..: České dráhy a cestovní ruch: pozice nejasná :..

5 jednotek 680 na ONJ v PrazeOstrava – Dnes se v Ostravě konala konference s názvem Doprava – Předpoklad i nástroj rozvoje cestovního ruchu pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Pavla Drobila a náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Víta Rupricha, která byla doprovodným programem k navazující výstavě Dovolená a Region 2006. Závěry konference, které se týkají železniční dopravy, najdete v následujícím článku.

Jízdní řád 2005/2006Problematice železniční dopravy se věnoval zejména Pavel Klicpera, vedoucí oddělení Public Relations a analýz České centrály cestovního ruchu – CzechTourism a Šárka Juráková z Českých drah, a. s.

Na konferenci byla zmíněna plánovaná spojka letiště v Ostravě Mošnově do žst. Studénka, jejíž výstavba by měla začít do 2 let a ukončena by měla být do 5 let. V případě úspěšného dokončení projektu bude Moravskoslezský kraj vyvíjet tlak, aby zejména spoje SuperCity Pendolino zastavovaly i ve Studénce. Neoficiálně se mluvilo i o zajíždění této kategorie vlaků do Opavy či Bohumína. O této skutečnosti již informoval týdeník Železničář.

Zajímavý příspěvek přednesla i zástupkyně lázní Darkov, která informovala o neustále rostoucím počtu lázeňských hostů z Ruska. Zajímavostí je, že z 95 % využívají tito Rusové k dopravě do Česka železniční dopravu. Nastoupí v Moskvě a vystupují v Petrovicích u Karviné, kde si je vyzvednou zástupci lázní a převezou je do Darkova. Dle sdělení zástupkyně darkovských lázní přijíždějícím Rusům nepřijde vůbec divné, když stráví ve vlaku více než 35 hodin. A výhodná je samozřejmě i cena jízdenky – včetně lůžkového příplatku přijde zhruba na 150€. Faktem zůstává, že zatím neexistuje přímé letecké spojení Katowice / Ostrava – Moskva, které by bylo zajišťováno běžnými leteckými či low-costovými společnostmi. A na zlepšení to v tomto směru zatím nevypadá.

Zástupci Masarykovy univerzity v Brně informovali o dostupnosti horských oblastí individuální automobilovou, autobusovou a železniční dopravou. Porovnávala se dostupnost měst v horských oblastech (Vrchlabí, Jablonec nad Jizerou, Šumperk…) ze 4 největších českých měst – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Železnice je konkurenceschopná v tomto případě pouze do oblasti Jeseníků. Do jiných oblastí je její největší nevýhodou rychlost, případně velké množství přestupů. V případě zahraničních hor se pohodlně cestuje z Brna na Semmering či z Ostravy do Tater.

Překvapujícím, ale potěšujícím faktem byla skutečnost, jakou pozornost věnoval železniční dopravě zástupce CzechTourism. Pro železniční fandy se nebude v žádném případě jednat o nové informace, avšak je nutné chápat, že se problematika železniční dopravy musí dostat na přední místa i v různých orgánech státní správy, aby se stala prioritou. Smutným faktem zůstává, že podíl přijíždějících zahraničních návštěvníků do Česka nadále klesá a pouze 6 % z celkového počtu vícedenních návštěvníků využije vlaku (pro srovnání: 83 % auto, 6 % vlak, 5 % letadlo, 2 % autobus, 4 % jiné - pěšky, jízdní kolo). Nejvíce turistů, kteří přijedou do Česka vlakem, je rakouské státní příslušnosti. U jednodenních návštěvníků je situace obdobná, avšak celých 16 % zaujímají Slováci (i díky malému pohraničnímu styku).

Grafické označení codesharových spojů ČD a ČSA

Agentura CzechTourism počítá již Olomouc mezi česká letiště (SC Pendolino). U ostatních měst, kdy tyto spoje zastavují, to tak složité není (v Praze je největší české letiště Ruzyně, v Ostravě je největší české regionální letiště Mošnov a v Pardubicích se nachází letiště, kde denně přistává pouze 5 letadel z Moskvy, ale odlétají odtud čeští turisté na dovolenou). V jiných městech zatím spoje SC Pendolino nezastavují. Kritika CzechTourismu směřovala na České dráhy za situaci, která vznikla díky vyřazení jednotek s naklápěcí skříní CDT 680 Pendolino na začátku letošního roku. Stížnosti byly směrovány i na rezervační systém (on-line) na internetových stránkách www.scpendolino.cz, který nedopovídá požadavkům zákazníků a je nutné rozšířit možnosti nákupu jízdenek přes internet. Naopak pozitivně byla zmíněna skutečnost, že zahraniční hosté berou Česko jako jedinou zemi mezi novými členy EU, která operuje dobrými vlakovými soupravami na vysokorychlostních koridorech.

V daném ohledu vyzdvihoval zástupce agentury i nejrychlejší spojení vlakem, kde dokáže železniční doprava konkurovat ostatním typům dopravních prostředků. Jedná se zejména o Ostravu a Ústí nad Labem, Vídeň a Berlín. Pozitivní zprávy byly částečně zchlazeny informacemi o tom, jak vidí železnici Češi – ti cestují vlakem ve všední dny zejména za prací, o víkendech pak do oblíbených turistických destinací (Posázaví, Beskydy, Český ráj). V tomto případě zazněla kritika na skutečnost, že propagace na cesty vlakem do České ráje je k ničemu, když České dráhy zavřou v Sobotce osobní pokladnu i úschovnu zavazadel a cestující tak nedostane žádné doplňkové služby.

Ilustrační foto - multifunkční jízdenka SONE+

K těm pozitivním jevům se řadí modernizace vozového parku (471, 680, 814, 852, 853), tratí (koridorové tratě) i nádraží (Živá nádraží). Agentura CzechTourism (CT), jež je zaměřena na podporu nejen incomingu, ale i domácího cestovního ruchu, podporuje na železnici tyto produkty – přeprava a půjčovny jízdních kol, loďovlaky, rodinné jízdenky SONE+, jízdenky VLAK+, spoje SC Pendolino a možná překvapivě – soukromé provozovatele železniční dopravy. CzechTourism vítá i privatizaci a liberalizaci služeb na železnici (ta je nejzřetelnější ve 2 krajích – Libereckém a Karlovarském) a upozorňuje na skutečnost, že bez soutěže neexistuje snaha o jakékoliv zlepšení. CT se těší na příchod nových železničních dopravců. V současné době působí v ČR lokálně např. Connex, OKD či JHMD. Velmi pozitivně bylo oceněno zavedení „WanderBohemica Expressů“ v oblasti Česko-saského Švýcarska. Tato iniciativa nevzešla z české, nýbrž z německé strany.

Student Agency

Protože se konference konala v Ostravě, byla zmíněna i skutečnost vstupu společnosti RailTrans na rameno Praha – Ostrava od 9. 12. 2006. Zmínka padla i o firmě StudentAgency, která by chtěla své spoje začít provozovat v úseku Praha – Kolín nově pořízenými ucelenými soupravami. Jen dodávám, že Richard Jančura, ředitel společnosti, byl vyhlášen Podnikatelem roku 2005.

K propagaci železnice přispívá CT zejména vydáváním Informačního a Regionálního bulletinu, jejichž součástí je i sekce Doprava, kde jsou zajímavosti z oblasti (nejen) železniční dopravy. Do pléna byly položeny i otázky – např. zavedou ČD na regionálních tratích taktovou dopravu či zlepší informace pro cestující?

Akciovou společnost České dráhy reprezentovala Bc. Šárka Juráková, která si nejvíce stěžovala na obraz ČD ve společnosti, který vytvářejí média. Ani ona ho však nedokázala zlepšit. Na úvod sdělila několik známých skutečností – první CK založil Thomas Cook a první zájezdy se konaly vlakem; v současné době je železnice nejméně používaným prostředkem při cestě na dovolenou. V dobách socialismu ČSD úzce spolupracovaly s CK Čedok, v dnešní době se dráhy orientují zejména na krajské úřady.

Za největší atraktivity cestovního ruchu byly označeny nostalgické jízdy (parní provoz v Česku ukončen v roce 1982), železniční muzea (největší v Lužné u Rakovníka) a půjčovny jízdních kol (fungují od 1. 4. do 31. 10. na 14 místech a připravují se další lokality). K uvedené problematice přednášející Juráková dodala, že ČD vydávají propagační materiály (Cesty za poznáním, Cestujeme s Českými drahami, Mapa turistických cílů). Z komerčních nabídek byly jmenovány 4 nejpoužívanější – SONE+, skupinová sleva, Kilometrická banka, Vlak+). Dále bylo oznámeno, že nejkvalitnější služby obdrží cestující v ČD centrech (Pozn. autora – Cestoval jsem z Prahy do Ostravy R 421 Excelsior bez problémů; zpátky IC 510 SC Pendolino – pokladní v Ostravě Svinově neuměla vydat místenku na místo ve voze 2. třídy č. 3, sedačka 15 – toto místo má totiž i ve 2. tř. zásuvku, abych mohl napsat během cesty domů na notebooku tento článek a navíc mi sdělila, že vlak z Ostravy hl. n. odjíždí v 17:52 – to však odpovídá Svinovu…). Zástupkyně ČD na závěr uvedla: „Cestovní ruch je závislý na dopravě, bez dopravy by nebylo cestovního ruchu a bez cestovního ruchu by nebyl možný současný rozvoj dopravy.“ S tím lze souhlasit bez výhrad.

Posluchači se však nedozvěděli nic bližšího o vztahu ČD k cestovnímu ruchu – opomenuty byly jízdenky SparNight (Německo), SmartPrice (Benátky) nebo Ljubljana-Praga-Spezial. Ani zmínka nepadla o komunikační kampani Vlakem za památkami UNESCO (je otázka, zda bude tou nejúspěšnější – vlaková spojení do Telče, Českého Krumlova, Litomyšle, Třebíče či Holašovic určitě nepatří k těm nejideálnějším). Naprosto ignorovány byly projekty určené právě na podporu cestovního ruchu (Regionovy v barvách krajů, Názvy nádraží, Jadran Express), nic jsme se nedozvěděli o propojení železnice a letecké dopravy („rychlodráha“ na Ruzyni, vlakové spojení do Mošnova), o In-kartách také nic, nová spojení do západní Evropy díky nově dodávaným vozům – nic a tak by se dalo pokračovat dále… Nadále není jasné, jakou pozici mají České dráhy vzhledem k cestovnímu ruchu. Třeba se to dozvíme na některé z příštích konferencí.

Pozn.: Autor článku je studentem destinačního managementu a zabývá se vlivem dopravy na rozvoj cestovního ruchu.

Zdroj: Konference Doprava – Předpoklad i nástroj rozvoje cestovního ruchu konaná v Ostravě dne 20.4.2006,
Foto: Archiv ŽelPage, ČD, DB, iDnes


CSPSV | 20.4.2006 (22:44)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Related newsopen/close

More on Reportáže

More from ČR Moravskoslezský


21.04.2006 (18:45)  
Vysokorychlostní je nad 200km/h. Do 200km/h jsou "normální" osobní vozy (viz Bmz, ...), nad 200km/h jsem zatím neviděl žádný klasický vlak (loko+vozy)
Registered user CSPSV 
21.04.2006 (17:25)  
zirecek: S připomínkou plně souhlasím, ale napsal jsem to, co bylo řečeno na konferenci (předpokládám, že právě slovo vysokorychlostní bylo použito ve výzkumu)...
21.04.2006 (17:14)  
Prosím, neřaďme naše tratě do vysokorychlostních tratí a nemluvme o řadě 680 jako o vysokorychlostní jednotce. Pojem "vysokorychlostní" je ustálen od v=220-250km/h. Už i ČD se naučili používat alternativy: rychlovlak, rychlostní žel. koridory, apod.. Při pesimistickém pohledu se dá říct, ře za miliardy udáváme tratě do původního stavu, kupujeme zastaralé jednotky s naklápěcím mechanismem, kde si za podpis smluv postavilo několik lidí domy, koupili auta. Pozitivní je, že miliardy utopené v hlavních tratích směřují i do přeložek, tunelových variant, a snaha jezdit řadou 680 180km/h. Tím už se dá mluvit o zkrácení jízdních dob.
Registered user CSPSV 
21.04.2006 (12:49)  
Twix: MC četl správně. Na základě jeho upozornění jsem to opravil.
21.04.2006 (12:40)  
MC: To jsi něco špatně přečetl. Stojí tam "5 % letadlo".

Jinak článek je poměrně zajímavý, ačkoliv průměrný návštěvník ŽelPage se z něj zase tolik nového nedozví.
Registered user MC 
21.04.2006 (8:43)  
> pro srovnání: 83 % auto, 6 % vlak, 5 % auto, 2 % autobus, 4 % jiné - pěšky, jízdní kolo

Jaky je rozdil mezi "auto" a "auto"?

Comments are users' expressions.
ŽelPage has no liability for their contents.

- Correspondent or Member of ŽelPage, - Editor or ŽelPage Administrator

Add comment
Comments are only allowed for registered users.
Before you insert your comment, you have to log on or register.
Sign in
 
 
  
 
   Register

© 2001 - 2019 ŽelPage - Webmaster


Info
informacni okenko