..: All news and reports - Legislativa - Polsko :..

Motorový vlak linky L1 v Kořenově, foto: Richardisko Harrachov – Znělo to jako ideální, líbivá a zcela logická myšlenka. Místo cesty jedním vlakem jednoho dopravce z Liberce nebo Tanvaldu do Kořenova či Harrachova a přestupu na další vlak jiného dopravce směrem do polské Szklarskiej Poręby měly již od příští neděle 13. prosince vyjet spoje přímé, které by cestující svezly moderními nízkopodlažními vlaky po celé trase Liberec – Tanvald – Szklarska Poręba Górna bez přestupu. Bude tomu však opravdu tak, jak bylo opakovaně všemi zúčastněnými stranami slibováno? Nyní se spíše zdá, že ne. Z více zdrojů se totiž množí zprávy, že motorové vozy řady 840 Českých drah nebudou moci do Polska včas vyjet. Ale vezměme to od začátku…

Modernizace polských rychlíkových vozů, foto: PKP Przewozy Regionalne Polsko — Kdo si myslel, že chaos v uznávání jízdenek při cestování po železnici v Polsku dosáhl svého vrcholu, se "napewno" zmýlil. Jelikož se na začátku října nedohodli dva největší železniční dopravci v Polsku, PKP Przewozy Regionalne (PKP PR) a PKP spólka InterCity (PKP IC), došlo k dalšímu rozkolu – pokladny jednoho dopravce přestaly vydávat jízdní doklady toho druhého. Podle zdroje jde doslova o válku dopravců, čehož dokladem může být i odchod zástupců PKP IC z jednání. Zdrojem dlouhotrvající anarchie na polských kolejích je hlavně nesouhlas s rozdělováním peněz mezi jednotlivé dopravce. Ve výsledku je v největší nevýhodě cestující, který k cestování potřebuje několik typů jízdních dokladů a musí vědět, kde je zakoupit (zda v té či té stanici lze zakoupit i doklady jiného přepravce nebo je nutno je pořídit až ve vlaku u průvodčího). Pro zahraniční cestující se doporučuje zakoupit mezinárodní doklad uznávaný všemi přepravními společnostmi.

Logo PKP Przewozy RegionalnePolsko - Tento týden ŽelPage informovala, že polská vojvodství nakonec převezmou společnost PKP Przewozy Regionalne (dále jen PKP PR) od 1. prosince 2008. V době vzniku článku však ještě nebylo zřejmé, jak se bude postupovat v otázce jízdného a osobních vlaků jezdících přes více vojvodství. Byly sice vysloveny jisté dohady, ale nyní se již začínají objevovat konkrétní odpovědi.

logo polských železnicPolsko - Celý letošní rok se v Polsku nesl ve znamení reformy PKP, o čemž referovala i ŽelPage. Nyní je dobojováno a je na čase se ptát, zda bude výsledná reforma polské železnici ku prospěchu. Jak si jistě pozorný čtenář vzpomene, podstatou reformy PKP bylo převedení společnosti PKP Przewozy Regionalne (dále jen PKP PR) na jednotlivá vojvodství formou převodu vlastnických podílů podle rozlohy vojvodství. Některá z nich se bránila, jiná vyčkávala a snažila se vyjednat lepší podmínky, ale žádné nebylo způsobem řešení chronických problémů polských železnic nadšeno.

Ilustrační obrázekMielno, Gazeta Wyborcza - V první polovině roku přinesla ŽelPage několik článků (Polská vojvodství odmítají převzít zadluženou železnici a Reformě PKP hrozí paralýza) ohledně reformy společnosti PKP, konkrétně o převodu její nejproblémovější dceřiné společnosti - PKP przewozy regionalne (dále jen PKP PR). Obsahem reformy má být převod PKP PR na jednotlivá vojvodství formou podílů ve společnosti. Mnohá vojvodství však nejsou spokojena s podmínkami převzetí, jak je připravila vláda. Poslední článek s názvem Maršálkové dávají vládě ultimátum pak zveřejnil přijaté pětibodové stanovisko Konventu maršálků Polské republiky, kde se uvádí za jakých podmínek jsou ochotni pokračovat ve spolupráci.

Ilustrační obrázekMaciejewo (Západopomořanské vojvodství) - Minulý týden ŽelPage přinesla článek "Reformě PKP hrozí paralýza", kde informovala o stále větší nechuti polských vojvodství převzít na svá bedra regionální železniční dopravu procesem tzv. "usamosprávnění" společnosti PKP Przewozy regionalne (dále jen PKP PR). O dalším postupu vojvodství vůči tomuto procesu pak měl rozhodnout Konvent maršálků Polské republiky. Jeho závěry ještě v době psaní článku nebyly známy, nyní vám tedy přinášíme závěrečné usnesení Konventu v plném znění.

Ilustrační obrázekPolsko - V článku "Polská vojvodství odmítají převzít zadluženou železnici" z 25.4.2008 informovala ŽelPage o právě probíhající reformě společnosti PKP s.a., spojené s převedením její dceřiné společnosti PKP Przewozy Regionalne Sp.z.o.o. (dále jen PKP PR) na jednotlivá vojvodství. Tehdy jsme psali, že vojvodství nemají velký zájem o o tuto společnost, pokud převod proběhne tak, jak je plánován. Od té doby se situace značně vyhrotila. Převedení podílů samosprávám v PKP PR se tak nakonec možná ani neuskuteční. Z okruhu představitelů vojvodských samospráv se totiž ozývá stále více hlasů proti převzetí.

zdroj: Gazetaprawna.pl

Také do tradičně konzervativního Polska již vstoupila v souvislosti s uplatňováním právních předpisů Evropské unie obligátní liberalizace podmínek přístupu na železniční dopravní cestu. Zatímco progresivní česká vláda otevřela tuzemskou státní infrastrukturu soukromým subjektům již v roce 1995 (čímž vzhledem k neřešenému financování veřejné služby národního železničního podniku na dlouhých osm let podlomila jeho finanční stabilitu), polští politici postupovali přece jen rozvážněji. To však rozhodně neznamená, že by tamní národní železniční podnik PKP měl na růžích ustláno. Spíše naopak. Fatální nedostatek koncepce a financí z veřejných rozpočtů znamenal pro PKP značný technický úpadek, který se promítá i do dramatického poklesu veřejné přepravy cestujících i zboží.

Teprve od srpna 2003 mohou tamní soukromí dopravci provozovat drážní dopravu s licencí udělenou Úřadem železniční dopravy (UTK). Do té doby si museli obstarat koncesi. Dosud bylo uděleno 41 licencí a dvě vráceny. Vedle dceřiných společností holdingu státních polských drah PKP se jedná především o firmy z odvětví těžby nerostných surovin, petrolejářského průmyslu a energetiky. V letošním roce se předpokládá udělení licencí dalším více než deseti subjektům. Podle údajů UTK činí aktuální podíl PKP na trhu kolem 90 procent objemu přepravy. Situace se však mění a nové subjekty zaznamenávají značné nárůsty přepravy. V loňském roce zasáhl do tržních poměrů tamní úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když uložil PKP Cargo pokutu ve výši 40 mil. zlotých (cca 307 mil. Kč).

Vedle volných vlakových tras (což vyjadřuje kapacitu dopravní cesty) jsou hlavním omezujícím faktorem pro větší rozmach soukromých dopravců železniční kolejová vozidla (ŽKV). Naproti tomu u strojvedoucích je situace celkem snadná, neboť státní akciovka PKP nedokáže zaměstnat všechny své vyškolené držitele průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel a de facto tak vlastně slouží jako bezplatný vzdělávací servis pro konkurenční soukromé subjekty.

Pokud jde o hnací vozidla, je PKP opatrnější a žádné zbytné k dispozici nedává. Noví dopravci situaci řeší jejich dovozem z Itálie, Maroka, Německa a Rumunska. Zájem panuje o elektrické lokomotivy z Itálie, které lze vzhledem ke konfiguraci trakce v Polsku snadno provozovat. Z Rumunska přicházejí nové stroje a v případě dovozu z Německa se jedná o majetek z konkursní podstaty zkrachovalých dopravců. K financování nákupu se v rostoucí míře využívá možností moderního leasingu. Samo státní PKP Cargo leasinguje lokomotivy i nákladní vagony. Leasingové společnosti s německým kapitálem, jako například Deutsche Leasing Polska ze skupiny německých spořitelen, využívají know-how získané v Německu.

Ministerstvo infrastruktury, které je v Polsku zodpovědné za železniční dopravu, navýšilo pro rok 2005 prostředky na investiční příspěvky železničním dopravcům z 50 mil. eur na 81 mil. eur (cca 2,5 mld. Kč). Zhruba 60 % (více než 1,5 mld. Kč) z toho obdrží dceřiná firma PKP pro regionální osobní dopravu. PKP i díky tomu nakoupí 11 elektrických jednotek a zmodernizují depa kolejových vozidel. Na modernizaci osobních vozů je vyčleněno více než 600 mil. Kč.

zdroj: Železničář

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:32
sets at 17:55