..: All news and reports - Nákladní doprava - Česká republika (celá) :..

123.003-6, Rudoltice v Čechách – Třebovice v Čechách, foto: JirkaŠ Praha — Vláda na svém jednání dne 25. ledna schválila materiál Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030. Tato koncepce analyzuje současnou situaci v nákladní dopravě a navrhuje její řešení pro krátkodobý a střednědobý výhled, nedílnou součástí jsou samozřejmě i opatření týkající se železnice, na něž se především zaměříme. V tzv. Bílé knize dopravní politiky z roku 2011 je definován cíl převést 30 % silničních přeprav délky nad 300 km právě na železnici, a to do roku 2030; do roku 2050 by to mělo být dokonce 50 %. Současná česká železnice však tohoto cíle dosáhne jen stěží – tratě nejsou dostatečně kapacitní, trakční soustava dostatečně výkonná, nákladní vlaky jsou často vedeny zastaralými lokomotivami o malém výkonu. Přesunu nákladu ze silnice na koleje tak musí předcházet řada kroků.

2.1.2015 - 11:00 - PKP Cargo přebírá společnost AWT Transport

AWT 753.7, foto: Honzinus Vizualizace: Dennis Hűbsch Ostrava — Polský nákladní gigant PKP Cargo v rámci svého rozšiřování ve střední a východní Evropě odkoupil 80 % akcií dopravní skupiny AWT. Osmdesátiprocentní podíl tento druhý největší evropský nákladní dopravce odkoupil od společnosti BMM, která spravuje český majetek Zdeňka a Michaely Bakalových, za 103,2 milionů eur (v přepočtu 2,9 miliard korun). Dvacet procent akcií zůstává nadále v držení podnikatele Reného Holečka, který dříve vlastnil firmu Čechofracht, jež byla skupinou AWT pohlcena. „Je to historický okamžik pro PKP Cargo i pro celou skupinu PKP a zároveň jedna z největších transakcí při koupi zahraniční společnosti polskou firmou za několik posledních let,“ uvádí v tiskové zprávě Adam Purwin, předseda představenstva PKP Cargo. Tato nákladní odnož polských státních drah již uvažovala o fúzi s českým dopravcem ČD Cargo, z čehož ale nakonec sešlo. Společnost je obchodována na Varšavské burze. Tuto transakci však ještě musí schválit antimonopolní úřady zemí, ve kterých si dopravci navzájem konkurují, tedy Česka, Polska, Slovenska či Německa. Ke schválení by mělo dojít v první polovině roku 2015.

Zdroj: Hospodářské noviny, motejlek.com

Ilustrační obrázek, kontejnerový nákladní vlak, foto: Richard WeberPardubice — Šestnáct dnů, zhruba 11 tisíc kilometrů a 700 kilometrů denně. Takovou vzdálenost a čas musel na začátku listopadu překonat první přímý vlak z čínské provincie Chu-pej do Pardubic. Souprava složená z padesáti kontejnerů s komponenty pro výpočetní techniku z hlavního města provincie, Wu-Chan, vyrazila 24. října přes Kazachstán, Rusko, Bělorusko a Polsko dále Česka, kde z důvodu absence vlečky a logistického centra v blízkosti Pardubic, kam pro společnost Foxconn zásilka mířila, byl vlak trasován na překladiště u břehu Labe nedaleko od Mělníka, odkud byl náklad zpět přepraven kamiony. I přes tuto drobnou vadu na kráse souprava 9. listopadu dorazila na místo určení v porovnání s lodní přepravou o polovinu rychleji.

15.1.2012 - 15:00 - Nová linka kombinované přepravy mezi ČR a Itálií zahájila provoz

Terminál kombinované přepravy, foto: Bohemiakombi Ostrava/Verona — V pátek 13. ledna 2012 vyjel první nákladní expresní vlak kombinované (intermodální) přepravy z Verony do Ostravy pod hlavičkou společnosti Bohemiakombi. Podle plánu bude vlak jezdit třikrát týdně v každém směru a tuto cestu zdolá za pouhý jeden den. Terminál v Paskově (nedaleko Ostravy) obslouží zároveň i přilehlé oblasti Polska, z terminálu v severoitalské Veroně mohou pak zásilky pokračovat dále po celé Itálii a také do řeckého Patrasu. Dopravu vlaků této linky mají plně v kompetenci soukromí dopravci. Za italskou stranu je zodpovědná společnost RTC, v Rakousku jejich německý partner dopravce Lokomotion a na tuzemské části trasy česká firma AWT, která je zároveň také provozovatelem terminálu v Paskově. První vlak z Verony přivezla do Břeclavi lokomotiva 189.914 Lokomotion.

Zdroj: Bohemiakombi

372046, foto: Andrew33 Praha — Vysoká bezpečnost, účinnost a tím i ekologie jsou parametry hovořící ve prospěch nákladní železniční dopravy. Pro všeobecné vnímání nákladní železniční dopravy jako kvalitního dopravního prostředku, který přímo konkuruje silniční nákladní dopravě je potřeba ještě vykonat mnohé. Jedním z ocenění přepravců, dopravců a operátorů v nákladní dopravě, kteří rozvíjejí přepravy po železnici a ulehčují přetíženým silnicím, je soutěž Volná cesta, kterou pořádá Ministerstvo dopravy ČR. Soutěž si klade za cíl propagovat kvalitní projekty, které mohou inspirovat další společnosti a přispět tak k většímu využívání železnice na úkor silnic a tím rovněž snížit negativní dopady silniční nákladní dopravy na životní prostředí a bezpečnost účastníků silničního provozu.

14.5.2011 - 16:00 - MDČR vyhlásilo soutěž Volná cesta

Ministerstvo dopravy ČR, foto: MD ČRPraha - Ministerstvo dopravy ČR, spolu s občanským sdružením Dopravní federace, vyhlásilo soutěž Volná cesta. Soutěž je určena pro přepravce a logistické operátory, kteří v rámci svých projektů převedli nákladní dopravu ze silnic na železnici, a měla by ocenit ty nejlepší. Základní podmínkou je realizace projektu v období minulých pěti let na území ČR. Převodem nákladní dopravy na železnici se zlepší životní prostředí a zvýší se bezpečnost silničního provozu. U projektů se pak bude hodnotit náročnost realizace, převedené množství nákladu, přepravní vzdálenost a další přínosy, jako například snížení počtu nákladních automobilů na silnicích. Uzávěrka přihlášek je 31. května 2011, poté projekty posoudí odborná komise. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Evropského týdne mobility, který je naplánován na 16. až 22. září 2011.

Zdroj: www.volnacesta.cz

372.010-9 ČD Cargo, foto: ČD Cargo Praha/Varšava  — Na začátku prosince oslavilo své třetí narozeniny, teď se rozhoduje o jeho budoucnosti. Budou-li aktuální plány převedeny do reality, čeká ČD Cargo již brzy naprosto zásadní transformace v podobě spojení s jeho polským protějškem PKP Cargo. Tuto možnost rozvoje státního nákladního dopravce poprvé nastínil předseda vlády Petr Nečas po jednání s polským premiérem Donaldem Tuskem začátkem listopadu 2010 ve Varšavě. Není přitom bez zajímavosti, že obě společnosti již teď operují na obou stranách česko-polské hranice — PKPC pod svým jménem a ČD-C přes dceřinou firmu Koleje Czeskie – a jsou tedy v současnosti regulérními konkurenty. Obě společnosti také v současnosti vykazují účetní ztrátu, způsobenou zejména ekonomickou recesí uplynulých let, i když ČD Cargo v minulém roce dosáhlo provozního zisku. Jak upřesnil magazín Railway Market – CEE Review, téma česko-polského Carga je po dvou měsících znovu aktuální díky plánované cestě polského ministra dopravy Cezaryho Grabarczka do Prahy, která se uskuteční v průběhu ledna. Ačkoliv je české cargo schopné ozdravit své financování samo a pokračovat v stávajících aktivitách, výsledkem spojení s polským konkurentem by bylo vytvoření podniku schopného konkurovat i evropským dopravním gigantům, operujícím v ČR i u jejích severních sousedů.

Terminál ČD-DUSS Lovosice, nakládka silničního návěsu, foto: ČD Cargo Lovosice – Smíšené nákladní vlaky přivážejí do terminálu ČD–DUSS v Lovosicích silniční návěsy nebo výměnné nástavby již pátým rokem. Každodoročně se takto přepraví až 15.000 nástaveb. První rok své existence mají za sebou linky kombinované přepravy mezi Lovosicemi a německým Hamburkem a Duisburgem. Přestože tento způsob nákladní dopravy je ekologičtější než silniční doprava a navíc přínáší úspory za dopravu, obecné povědomí o něm je v České republice mnohem menší než v západních zemích. I proto ČD Cargo, sdružení silničních dopravců ČESMAD BOHEMIA a operátor linek kombinované dopravy BOHEMIAKOMBI podepsali Společnou výzvu silničních a železničních dopravců. Ta vyzývá k realizaci schválených státních programů pro podporu tohoto druhu dopravy.

KolejePlzeň – Plzeňský pivovar již přes rok využívá k přepravě zlatavého moku železniční dopravy. První destinací, do které se pivovarský podnik rozhodl pilotně dovážet své produkty po železnici, bylo Švédsko. Přeprava po železniční síti nahradila zhruba více než stovku kamionů. Po roce testovacího provozu železniční přepravy jsou odezvy ze strany vedení podniku na tento typ přepravy kladné a dokonce se uvažuje o rozšíření přepravy po železnici i do Řecka.

Ilustrační obrázekPraha - Spojení ČD Cargo a jeho slovenského protějšku ŽS Cargo Slovakia se zdá být hotovou věcí. Dnes o něm dokonce jednal i český premiér Mirek Topolánek se svým slovenským protějškem Robertem Ficem. Po jednání dali svým ministrům dopravy mandát k dalšímu jednání o spojení obou společností, v nichž by prý měly mít obě země rovnocenný podíl.

Ilustrační obrázekOstrava - Společnost OKD Doprava, a.s., druhý největší provozovatel nákladní dopravy v České republice, dále posiluje svou pozici na železnici. Nástupnická firma někdejší dopravní divize ostravsko-karvinského uhelného revíru, v současnosti vlastněna finanční skupinou New World Resources, totiž počátkem srpna podepsala smlouvu o akvizici dalšího významného železničního dopravce: Viamont Cargo. Ta na českém trhu působí od roku 2007 jako samostatná jednotka skupiny Viamont jako stavební firma a provozovatel vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy. Odkoupením společnosti Viamont Cargo a veškerých jejich aktivit se tak OKD Doprava zase o krok přibližuje největšímu nákladnímu dopravci v zemi, společnosti ČD Cargo; jen v roce 2006 dosáhl objem nákladní dopravy společnosti Viamont 1,5 milionu tun. Kromě komerční železniční dopravy převezme OKD-D v rámci aktuálního kontraktu i provoz vleček skupiny Viamont.

Ilustrační obrázek Česká republika - Dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo propustí kvůli nadbytečnosti během července přes 300 zaměstnanců. Propouštění souvisí s letošní druhou změnou jízdního řádu. Větší část propouštěných odejde přímo z provozu a zbytek zaměstnanců, převážně úředníků, propustí generální ředitelství ČD Cargo. "Děje se tak na základě provedeného interního personálního auditu," říká ředitel Odboru marketingu a komunikace Zdeněk Větrovec.

Ilustrační obrázekPraha, Bratislava - Jednání o fúzi českého nákladního dopravce ČD Cargo se slovenskou Cargo Slovakia vrcholí. Ale dosud nejsou všechny spory mezi českou a slovenskou stranou vyřešeny. Již v loňském prosinci se proti tomuto plánu ozvali někteří významní slovenští politici. V současné době se staly největšími brzdami projektu spory ohledně podílu jednotlivých vlastníků a ceny. Zástupci obou stran projednají další osud návrhu již na konci letošního dubna. „Podle mých informací je konec dubna termínem, kdy se má česká strana rozhodnout, zda v projektu bude pokračovat, nebo ne,“ řekl generální ředitel ČD-C Ing. Josef Bazala. Tuto informaci potvrdil i ministr dopravy Aleš Řebíček.

Ilustrační obrázekPraha, Bratislava - Plán současného českého ministra dopravy Aleše Řebíčka na spojení společností ČD Cargo a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia naráží na odpor českých i slovenských politiků. Podle českých odpůrců tohoto plánu ještě nová dceřiná společnost státních železnic ČD Cargo nevyzrála natolik, aby mohla kupovat zahraničního dopravce, jehož ztráty se navíc pohybují okolo 266,2 miliónů slovenských korun. Slovenským odpůrcům zase vadí plán české vlády na následnou privatizaci celého konsorcia. „ČR předpokládá prodej svého podílu carga. Pokud by Slovenská republika na ČR převedla svůj podíl, tak ČR vlastně předá slovenský podíl jinému uživateli a není v zájmu tohoto státu, aby cargo přestalo být státní,“ tvrdí předseda HZDS Vladimír Mečiar.

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:06
sets at 18:35