. Dík za radu :)
Registered user Whupi 
26.12.2007 (15:01)  
Na tomhle webu sem nekolikrát deně. Je fakt super.
  1 2      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko