..: Dopravní průzkum - jak vidí českou železnici samotní cestující? :..

Cestující vyplňují dotazníky 17.11.2010, foto: Matouš Danielka Průzkum — Ve středu 17. listopadu 2010 proběhl ve vlacích Českých drah dopravní průzkum, pořádaný občanským sdružením ŽelPage. Šlo o vůbec první podobnou akci připravenou členy našeho sdružení. Osloveným cestujícím byl předán dotazník, jehož vyplnění bylo zcela anonymní a dobrovolné. Náš tým se rozdělil do dvou skupin, přičemž jedna cestovala na trase Praha – Pardubice – Brno – Jihlava – ČB – Praha, a druhá vyrazila z Březnice do Děčína. Dotázáno bylo na 200 cestujících, kteří většinou odpovídali s ochotou a vstřícností. Ba našli se dokonce i horliví spisovatelé, kteří se o dotazník přihlásili sami. Výsledky ankety jsme poskytli Českým drahám a s vámi se o ně chceme podělit v tomto článku.

Celkem bylo rozdáno 205 dotazníků, respondenty bylo 102 mužů a 103 žen. Cestující byli osloveni během jízdy a každý měl pro vyplnění k dispozici libovolné množství času, i když většině stačilo deset až patnáct minut. Výsledky berou ohled na pohlaví a věk respondentů.

Cestujete vlakem pravidelně?

  • Možné odpovědi: ano, ne

První otázka nebyla nijak záludná a odpověděli na ní všichni dotázaní cestující. Z výsledků vyplývá jedna zajímavá skutečnost – vlak pravidelně využívá jen každý druhý respondent. Přestože se České dráhy snaží zvýhodnit pravidelné cestující různými věrnostními nabídkami, celá polovina jich vlak využívá nepravidelně, a to většinou za obyčejné jízdné.

Cestujete vlakem pravidelně? - muži, foto: ŽelPage Cestujete vlakem pravidelně? - ženy, foto: ŽelPage Cestujete vlakem pravidelně? - celkem, foto: ŽelPage

Proč jezdíte vlakem?

  • Možné odpovědi: práce, zábava, jiné

Druhá otázka si kladla za cíl zjistit důvod jízdy. Dotázaní cestující měli na výběr mezi prací a zábavou, nebo si mohli vyplnit vlastní důvod. Často bylo zmiňováno dojíždění za studiem a turistika. Do školy jezdí samozřejmě nejčastěji cestující do třiceti let, ale našly se i výjimky. Mezi ostatní důvody patřilo například příležitostné dojíždění do větších měst k lékaři nebo kvůli vyřízení osobních záležitostí. Někteří respondenti uváděli více důvodů najednou. Výsledky byly pochopitelně ovlivněny termínem průzkumu – středa 17. listopadu byl státní svátek uprostřed týdne.

Proč jezdíte vlakem? - muži, foto: ŽelPage Proč jezdíte vlakem? - ženy, foto: ŽelPage Proč jezdíte vlakem? - celkem, foto: ŽelPage

Jaký faktor je pro vás rozhodující při volbě dopravního prostředku?

  • Možné odpovědi: cena, pohodlí, čas, jiný

Třetí otázka měla rozuzlit neustále vedené spory, zda si cestující raději připlatí za větší kvalitu a pohodlí, nebo zda vyhledávají spíše levná spojení. Zajímalo nás také, kolik lidí se při volbě dopravního prostředku rozhoduje podle délky jízdy. Se stejným počtem hlasů (82) skončila cena a čas. Ještě větší počet oslovených cestujících však uvádí, že upřednostňuje pohodlí. Zmíněna byla také návaznost spojení, dostupnost stanic a zastávek, bezpečí a dokonce i ohled na životní prostředí, nicméně tyto faktory dohromady tvoří jen malé procento z odpovědí. Podíváme-li se však podrobně na výsledky, zjistíme, že starší lidé ve věku od 45 let hledají spojení spíše podle ceny, zatímco mladí lidé si potrpí na pohodlí. Stejně jako u předchozí otázky bylo udáváno více důvodů najednou.

Jaký faktor je pro vás rozhodující při volbě dopravního prostředku? - muži, foto: ŽelPage Jaký faktor je pro vás rozhodující při volbě dopravního prostředku? - ženy, foto: ŽelPage Jaký faktor je pro vás rozhodující při volbě dopravního prostředku? - celkem, foto: ŽelPage

Co byste na železniční dopravě v ČR/SR změnili?

  • k dispozici volné textové pole

Cestující vyplňují dotazníky 17.11.2010, foto: Matouš Danielka Tato otázka byla jednou z celkem pěti, v nichž dostali cestující volný prostor pro vyjádření vlastního názoru. Na toto téma by se dalo jistě hovořit dlouhé hodiny, dotázaní však byli omezeni minimálně časem příjezdu do cíle. Dotazník zodpověděly i dvě cestující ze Slovenska, které však pravidelně cestují i na území našeho státu a tak hodnotily zdejší situaci. S většinou cestujících bychom se shodli minimálně na zvýšení kvality sociálních zařízení (WC, umývárna). Nezanedbatelná část lidí si stěžovala také na otevírání dveří, protože se často bojí, že nevystoupí včas. Tato obava panuje zejména u starých rychlíkových vozů typu UIC-Y (A/BDs/B). České dráhy by sice měly zajistit zdarma zpáteční cestu v případě jízdy do další stanice v důsledku nefunkčních dveří, nicméně strach a panika se v takovém případě dostaví zejména u těch cestujících, kteří vlakem cestují minimálně.

„Nutná je kompletní obnova vozového parku a důslednější údržba tratí (především těch, které nejsou zařazeny do sítě koridorů). Jízdní řády je třeba konstruovat s ohledem na potřeby lidí,“ píše mladý muž z jižních Čech.

Dalším diskutovaným faktorem byla cena jízdného. Mnoho lidí tvrdilo, že autobus je vyjde levněji, než doprava po železnici. Nechyběly ani příkladné ukázky – rozdíl byl mnohdy dosti vysoký. Někteří z dotázaných si stěžují na vysokou cenu poskytovaného občerstvení. Zcela oprávněně byly podány také připomínky ke stavu a čistotě nádražních budov. „Podmínky pro cestující se razantně zhoršily. V malých nádražích byly uzavřeny čekárny a dokonce i WC, příkladem je trať Zdice – Protivín. Zatlučená okna mi připomínají stav budov za války!“ sděluje nám s rozčilením zhruba padesátiletý muž. Nemálo cestujících by pak rádo vidělo posílené spoje, zejména prý v pátek a v neděli. Kritiku sklidilo také většinou nefunkční ovládání topení nebo „nenavazující přípoje“. Podle slov několika cestujících je více než dvacetiminutová čekací doba mezi přípoji neuspokojivá. Většina lidí naráží také na stav a kvalitu vozů nebo četnost spojů. Naopak pozitivní ohlasy sklízí vlakový rozhlas (především hlášení následujících stanic), který by cestující rádi slyšeli ve všech vlacích. Cestující by pak také rádi redukovali zpoždění s tím, že jsou si vědomi skutečnosti, že za některá zpoždění dopravce nenese odpovědnost, resp. nejsou způsobeny jeho vinou. Jde zejména o srážky vlaku s osobou či autem a další.

Někteří respondenti zmínili také potřebu zkvalitnění infrastruktury. Jeden mladý muž napsal: „Zrychlit! Pak si klidně připlatím, ale dokud bude vlak dražší a pomalejší než BUS, tak pro mne postrádá smysl.“ V několika dotaznících byly uvedeny také chybějící elektrické zásuvky ve vozech a WiFi připojení k internetu.

Jaký názor máte na vstup soukromých dopravců do sektoru osobní železniční dopravy? Věříte v jejich úspěch nebo preferujete jednoho státního dopravce?

  • k dispozici volné textové pole

Cestující vyplňují dotazníky 17.11.2010, foto: Matouš Danielka Soukromí dopravci v dálkové dopravě – aktuální téma, kterým se zabývají snad všechna periodika zaměřená nejen na železniční dopravu. Zajímalo nás, jaký názor mají lidé na alternativní provozovatele vlakových spojů a zda jejich vstup na koleje uvítají. V současné době jde zejména o firmy RegioJet, Wagon Service Travel a RapidExpress. „Jsem ráda, že i v této oblasti bude existovat konkurence. Myslím, že se bude více dbát na blaho zákazníků a zlepší se tak kvalita poskytovaných služeb. Soukromníci by ale též měli vykrýt regionální tratě.“ sděluje nám zhruba třicetiletá žena. Negativně odpověděli většinou jen starší lidé, kteří v tak zásadní novinku příliš důvěry nemají, zatímco zbývající drtivá většina hodnotí vstup soukromých dopravců pozitivně a někteří ho označili dokonce jako nutnost. Cestující si od toho slibují mnohem lepší podmínky, spojené se zvýšením kultury cestování a snížením ceny jízdného. Naprostá většina dotázaných však uvedla, že dopravci by si měli vzájemně uznávat jízdní doklady a slevy. „Především v regionální dopravě jsou soukromí dopravci šancí, jak udržet provoz na řadě místních tratích. Bylo by však žádoucí zajistit platnost některých jízdních dokladů ČD (např. SONE+) i ve vlacích soukromých dopravců.“

„Konkurence na železnici je dobrá věc (v dnešní době již téměř nutnost) a tudíž se vstupem soukromých dopravců souhlasím. Zároveň jsem ale pro vytvoření holdingu ČD, ČD Cargo a SŽDC jako národního dopravce.“ míní zhruba pětapadesátiletý bývalý zaměstnanec drah.

Všem dopravcům tedy nezbývá, než dodat: u českých cestujících máte zelenou!

Využíváte během jízdy vlakem jídelní vůz (nebo bistrovůz) a další nadstandardní služby?

  • Možné odpovědi: ano, ne, využívám spojů bez těchto možností

Tato otázka měla zjistit, v jaké míře jsou užívány nadstandardní služby ve vlacích vyšší kvality. Z více než dvou set dotázaných využívá jídelního vozu a dalších služeb 34 cestujících, tedy zhruba šestnáct procent. 43 cestujících pak využívá spojů bez těchto možností, zbývající většina tyto služby nepoužívá ani v případě, že jsou k dispozici. Mezi nejčastější uživatele jídelních vozů patří lidé ve věku 15 – 30 let.

Využíváte během jízdy vlakem jídelní vůz? - muži, foto: ŽelPage Využíváte během jízdy vlakem jídelní vůz? - ženy, foto: ŽelPage Využíváte během jízdy vlakem jídelní vůz? - celkem, foto: ŽelPage

V jakém poměru by měl stát investovat do silniční a železniční infrastruktury; proč?

  • k dispozici volné textové pole

Zajímal nás názor veřejnosti na investice do dopravní infrastruktury, zejména v době, kdy současný ministr dopravy, Vít Bárta, upřednostňuje stavbu silnic před železnicemi. Většina dotázaných tvrdila, že by stát měl investovat více do železnice. Často totiž byla uváděna šetrnost železnice k životnímu prostředí a možnost převedení nákladní dopravy z přetížených silnic zpět na železnice, což někteří vidí jako pozitivní věc. Starší žena píše: „Naše země má tradici železniční dopravy. Byli bychom rádi, kdyby se nejen zachovala, ale i vylepšovala. Silniční doprava má negativní vliv na životní prostředí, železnice nikoliv.“

Využíváte při cestování služeb on-line sledování polohy vlaku (a jeho zpoždění)?

  • Možné odpovědi: ano, ne

Jak jsou využívány služby on-line sledování vlaků, ať už jde o Babitron, nebo informace poskytované přímo Českými drahami? Z výsledků plyne, že tyto služby využívá téměř 60 cestujících z dvou set dotázaných. Někteří lidé ale ani v nejmenším netuší, že něco takového existuje. Systém sledování polohy vlaku nejčastěji využívají mladí cestující, ale ani ostatním věkovým kategoriím zjevně není internet cizí.

Využíváte služeb on-line sledování polohy vlaku? - muži, foto: ŽelPage Využíváte služeb on-line sledování polohy vlaku? - ženy, foto: ŽelPage Využíváte služeb on-line sledování polohy vlaku? - celkem, foto: ŽelPage

Jedete dnes na jízdenku ČD NET Lidl?

  • Možné odpovědi: ano, ne, ne – nevím o ní

Dopravní průzkum proběhl v den státního svátku, kdy platila akční jízdenka ČD NET Lidl. Zajímalo nás tedy, kolik cestujících této nabídky využilo a kolik cestujících o ní vůbec nevědělo. I výsledky této otázky nejsou nezajímavé: jízdenky ČD NET Lidl využilo 54 dotázaných. Až 64 respondentů, tedy zhruba 31 procent, však o této možnosti vůbec nevědělo.

Jedete dnes na jízdenku ČD NET Lidl? - muži, foto: ŽelPage Jedete dnes na jízdenku ČD NET Lidl? - ženy, foto: ŽelPage Jedete dnes na jízdenku ČD NET Lidl? - celkem, foto: ŽelPage

Jste spokojeni s dopravní obslužností vašeho kraje?

  • k dispozici volné textové pole

Poslední otázka měla zmapovat (ne)spokojenost cestujících s dopravní obslužností jejich regionu. U této otázky se názory příliš nelišily – většina lidí byla s celkovou obslužností svého kraje víceméně spokojena. Nejlépe je na tom okolí Prahy a Jihomoravský kraj. Výjimkou byl například Jihočeský kraj, kde je podle slov dotázaných doprava rok od roku horší a již současná podoba sahá k hranicím únosnosti. Jak někteří tvrdí, od letošního prosince se pro ně situace ještě zhorší. Dle podrobných výsledků projevili nejvíce spokojenosti respondenti starší 45 let, z čehož vyplývá, že největšími stěžovateli bývají mladší cestující. Zhruba pětatřicetiletý muž píše: „PRAHA – celkem dobré, uvítám zlepšení na trati 210. K osobní železniční dopravě bych využil také nákladové nádraží Žižkov a obnovil bych zrušenou stanici Praha-Vyšehrad pod Nuselským mostem.“

Několik slov na závěr

IC 519 Manažer, Český Brod, foto: Duhy Poděkování patří především všem zúčastněným, kteří projevili absolutní vstřícnost a ochotu nejen při vyplňování dotazníků. Děkujeme také těm, kteří zároveň souhlasili se zveřejněním své fotografie. Rádi bychom (s ohledem na přijetí tohoto průzkumu respondenty) zorganizovali další akci podobného typu, nyní již ale v mnohem větším rozsahu, tentokrát na téma "Nový jízdní řád", které jistě vyvolá dlouhé diskuze. Cestující dostanou velký prostor pro vyjádření svých názorů ohledně vlakových spojení, přičemž výsledky budou vyhodnoceny a odeslány k dalšímu zpracování Českým drahám. Tato zpětná vazba tak může být zohledněna například v 1. změně jízdního řádu, která vstoupí v platnost v březnu příštího roku.

Na samý závěr se s vámi, milí čtenáři, podělíme o zážitek z jízdy napříč Jihočeským krajem. Zhruba pětačtyřicetiletému muži byl přidělen dotazník. Shodou náhod ve chvíli, kdy vyplňoval svůj názor "zlepšit kvalitu WC", začala se valit z již vytopené umývárny masa vody. Zatékat začalo až do prvního kupé. O to hloupější bylo, že vytopený humanizovaný vůz v laku Najbrt byl vyřazen až třetí den po události a stihnul tak najet více než 1 000 km.

Autoři průzkumu: Dominik Jaroš, Matouš Vinš, Matouš Danielka

Pomoc: Štěpán Kučera


Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Rozhovory

More from Česká republika (celá)


  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   
15.12.2010 (9:42)  
Výborný počin. V příštím dotazování doporučuju zavítat do vzdálenějších koutů republiky jako Jihočeský, Zlínský kraj, kde jsou v novém řádu skutečné "perly".
12.12.2010 (18:04)  
BRAVO!
JEN TAK DÁL!
Correspondent or Member of ŽelPage IR  mail  
12.12.2010 (10:55)  
Tak mě napadá, proč vlastně ty "velké nadnárodní" firmy stavejí u nás jenom ty dálnice? Proč - když všichni volají po železnicích - nezačnou místo těch dálnic stavět železnice? Vždyť by jim to mohlo být úplně jedno; jsou to jen tlupy manažerů, které si na skutečnou práci stejně najímají spousty malých místních firem a jediným skutečným úkolem těch managementů je vytvářet trvalé penězovody ze státní kasy. Tak proč místo toho penězovodu "přes dálnice" neudělají penězovod "přes železnice"?!? Těch peněz by mohli získat možná ještě víc a u lidí by ještě navíc získali "kladné politické bodíky"...
12.12.2010 (3:58)  
@ Usata:
...ale čistě pro objektivní fakt šetrnější a levnešjí dopravy...

tak tahle cast vety bude v mem zebricku jednoznacne aspirovat na vtip roku -:)

jen mam maly problem s tim, jak to zaplikujete do praxe: to jako dostaneme prikaz, ze od zitra zbozi nevozime autama, ale bud pojede to auto na plataku (zeleznicnim), nebo o tu zakazku prijdeme a bude to vozit CD Cargo??

Teda tady se fakt obcas sejdou perly, to az jeden zasne...

Jsem rád, že jsem Vás pobavil. Vždyť bez humoru by bylo smutno a člověk by měl i více zdravotních problémů. Nicméně se domnívám, že jste asi nepříliš pozorně četl mé předchozí příspěvky. Je totiž zcela a úplně jed no, za kolik se dnes přepravuje a jakým způsobem a nakolik je všechno zkreslené a zpackané. prostě objektivními výpočty, sledováními a měřeními snadno dospějet, že teoreticky musí být železnic ve značném množství přperav lepší a výhodnější. Že dnes auta nemají započítané skutečné náklady, že autobusy neplatí dopravní cestu, že vlivy na zdraví obyvatel se neřeší, že se nedává z příjmů automobilové dopravy adekvátní částka peněz do zdravotnictví za způsobené škpody, že si automobilismus neplatí zásahy do krajiny, životního prostředí, že i dopravní policii hradíme ze státního rozpočtu, že i následky (dlouhodobé, sociální jako třeba invalidita atd.) opět neplatí konkretně silniční doprava, ale nakonec sociální zabezpečení atp., to je Vám asi jedno. Ale pokud všichni tak rádi mluví o ekonomice, o tom, jak si každý má zaplatit, co způsobí, jak to, že v tomto případě to neplatí? A k té Vaší dopravě. samozřejmostí by měla být přeprava z vlečky na vlečku a nevidím problém, který by v tom měl být. pokud pak musíte dopravit věci jinam, kde to nelze po kolejích dopravit, pak samozřejmě dopravujte autem, ale za skutečnou cenu. pak uvidíme, jak skutečně celá ekonomika dopravy i státu bude vypadat, jak se pak bude doprava po tržním principu řešit. Chápu, že politiků se do toho nechce, protože cítí problémy a nepochopení lidu (mnozí to vše i přiznávají, byť v soukromí). Ale může to lhaní jít donekonečna? tak si aspoň přiznejme skutečný stav a skutečná fakta a otevřeně řekněme, že na to kašleme, že kašleme na lidi, krajinyu, prostředí, že jsme pohodlní a líní a že po nás potopa. Co ale pak bude? k čemu má ten tvor člověk hlavu s tím rýhovaným obsahem? Obávám se, jak tak vše vidím a slyším, že tato civilizace má asi namále, stejně jako jiné v dávné minulosti, jak vyplývá z rúzných nálezů. Doufám, že jsem Vás opět pobavil a přeji Vám tím hezký den. Ale také Vám přeji trochu víc se zamyslet a zkusit hledat i jiné zdroje o dopravě, životním prostředí, škodlivinách a jejich působení, o tom jak vyvádí špatně udělaný územní plán, co se děje, když neustále více zastavujeme území, zvyšujeme exhalace atd. než jen třeba z oficiálních sdělovacích prostředků neboi určitých zájmových skupin. A možná by stálo za to se zajímat, proč se vůbec o řadě věcí málo mluví a píše a proč se v podstatě i řada věcí jakoby cenzuruje?
12.12.2010 (3:45)  
Usata - takze kdyby se nalilo (v tomto pripade je to i trochu slovni hricka:) X desitek miliard do vodni infrastruktry, tak by z ni byla hojne vyuzivana moznost dopravy a strada jen diky podfinancovani?
Takto to určitě myšleno není a věřím, že jste to tak ani nepochopil, jen mne chtěl trochu popíchnout. Každá ta dloprava má přeci svá specifika a slouží určitému účelu. Vodní a letecká jsou dost specifické a hjodí se opravdu na malé případy přeprav ataké mají každá jiné ceny, externality a podmínky v naší zemi. Silniční doprava může být prakticky všude a železniční doprava o něco méně všude. tyto dvě dopravy lze v mnoha případech zaměnit, aniž by se cokoliv stalo, ale je potřeba k tomu vytvářet podmínky.A o to jde. Pro co je lepší a levnější, výhodnější atd. vytvářet podmínky. faktem zcela nezpochybnitelným je, že silniční doprava je investičně, údržbou i provozem velmi nákladná, i když se o tom mluvit nechce a nic moc se o tom netiskne a raději objektivně ani nezkoumá, protože z toho žijí státy, ekonomiky, řeší se tím řada problémů i poslušnost občanů. Železnice, ta má minimální externality, provozně je poměrně levnější, údržba, zejména tratí s menším zatížením a menšími rychlostmi minimální (však teprve, když konečně po 80 letech provozu se zjistí, že by zasluhovala větší opravu, tak se raději zruší), má minimální zábory ploch atd.
Přesto všechno se raději rozvíjela doprava po silnicích za stovky miliard a nyní se vesvětě zjišťuje, že se to dostává do slepé uličky a nikdo si s tím moc neví rady, protože džin se z lahve dostal ven a těžko ho dostat zpátky. A protože u nás je železnice opovrhovanou a zanedbávanou dopravou už tak cca 50 - 60 let, je zanedbaná celá. No a aby byla k něčemu a mohla řešit dopravu v zemi, aby mohla řešit problémy se silniční dopravou (a to potřebujeme už velmi nutně), pak se tam musí investovat. Čili zcela racionální úvaha na základě faktů a zkušeností. A pokud se to neudělá a dál se bude velebit silnice a cpát do ní peníze, tak se sice jakž takž bude dopravovat, ale stále dráž se stále většími problémy. No a to je všechno.
Registered user rpet  mail  
11.12.2010 (21:10)  
@ Usata:
...ale čistě pro objektivní fakt šetrnější a levnešjí dopravy...

tak tahle cast vety bude v mem zebricku jednoznacne aspirovat na vtip roku -:)

jen mam maly problem s tim, jak to zaplikujete do praxe: to jako dostaneme prikaz, ze od zitra zbozi nevozime autama, ale bud pojede to auto na plataku (zeleznicnim), nebo o tu zakazku prijdeme a bude to vozit CD Cargo??

Teda tady se fakt obcas sejdou perly, to az jeden zasne...
Registered user chio 
11.12.2010 (8:38)  
BTW, ten Churchill. Je zajimavy, ze google na 27 ruznych strankach Goebblese zminuje uplne stejnou vetou. Kdo vi, jak to bylo:-)
Takto: http://cs.wikiquote.org/wiki/Winston_Churchill#Podvr.C5.BEen.C3.A9_cit.C3.A1ty :-)
Registered user M 
11.12.2010 (7:13)  
Usata - takze kdyby se nalilo (v tomto pripade je to i trochu slovni hricka:) X desitek miliard do vodni infrastruktry, tak by z ni byla hojne vyuzivana moznost dopravy a strada jen diky podfinancovani?
11.12.2010 (5:15)  
Juristic007: dle mého názoru jedinou možností,jak přitáhnout lidi, je nasazení kvalitních a rychlých vlaků jako je Pendolino a hlavně zrychlení časů. Dále maximální zrychlení tratí (...), samozřejmě včetně oprav tratí, ležících mimo koridory.

To jsou všechno ale drahá opatření. Podstatně levnější by byl rozumně nastavený relační tarif (s tím už se pomalu začíná), dobře prezentovaný potencionálním cestujícím
(nejlépe rovnou v IDOSu, do toho ale mají ČD ještě daleko).

Proč myslíte, že je to drahé? Vždyť oprava, výstavba i provoz tratí ( a zejména místních) je podstatně nižší než obdobné u silnmic a tam tečou ročně desítky miliard, zatímco železnice si o tom může nechta už desítky let jen zdát. Pokud se dostanete k číslům na investice a opravy silnica a na jejich provoz (tím myslím skutečně všechny za stát, kraje, města, obce a dále vyvolané a související) dost vás to asi vyděsí. pak těch pár miliard ročně na celou železniční síť budete považovat tak za spropitné. Dnes se ale účelově píše jen o té železnici a lidem se doslova "vymývají" mozky, aby náhodou nezačaly přemýšlet. Naštěstí se to nedaří vymýt všem a to mnohým vadí, takže i dost velká cenzura názorů ve sdělovacích prostředcích.
Tarif? Ten musí být výhodný pro všechny cestující a musí umožňovat jezdit za rozumno cenu a kdykoliv, kdy to cestující potřebuje. A poptá vce pak přizpůsobovat kapacitu tratí a počty a kapacitu spojů. Nebo si myslíte, že u nás, kdy už dvoukolejka je pomalu luxus, to mže stačit. A kvůli tomu vytvářet tarify, které budou špičkovou dopravu znevýhodňovat? To je špatná cesta. Zajímavé, že obráceně je to u silnic. tam se neustále zvyšuje nabídka (i za cenu devastace krajiny., likvidace půdy, lesů atd.), zvyšuje se kapacita s tím, že tam v budoucnu bude jezdit moře lidí a ákladů. proč se totéž nedělá u železnice? Ono by se pak totiž mohlo stát, že by po téželeznici toho jezdilo mnpohem více a pak by se těžko zdůvodňovaly stovkky miliard do dálnic, obchvatů atd. A to by byl pro mnohé konec velkých a trvalých kšeftů a zisků. Čili železnice musí konečně dostat pořadnou injekci na investice a přestavbu s cíle max. převedení dopravy na koleje jak v oso bní, tak nákladní dopravě. A to ne pro něčí přání, ale čistě pro objektivní fakt šetrnější a levnešjí dopravy. jen to chce právě nějakou pořádnou koncepci a nejn ode zdi ke zdi a podle přání různých lobistů a rádoby podnikatelů.
11.12.2010 (5:03)  
proč by měly ČD dostávat peníze od státu a následně tak mít výhodu na soukromým dopravcem, které tyto peníze nedostane?
A proč by neměly? Stát dluží železniční dopravě miliardy, na rozdíl od silnic. ČD i přes všechny výhrady ( a to platí včetně údržby a výstavby tratí), jsou trvale podinvestované a přispěla k tomu i pečlivě vybraná vedení drah v minulosti, která byla přímo dosazena za účelem postupné likvidace železnice (viz např.počátek 90. let, ale i předtím). Stát je totiž dopovědný za nějakou koncepci dopravy v zemi a podle toho má jednat, podporovat diskuse laiků, uživatelů i odborníků a inspirovat se v zahraničí (minimálně Švýcarskem). V tomto, bohužel, i obsazení pracovníky na MD i v krajích kvalitu koncepce nezajišťuje a uplatňují se víc soukromé a teoretické názory, než objektivní fakta.
Proč ČD a ne soukromí dopravci? Protože není záruka jejich spolehlivosti a funkce. Není záruka vytvoření kvaltiního celostátního systému. zatím se o to nikdo nepokouší, ale o to víc se projevuje (chtěná či nechtěná) snaha rozbití systém a dosáhne se pouze toho, že tou VHD už bude jezdit jen málokdo. Otázkou je, komu to slouží nebo sloužit má? Dále si uvědomte, kolik by stála doprava, když se do jízdného započítá nákup nových prostředků. ten soukromník by to musel zahrnout do ceny a ta by byla rozhodně vyšší než u ČD. Samozřejmě je tu možnost, že to koupí stát a bude to pronajímat. Ale kde je pak výsledný efekt úspor? A proč dotace na nákpéu dostávají autobusoví dopravci? To je něco jiného? Uvědomte si, že poslední masivní modernizace vozového parku železnice proběhla v 60. a 70. letech naposledy. Nedluží tedy stát něco, na rozdíl od stovek miliard nalitých do silniční dopravy? A není lepší mít jednoho opravdu velkého a ekonomicky silného dopravce namísto řady malých, kteří ve své podstatě musí být dražší (musí si toho víc zajistit, včetně zisku)? Vše je to otázka propočtů a je poměrně zajímavá naivita o skutečných nákladech a cenách v dopravě. A v tom je. bohužel, špíny víc než dost a řada lidí neznalých, na to snadno sedá jako na lep a znalí a zuapojení z toho mají legraci ( a peníze).
A jen na konec. Tím nechci říct, že by nemělo být víc dopravců, či konkurence, ale musí to být dokonale promyšlené a zkoordinované, jinak to bude drahé, pro masivní používání cestujícími nevýhodné. A dobře propočítané i na ty dotace a skutečné náklady v silniční i železniční dopravě.
  1 2 3 4 5 ... 9      Zpráv na stránku:   

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2022 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko