..: ZelPage Reports :..

Rozjezd vlaku Pardubice — Odjezdové návěstidlo je postaveno na volno, poslední cestující nastoupil do vlaku, vlakvedoucí zavírá dveře a dává znamení k odjezdu, fotič na konci nástupiště je připraven. Vlak se může rozjet. Strojvedoucí vezme za kontrolér a sestava spojených kolejových vozidel se dává do pohybu. Fyzikální jevy, které se při tom uplatňují, může cestující ve vlaku i fotograf pohodlně ignorovat; ne tak už čtenář tohoto článku, věnovanému vyvíjení, řízení a přenosu tažné síly z pohledu mechaniky a elektrotechniky.

Logo konference SPKV 2013 Česká Třebová — V termínu od 18. do 20. 9. 2013 se v Národním domě v České Třebové uskuteční již XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech. Cílem této tradiční konference je seznámit účastníky s novými technickými poznatky ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví, konstrukci, výrobě, provozu, údržbě a opravárenství kolejových vozidel. I letos na podzim jsou tedy do České Třebové opět srdečně zváni všichni zájemci o kolejovou techniku, zejména z řad odborné veřejnosti.

Podvozek lokomotivy 744.0 CZ LOKO Pardubice — Stalo se již tradicí, že vám – čtenářům magazínu ŽelPage – vždy na podzim přinášíme jeden článek z prostředí Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice, týkající se kolejových vozidel, možností jejich studia apod. Protože není důvod tento zvyk měnit a protože jsme v závěru loňského článku, který trochu blíže pojednával o styku kola a kolejnice, slíbili, že se třeba někdy příště podíváme na využití počítačových simulací jízdy kolejového vozidla při vývoji nových vozidel, bude se letošní příspěvek zabývat alespoň v hrubých obrysech právě touto problematikou.

Podvozek lokomotivy ŠKODA 109E Protože se po roce opět přiblížila zima a s ní i termín dne otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice, který se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2012, přinášíme vám – čtenářům magazínu ŽelPage – další volné pokračování našeho seriálu. Zatímco předloňský článek se zabýval možnostmi studia oboru kolejových vozidel na DFJP a v loňském článku jsme se spolu seznámili s vybavením technických laboratoří DFJP pro experimentální výzkum v oblasti kolejových vozidel, tentokrát se zaměříme na styk kola a kolejnice – oblast, kde milimetrové rozměry rozhodují o jízdních vlastnostech mnohatunových vozidel. Kontakt kola a kolejnice má totiž zcela zásadní význam právě ve vztahu k jízdním vlastnostem kolejových vozidel. Asi v žádném jiném konstrukčním uzlu vozidla nehrají tak malé rozdíly tak velkou roli. V tomto článku jsou nastíněny alespoň základní aspekty problematiky styku kola a kolejnice s cílem přiblížit je trochu i laickému čtenáři.

Před necelým rokem jsme na tomto místě lákali budoucí maturanty ke studiu oboru Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (DFJP). S některými z čtenářů jsme se tak mohli v lednu tohoto roku osobně setkat v rámci dne otevřených dveří v komplexu technických laboratoří Oddělení kolejových vozidel Katedry dopravních prostředků a diagnostiky, kde prezentace zmíněného oboru – jako již tradičně – probíhala. Protože se v této laboratoři nachází, mimo jiné, i zkušební zařízení pro testování železničních kol, směřovala tehdy značná část dotazů návštěvníků právě k tomuto zařízení. Jelikož se opět přiblížil den otevřených dveří na DFJP v Pardubicích, který v letošním školním roce proběhne ve čtvrtek 13. ledna 2011, rozhodli jsme se na loňský článek o studiu kolejových vozidel volně navázat a trochu blíže vám představit právě vybavení našich technických laboratoří, které také můžete na vlastní oči vidět, pokud se letošního dne otevřených dveří na DFJP zúčastníte.

Škoda 109E - kresba Patříte mezi ty "šťastlivce", které v květnu čeká maturita? Máte zájem o techniku a přemýšlíte, na jakou školu se dát? Pak právě pro vás je určen tento článek. Volba vysoké školy a konkrétního studijního oboru je totiž jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Právě na tomto rozhodnutí do značné míry závisí, čemu se budete dále věnovat, co vás bude živit, jak vás zaměstnání bude naplňovat a jestli vás bude bavit. Na volbě vysoké školy tedy nezávisí nic menšího než vaše budoucnost! Ač je dnes oblíbené studium především ekonomicko–manažerských, právnických a mnohých dalších humanitních oborů, neméně významné je studium oborů technických. Jelikož je dnes v České republice (a nejen zde) nedostatek odborníků technického zaměření, nemají takto kvalifikovaní lidé problém s uplatněním, a to ani v době tzv. ekonomické krize. Jelikož si tento článek čtete na serveru s železniční tématikou, je možné předpokládat, že je vám technika, a zejména pak ta, jež je spjatá s ocelovými koly, poněkud bližší. Rádi bychom vás proto ve stručnosti seznámili s možnostmi studia oboru Dopravní prostředky – zaměření Kolejová vozidla na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Stále totiž platí, že studium technických oborů představuje perspektivní budoucnost!

831.117 na Špičáku Reaguji tímto článkem na "otevřenou výzvu" kolegy Vlada, který by rád věděl, jak vypadá ohlédnutí za rokem 2008 v podání železničního nadšence, vtěleného do studenta oboru Kolejová vozidla na DFJP UPCE. Rozhodl jsem se tedy jeho žádosti vyhovět a věnovat jednu cestu vlakem domů pátrání v paměti a převodu vzpomínek do elektronické podoby. Doufám, že tím neodradím, ale spíše přilákám, případné zájemce o studium tohoto oboru! Úvodem upozorňuji, že následující řádky mohou obsahovat také "pohled z druhé strany" a stopové množství ironie! Tak tedy pěkně od začátku, aneb co se všechno přihodilo…

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2019 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:45
sets at 16:00
:. New on VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...