..: All news and reports - Legislativa - Česká republika (celá) :..

12.7.2013 - 6:00 - Ministr dopravy Zdeněk Žák byl uveden do úřadu

Zdeněk Žák a Zbyněk Stanuja, Ministerstvo dopravy, foto: Josef Petrák Praha — Předseda vlády Jiří Rusnok ve čtvrtek 10. července uvedl do úřadu nového ministra dopravy Zdeňka Žáka. Na postu střídá Zbyňka Stanjuru z vlády Petra Nečase. Jeho odchodem zřejmě padá i původní záměr sloučit resort dopravy s Ministerstvem průmyslu a obchodu, který prosazoval končící ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Na krátkém čtvrtečním briefingu ministr Žák naznačil, že chce především mobilisovat aktivitu v resortu a udržet nebo získat potřebné odborníky. Cílem je také zdravá soutěž o státní zakázky ve stavebnictví či mezi dopravci. Zaměřit se chce, stejně jako nedávno odvolaný náměstek generálního ředitele SŽDC Petr Šlegr, na přípravu čerpání fondů Operačního programu doprava v dalším období. "Pokud chceme něco změnit, tak společným jmenovatelem těch změn bude normálnost a civilizovanost," komentoval filosofii svého nadcházejícího působení. Zdeněk Žák na ministerstvu v roce 2009 působil jako náměstek ministra Petra Bendla (ODS). Dříve působil jako generální inspektor Českých drah a byl také prvním generálním inspektorem Drážní inspekce. Od roku 2009 působí jako soukromý konzultant v dopravě a bylo ho slyšet i jako kritika nákupu jednotek Siemens Viaggio Comfort (railjet) Českými drahami.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ŽelPage

27.3.2013 - 0:00 - Ministerstvo dopravy zastavilo soutěž na krnovské rychlíky

Pohled na nádraží v Krnově, foto: Martin Pitřík Praha — Ministerstvo dopravy zastavilo soutěž o provoz na lince R27 Olomouc - Krnov - Ostrava. Důvodem je vyřazení jednoho ze dvou uchazečů, dopravce Arriva vlaky, kvůli nesplnění požadavků tendru a fakt, že s jediným uchazečem nelze podle ministestva vyhlásit vítěze. Ministr dopravy Zbyněk Stanjura nicméně při úterní tiskové konferenci poznamenal, že skluz v soutěžení rychlíků je značný. Proto využije zbylou a v tendru nejvýhodnější nabídku. RegioJet dostane nabídku uzavření smlouvy podle Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících č. 194/2010 Sbírky. Ten v § 18 umožňuje přímé zadání za předem stanovených omezujících podmínek. Celá věc bude uzavřená až ve chvíli, kdy ministerstvo a dopravce podepíší smlouvu podle nabídky podané ve zrušeném řízení. Dalším z kroků je i podpis dohody o společném odbavení mezi vítězem a ČD, jejíž šablona je součástí výběrového řízení. RegioJet nabídl cenu 188 Kč za kilometr a nové dieselelektrické jednotky PESA LINK II. Do 30. června pak vláda schválí nový harmonogram dalších soutěží.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, RegioJet

M131 ZMŽ/Švestková dráha, foto: topič Praha — Na programu středečního jednání Vlády České republiky se objevily mezi jinými i návrhy z rezortu dopravy, které mají řešit majetek spravovaný Správou železniční dopravní cesty, a to jak nádraží a zastávky, tak i celé tratě, které jsou z pohledu státu nepotřebné. Zájemcům to otevírá možnosti získat nemovité prostory v nádražích, které už nejsou pro chod dopravní cesty nezbytné. Obdobně chce Ministerstvo dopravy řešit převod na nové nabyvatele u tratí, které jsou z jejich pohledu nadbytečné — některé z nich jsou v současnosti bez pravidelnějšího provozu, na jiných objednávají vlaky obce ze svých rozpočtů.

ministr dopravy Pavel Dobeš, hejtmani Hašek a Chovanec, foto: Ministerstvo dopravy Praha — Kraje příští rok dostanou slíbených 2,6 miliardy korun na dofinancování regionálních vlakových spojů. Potvrdil to ministr dopravy Pavel Dobeš po včerejším jednání s hejtmany Jihomoravského a Plzeňského kraje Michalem Haškem a Milanem Chovancem, čímž minimálně na rok odvrátil obavy ze ztráty peněz, které regionům na 10 let slíbilo vládní memorandum z roku 2009. Resort dopravy ovšem v minulých dnech neřešil jenom lokálky – 11. října ministr Dobeš rovněž odmítl předání poloviny dálkových spojů tzv. eurotaktu dopravci RegioJet, který státu nabízel převzetí části vlaků IC/EC na trase Praha - Brno - Břeclav bez nároku na subvence. Svůj nesouhlas s takto radikální změnou ministerstvo odůvodňuje tím, že nabídku vnímá jako příliš obecnou a příliš ultimativní. S liberalizací dálkových spojů nicméně MD ČR přesto počítá, což potvrzuje i čerstvě zveřejněný podrobný harmonogram vypisování tendrů na dálkové vlaky. Výběrových řízení na dopravce se navíc zřejmě dočkáme také v krajích, které dosud podobný krok rezolutně odmítaly: jižní Morava připravuje soutěž na zatím neurčené linky a podobný krok již avizoval i Plzeňský kraj.

Pavel Dobeš, foto: MDČR Praha — Většina z železničních odborových organizací podepsala ve středu 3. srpna memorandum, které z jejich strany dává souhlas se vznikem tzv. živé dopravní cesty. Movitý majetek stejně jako 9.500 ze současných zaměstnanců dopravce České dráhy díky tomu mohou být 1. září převedeni pod Správu železniční dopravní cesty, kde budou zajišťovat řízení dopravy na železnici. Dokument podepsali také ministr dopravy Pavel Dobeš a zástupci ČD a SŽDC. Panuje tak shoda nejen na převodu zaměstnanců, ale podařilo se i zachování platových výhod definovaných kolektivní smlouvou ČD. ČD naproti tomu požadují úplatný převod – vyrovnání zaměstnanců a jejich výstroje má činit 396 mil. korun.

11.5.2011 - 13:00 - Ministerstvo dopravy: stavby pokračují, žádosti OPD prověříme

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Praha — „Plnění vůči dodavatelům Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokračují bez přerušení,“ ujišťuje náměstek ministra dopravy Karel Hampl. V uplynulých dnech došlo ke zveřejnění předběžných výsledků auditorů EU prověřujících některé z projektů, které jsou připraveny žádat o dotaci z Operačního programu Doprava (OPD). Osm projektů, které se ucházely o celkovou dotaci až 5,1 mld. korun, bylo shledáno závadnými. „K výsledkům auditu se budeme EU teprve vyjadřovat a některé zjištění rozporovat,“ komentuje další postup Hampl. Podle něj auditoři provedli kontrolu příliš paušálně a např. v případě metodiky započítávání DPH do cen vyhodnotili projekty v rozporu s doporučením Evropské komise (EK). Ministerstvo dopravy ale v současné době stáhlo z Bruselu žádosti o proplacení až 16,4 mld. korun, zejména na projekty financované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Budou podány po jejich preventivním prověření a také vyřešení problémů u žádostí ŘSD a ŘVC. U dálnic byly prověřeny pouze tzv. menší projekty a byla nalezena chybovost v řádu jednotek procent, u větších se očekává chybovost ještě menší. Naopak projekty ŘVC byly napadeny téměř všechny — např. zvedací most v Kolíně. Česká republika o dotace nepřijde; v záloze je možnost požádat o dané peníze na jiné stavby. Problémem ministerstva je ale takové najít, protože většina současných s dotací z OPD již počítá a nové se v poslední době nezahájily. Česká republika již úspěšně získala z OPD dotace ve výši 22,8 mld. korun.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ŽelPage

CityElefant na Novém spojení, foto: Louis Armstrong Praha — Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla o zastavení dofinancování regionální železniční dopravy v krajích, informovala v nočních hodinách MF Dnes. Tento jednostranný krok znamená porušení, a nepřímo tedy i vypovězení memoranda mezi kraji a vládou, které mělo být řešením několikaleté přetrvávající nejistoty, projevující se mj. každoročními škrty ještě v průběhu platnosti jízdních řádů. Dofinancování ze státního rozpočtu mělo stabilizovat výdaje krajů, vynakládané na páteřní regionální dopravu. Ročně tak regiony získaly 2,6 miliardy korun, kterými spolu s vlastními prostředky hradily objednané osobní a spěšné vlaky. Vláda se dle informací MF Dnes ke kroku odhodlala ve chvíli, kdy ve státní kase hledá 6 mld. Kč pro doplacení státních podpor stavebního spoření. Ty musí vyplatit v plné výši na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který v tomto týdnu uznal ústavní stížnost a zrušil retroaktivně platný zákon omezující podporu u již existujících smluv.

Kuřim Praha — Drážní inspekce ČR (DI) a Správa železniční doprvní cesty (SŽDC) jsou v přímém sporu o kvalitu své práce. Celý problém vyplaval na povrch po zveřejnění výsledků ministerského auditu, který poukázal na formální nedostatky v činnosti DI, a má teď být důvodem k odvolání generálního inspektora Romana Šiguta na nejbližším jednání vlády. Již 28. února SŽDC v tiskovém prohlášení označila práci inspekce za neobjektivní a postrádající nezávislost. Bodem sváru byla smrtelná nehoda na přejezdu, kde podle SŽDC mělo hlavní vliv na tragedii požití omamných a psychotropních látek cyklisty, zatímco podle DI byly na vině především rozhledové podmínky, odporující nejen vnitřním předpisům SŽDC a české technické normě, ale také zákonům fyziky. Drážní inspekce kromě kritiky nevyhovujícího stavu některých přejezdů upozorňovala také na porušení předpisů SŽDC při údržbě tratí. Až 176 odhalených vad typu C na trati 250 v úseku Brno–Maloměřice – Kuřim nebylo odstraněno ani po několika letech od nálezu. Předpis SŽDC S 67 přitom stanovuje lhůtu 6 měsíců.

11.3.2011 - 19:00 - Změny sazeb DPH mohou zdražit jízdné ve vlacích

Vláda ČR (Nečas, Bárta), foto: Vláda ČR Praha — Včerejší dohoda vládního uskupení zmírnila svůj původní plán letošního zvýšení daně z přidané hodnoty. Přesto dojde v následujících letech k růstu spodní sazby DPH, směřující až k jejímu úplnému zrušení. Nová domluva koalice předpokládá posunutí snížené sazby ze současných 10 na 14 procent od 1. ledna 2012. O rok později pak dojde ke sjednocení daně na úrovni 17,5 %. Vedle některých typů zboží a služeb se tato změna dotkne také vnitrostátních jízdenek, na něž se v současnosti 10% DPH rovněž vztahuje. Naopak mezinárodní jízdenky jsou od DPH osvobozeny na základě výjimky umožněné Směrnicí 2006/112/ES, stejně jako ostatní druhy mezinárodní přepravy osob.

Plánované zvýšení nebude pro hromadnou dopravu v ČR prvním růstem této nepřímé daně v poslední době – v lednu 2010 vzrostla snížená sazba DPH z 9 na 10 %; České dráhy však tuto změnu rozpustily do svých tržeb. Jelikož 17,5% DPH má platit bez výjimek, zůstává otázkou, zda se zdanění nově dočkají i mezinárodní jízdenky. Co se vnitrostátních dokladů týká, „dráhy teprve pracují na analýze dopadů navrhovaných daňových úprav,“ uvedl pro ČTK mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Proces změny DPH je zatím ve stádiu koaliční dohody. Finální návrh má vláda projednat v průběhu jara; schválení se pak očekává do konce června tohoto roku.

Zdroj: Vláda ČR, ČTK/Finanční noviny, Zákon o dani z přidané hodnoty

Bmee248.074 ČD v designu Najbrt, foto: Josef Petrák Praha — Desetiletá smlouva na dálkovou dopravu, kterou začátkem prosince roku 2009 uzavřely bez veřejné soutěže Ministerstvo dopravy a České dráhy, byla pro oba subjekty výhodná. ČD mohou nyní ale začít litovat. Ministr dopravy Vít Bárta v rámci razantních úspor v rezortu dopravy nařídil přestat financovat spoje kategorií InterCity a EuroCity, které jsou např. v relaci Praha – Ostrava jedinými státem objednanými dálkovými spoji. Tyto vlaky se začaly financovat před několika roky výměnou za zrušení šedesátikorunového příplatku. Škrtat se má 450 milionů, ale stát ušetří daleko méně – 300 milionů dostanou ČD jako „kompenzaci“ pro volné použití v rámci obnovy svého vozového parku. V rámci dalších změn, které předcházejí vytvoření ministerské koncepce investic do dopravy v České republice, dojde k úpravě cen za použití dopravní cesty – levněji budou jezdit nákladní dopravci, doprava se naopak prodraží osobním dopravcům. O finance přijdou i samotní zaměstnanci – doprovodný sociální program na podporu nadbytečných pracovníků drah přijde o část svých financí. A hlavně, jízdní řád pro rok 2011 byl na poslední chvíli zkrácen o jednotky procent zejména dálkových spojů. Škrt v hodnotě 66 mil. korun byl docílen nenavýšením úhrady o inflaci, jak se stát a kraje původně vůči ČD zavázaly.

Vít Bárta, ministr dopravy a Karel Hanzelka, tiskový mluvčí MDČR, na tiskové konferenci, foto: Josef Petrák Praha — Středeční rozhodnutí ministra dopravy Víta Bárty má zamezit hrozbě žaloby Evropské komise proti České republice. České dráhy jako státní organizace zanikla v roce 2002. Sledovaná transformace měla zajistit oddělení komerčních aktivit provozování osobní a nákladní dopravy od správy drah, pro které byla vytvořena nová organizace — Správa železniční dopravní cesty. Tento úmysl sledoval obsah směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/14/ES schválený 16. února 2001 až na dvě výjimky — správa nádraží a řízení dopravy zůstala pod křídly ČD. Tento nedodělek transformace je v současnosti brzdou v liberalizaci dopravy a stal se terčem kritiky ze strany Evropské komise. Ministr Vít Bárta proto 7 let po závazném termínu, 15. březnu 2003, pro splnění všech podmínek směrnice nařídil přesun zaměstnanců ČD zabezpečujících řízení provozu drážní dopravy pod SŽDC. Odbory krok i přes jeho nevyhnutelnost nečekaly a využívají hrozby stávkou v rámci argumentace o zdržení tohoto kroku. Kompetence ČD a SŽDC nejsou podle nich vyjasněné.

1.10.2010 - 13:06 - Ředitel Správy železniční dopravní cesty rezignoval

Jan Komárek (SŽDC) a Jiří Švorc (ŘSD), foto: Josef Petrák Praha(Aktualizace) Podle informací MF Dnes včera generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek, stejně jako spravní rádě SŽDC, zaslal ministrovi dopravy svou rezignaci. Podle dnešního tiskového prohlášení SŽDC se cítí Jan Komárek příliš spojen s dosavadní strategií investic společnosti. Tu je nutné v této době předefinovat i s ohledem na zmenšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a tomu nechce Komárek bránit. SŽDC je tak druhou státní organizací spravující infrastrukturu, která během působení nového ministra dopravy přišla o své vedení – již dříve byl Bártou odvolán ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík za sestavení špatného seznamu staveb určených na zastavení. Správní rada SŽDC na Komárkovo místo jmenovala náměstka pro audit Pavla Habartu dosazeného ministrem Bártou do organizace začátkem srpna v rámci vyjednávání o slevách se stavebními firmami.

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty, MF Dnes/iDnes

29.9.2010 - 18:00 - Vláda schválila rozpočet SFDI pro rok 2011

ES 64 F4.150 MRCE Dispolok, Nové Spojení, foto: Petr Štoček Praha — Na svém dnešním zasedání Vláda ČR mimo jiné projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro příští rok. Výdajový limit ze státního rozpočtu bude činit 33 mld. korun v roce 2011, pro roky 2012 a 2013 se však počítá s vyšší částkou — přes 47 mld. korun. Evropská unie v příštím roce přispěje, zejména prostřednictvím Operačního programu doprava (OPD), částkou 18 mld. korun. Třetí složkou rozpočtou jsou úvěry od Evropské investiční banky. Celkově bude SFDI v příštím roce hospodařit s 61,3 mld. korun. Zároveň s tím musí ministr dopravy Vít Bárta do konce roku vypracovat strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Ta má definovat priority jednotlivých stavebních projektů a tu také jasně zdůvodnit.

Zdroj: Úřad vlády ČR

M131.1133 Hněvčeves Praha — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) může pokračovat v započatých stavebních projektech, oznámil médiím ministr Vít Bárta. Rozhodnutí zrušit plošnou uzávěru na investiční projekty padlo po přijetí nového řešení financování staveb silnic a železnic technologickým zjednodušením a racionalizací staveb, ale také odložením splatnosti faktur na rok 2011. SŽDC a ŘSD tak letos a v následujících letech celkem státnímu rozpočtu ušetří asi 6,3 mld. korun. Úterní oznámení tak můžeme brát jako vůbec první potvrzení ministrova tvrzení, že železnice má být klíčovým druhem dopravy v rámci České republiky – zejména po zastavení 31 staveb SŽDC začátkem srpna a snížení jejího rozpočtu ve prospěch ŘSD, které vzbudilo značnou polemiku. „Od rána 14. září může SŽDC pokračovat ve všech zastavených stavbách,“ ujišťuje ministr. Neznamená to ale, že je železnice z možných problémů venku – do úvahy stále přichází odčerpání přibližně 9 miliard korun, určených pro železnici v Operačním programu doprava (OPD), ve prospěch silničních staveb. Jestli tuto změnu vyjednavači ministerstva prosadí u Evropské komise, měli bychom další postup státu sledovat stejně bedlivě jako tuzemskou politickou scénu: můžou totiž potvrdit existenci údajného neveřejného seznamu tratí, u nichž má být posuzována rentabilita provozu. Nebo rovnou jejich existence?

9.8.2010 - 15:30 - Ministerstvo dopravy zastavilo všechny drážní stavby

logo MDČR, foto: MDČR Praha — Ministerstvo dopravy (MD) požádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o okamžité zastavení veškerých staveb na dopravní infrastruktuře, které probíhají. Výjimkou jsou místa, kde nelze po zastavení zaručit bezpečný provoz. Stop stav se týká asi 15 staveb, zejména na III. a IV. koridoru nebo klíčové rekonstrukce stanice Přerov. Informovali jsme i o projektu rekonstrukce nádraží Olomouc nebo elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice, kde byly zastaveny již přípravné práce a vypsání výběrového řízení. Účelem tohoto zastavení je zejména prověření veškerých smluv, jestli jsou plněny časové, kvalitativní i finanční závazky. Zastaveno je i proplácení faktur stavebním firmám. Tým, který prověří veškeré stavební projekty, povede Pavel Habarta, který bude na SŽDC zastávat nově vytvořenou pozici náměstka pro audit. Dříve působil jako krizový manažer v ČD–Telematika. Ministr Vít Bárta na tiskové konferenci připustil i vyjednávání s firmami o slevách a dalších úlevách. Ty však mnoho úspor nenabízí — v návrhu je vyškrtání některých dílčích prvků z projektů, např. protihlukové stěny v místech, kde nejsou bezprostředně nutné. Jejich výstavba byla ostatně kritizována dopravními odborníky i veřejností. Stavby mohou být po prověření opět rozběhnuty. Investice do údržby nebudou nijak omezeny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Lidové noviny/Lidovky

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:23
sets at 18:11