..: All news and reports - Stavby a projekty - ČR Olomoucký :..

742.082 odváží první loženou soupravu dne 10.9.2014, foto: Michal Boček Tovačov — Lokální trať z Kojetína do Tovačova dlouhá 11 km je už od počátku 80. let známá tím, že po ní nejezdí pravidelné osobní vlaky, avšak je zde silná nákladní doprava. Tato skutečnost bezpochyby platila až do počátku nového tisíciletí, po roce 2001 však začala nákladní doprava na trati pozvolna upadat. Ubylo vlaků se štěrkem, které využívají přibližně dvoutřetinový úsek trati od bývalé hlásky Skašov po žst. Kojetín, a dříve hojné kusové zásilky uhlí pro tovačovské uhelné sklady a betonových výrobků z místní Prefy (později TOPOS) i méně hojné zásilky pro různé odběratele při nákladišti v Lobodicích v podstatě dojezdily do roku 2004.

Olomouc, foto: Johník Olomouc — Při dokončování realizace projektu Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba v Olomouckém kraji je v plánu spuštění další náročné železniční stavby spolufinancované evropskými fondy skrze Operační program doprava (OPD). Dvoukolejná trať z obou stran hanácké metropole prošla v minulých letech celkovou rekonstrukcí, dálkové vlaky se po ní pohybují často rychlostí 160 km/h. Samotná realizace stavby "Rekonstrukce železniční stanice Olomouc" by měla být hotova do podzimu 2015, kdy končí čerpání prostředků z fondu EU. Přestavba tohoto významného uzlu vedlejších tratí přispěje především ke zvýšení komfortu pro cestující.

Olomouc hl. n., foto: Johník Olomouc — Ministerstvo dopravy odsunulo rekonstrukci železničního uzlu Olomouc. Se započetím stavby musí minimálně čtyři roky počkat. Ostudnou zůstává i nadále vstupní brána do Olomouce — nástupiště hlavního nádraží i podchod, který je spojuje s nádražní halou. Projekt přitom mohl získat dotaci z fondů Evropské unie. SŽDC měla už příští rok na jaře zahájit rekonstrukci nástupišť a zchátralého podchodu, do kterého, mimo jiné, zatéká, několika mostů, ale i několika podjezdů. I přesto, že je vše připraveno pro rekonstrukci, projekt byl zastaven a odsunut na rok 2014. Podle ředitele olomoucké pobočky stavební správy SŽDC Jiřího Mlynáře měla být v září schválena projektová dokumentace, následně se mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele a na jaře začít stavět. Staniční budova, která je ve vlastnictví Českých drah, byla v minulých měsících částečně zrekonstruována, podchod a nástupiště budou muset na rekonstrukci počkat. O jejich stavebních úpravách se mluví již dlouho, protože jsou v nevyhovujícím stavu.

stanice Šumperk, nástupiště, foto: SŽDC Šumperk — Dne 3. května 2010 byla slavnostně ukončena stavba s názvem Elektrizace trati Zábřeh na Moravě - Šumperk. Stavba, zahrnující především vybudování trakčního vedení pro napájecí stejnosměrnou soustavu 3 kV a rekonstrukci železničního spodku a svršku, byla oficiálně zahájena 1. června 2008. Schválené náklady projektu činí necelých 1 755 milionů korun, z toho necelými 1 209 miliony přispěla Evropská unie. Část vlaků přitom jezdí do Šumperka v elektrické trakci již od začátku nového jízdního řádu; České dráhy ovšem zatím nedisponují dostatkem vhodných elektrických vozidel, což v některých případech vede k zajímavým kombinacím elektrických a dieselových vozidel, a to i na jednom vlaku. Dopravce chce odpovídající vozidla pořídit a nasadit do roku 2014.

ČD Cargo 751.141, Postřelmov, 25. 5. 2009, foto: Louis Armstrong Praha/PostřelmovElektrifikace trati Zábřeh na Moravě – Šumperk přinesla vyjma možnosti vést elektrické osobní a nákladní vlaky nově až do Šumperka také další novinku. Poprvé byla návěstní svítidla na síti SŽDC vybavena namísto klasických žárovek elektroluminiscenčními diodami, zkráceně LED. Koncem září byla také návěstidla osazena v železniční stanici Postřelmov. V rámci zkušebního provozu se ověřuje údržba, spolehlivost a také vnímání návěstidel ze strany strojvedoucích. Celkem je použito 28 LED svítidel. Instalace takových svítidel se i přes výrazně vyšší pořizovací náklady vyplatí. „Zatímco klasická žárovka má průměrnou životnost kolem 1000 hodin, LED diody 20 let. Navíc mají LED svítilny mnohonásobně menší poruchovost, shrnuje hlavní výhody tiskový mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Železniční uzel Přerov se zaústěnými tratěmi, obrázek: SŽDC, s.o. & zirecek Přerov – Projekt „Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba“ patří do komplexu staveb modernizace železniční sítě ČR. Samotná uzlová stanice Přerov je součástí II. tranzitního koridoru, k němuž se v tomto místě připojuje větev Přerov – Česká Třebová a je zde zaústěna jednokolejná trať od Brna. Po opravě stanic Břeclav, Ostrava–Svinov či Bohumín zůstává ta přerovská jednou z posledních na II. koridoru, které podstoupí rekonstrukci v zájmu usnadnění průjezdu po hlavní trati s významným vnitrostátním i mezinárodním provozem. Staveniště bylo již předáno a my vás krátce seznámíme s tím, co stavebníky v následujících čtyřech letech čeká.

Pendolino v ŽST Brandýs nad Orlicí čekající na volnost koleje do Ústí nad Orlicí, foto: zirecekČervenka - Vyšší rychlostí jezdí cestující spoji SuperCity Pendolino od pátku 27. června mezi stanicemi Hoštejn a Červenka na trati 270. Cestovní rychlost jednotek řady 680 je v tomto úseku od pátečního poledne nově o 20 procent vyšší než doposud, čímž vzniká větší rychlostní odstup oproti soupravám bez nuceného naklápění a pro pendolina znamená další drobné zkrácení jízdní doby v úseku Pardubice - Olomouc. Změna přichází v době komplikované situace na 3. tranzitním koridoru, jehož několik úseků se v těchto dnech potýká s výrazným omezením dopravní kapacity.

Červenka- modernizace žel. koridoru, foto: PPeťaMohelnice - 29. října byl slavnostně otevřen modernizovaný úsek trati 270 mezi Zábřehem na Moravě a Červenkou. Z Přerova do České Třebové tak bude možnost využít maximální traťové rychlosti 160 km/h, resp. 120 km/h pro nákladní vlaky, čímž by se mohly o pár minut zkrátit tolik sledované jízdní doby. Rekonstrukce 25 km dlouhé dvoukolejné trati, stejně jako nácestných stanic a jejich vybavení, trvala tři a čtvrt roku. Během ní byl kompletně vyměněn svršek, upraven sklon v obloucích, opraveno 22 mostů či postaveny 4 km protihlukových stěn. Díky situování části tratě do chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví šlo o jednu z nejnáročnějších staveb svého druhu. Celá stavba si vyžádala investice ve výši 4,6 miliardy korun.

Ilustrační obrázekOlomouc - Uvést jednu z lokomotiv řady 141 DKV Olomouc do obnoveného historického laku - taková myšlenka se zrodila minulý rok v hlavě jednoho z místních fotografů současné železnice. Cíl je jasný: dát jednomu z mála provozních strojů této řady, která nyní pravidelně slouží na místních výkonech s Os vlaky na trati č. 301 Olomouc - Prostějov - Nezamyslice, vzhled, v jakém začal svou službu na kolejích ČSD v polovině minulého století. Podobně, jako se již několikrát složila skupina nadšenců železniční techniky na speciální, z jejich kapes zaplacené historické jízdy, vzešel pokus sesbírat po tisícovce také na nový lak pro "bobinu". V současné době je projekt ve fázi shromažďování finanční částky, která byla s ČD dohodnuta na 200­ tisíc Kč. Zbylé náklady na uvedení vlastního stroje do LAKu PUR I, ve výši cca 70 - 80 tisíc korun, slíbily ČD doplatit. Vzhledem k tomu, že jde o zatím unikátní projekt, rozhodli jsme se čtenářům ŽP zprostředkovat podrobnosti.

Ilustrační obrázek Šumperk - V neděli 15.6. 2008 zahájí státní organizace SŽDC první etapu modernizace trati č. 291 Šumperk - Zábřeh na Moravě. Elektrifikace tak umožní zavést přímé vlaky z Olomouce do Šumperka bez nutnosti přesedat v Zábřehu na Moravě. Jako první bude modernizován úsek Šumperk – Bludov. V tomto úseku budou cestující až do 3.10. 2008 přepravování autobusy.

Ilustrační obrázek Petrov nad Desnou - Železnice Desná usiluje o prodloužení železniční trati č. 293 až k bráně budoucího největšího lyžařského areálu v Jeseníkách. Děje se tak přesně deset let poté, co po obnoveném úseku poničené tratě mezi Šumperkem a Sobotínem projel první vlak. „Současné vedení svazku hodlá trať dále rozvíjet. Usilujeme o moderní železnici, kterou budou ve větší míře využívat turisté mířící do Jeseníků,“ říká místostarosta Sobotína Luboš Mátych.

Ilustrační obrázek Šumperk - Dlouhé roky plánovaná elektrifikace trati ze Zábřeha do Šumperku zřejmě nabírá rychlý spád. SŽDC včera oznámila, že se pustila do realizace a už během letošního června začnou samotné stavební práce, které by měly být hotovy do listopadu 2009. Kdo bude zhotovitelem stavby, to zatím jasné není. Výběrové řízení je teprve vypsáno.

Ilustrační obrázekZábřeh na Moravě - V Zábřehu na Moravě vzniká v posledních dnech velice zajímavá situace. Vzhledem k připravované elektrifikaci trati do Šumperka by mělo dojít také k její celkové modernizaci, a proto by měla v místech sousedících s obytnými částmi obce vyrůst protihluková stěna. Na rozdíl od jiných případů zde proti jejímu vybudování sepsali někteří místní obyvatelé petici. Tvrdí, že si na hluk projíždějících vlaků již zvykli. Připravovaná zeď by jim prý navíc kazila výhled na okolní krajinu. "Tam to bude dva a půl metru, ale tady už vidíte, je to metr a půl a když budou ještě dva a půl, tak budem jak udušení," prohlásila obyvatelka jednoho z místních domů. "Nám by to tady omezovalo výhled a shodli jsme se všichni, že se tady budou promenádovat různí sprejeři, takže nechceme," dodala jedna z jejích sousedek.

Ilustrační obrázekUničov - Větší komfort pro cestující, nová parkoviště, bezbariérový přístup pro tělesné postížené i nová cyklostezka - tak by mohl vypadat nádražní prostor v Uničově. Počítá s tím studie, kterou nechali zpracovat uničovští radní. V blízkosti objektu má i vzniknout nové autobusové nádraží s deseti nástupišti.

Ilustrační obrázekZábřeh, Šumperk - Elektrifikace a celkové modernizace by se měla dočkat v příštích několika málo letech železniční trať 291 Zábřeh na Moravě - Šumperk. Práce na úseku ze Šumperka do Bludova začnou již na jaře. "V příštím roce se bude opravovat a elektrifikovat část trati ze Šumperka do Bludova. Na těchto nádražích pak vzniknou dvě nová částečně krytá nástupiště," citovala středomoravská mutace deníku MF DNES Ivana Bargela z oddělení přípravy a realizace staveb Správy železniční dopravní cesty. V dalším roce přijde na řadu úsek mezi Zábřehem a Bludovem.

1 2 3 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:52
sets at 18:54