..: All news and reports - Stavby a projekty - ČR Královéhradecký :..

Železniční mapa Královéhradeckého kraje, foto: SŽDC Hradec Králové — Železniční trať č. 031 z Hradce Králové do Jaroměře na téměř čtyři měsíce obsadí stavební dělníci a pracovní stroje. Úsek Předměřice nad Labem – Smiřice je totiž součástí stavby Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov, jejíž první část proběhla v minulém roce. Zbývající práce jsou naplánovány na letošní jaro a léto, výluka na této významné trati potrvá od 18. dubna až do 2. srpna. Pro minimalizaci přenosu zpoždění budou kromě výlukového jízdního řádu přijata i další opatření – až na výjimky dochází k rozvázání přípojových vazeb v Hradci Králové, a to včetně přímých linek Pardubice – Liberec a Praha – Hradec Králové – Trutnov. Určitou komplikací pak může být i souběžně probíhající oprava silnice I. třídy mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

RegioPanter 441.009 při prezentační jízdě ve stanici Řečany nad Labem, foto: Matouš Danielka Opatovice nad Labem (aktualizováno 21. 3. 9.30) – Vybrané příměstské vlaky na trati z Hradce Králové do Pardubic opět začnou zastavovat v Opatovicích nad Labem-Pohřebačce. Touto železniční stanicí od 13. prosince 2015 všechny spoje doposud projíždějí, neboť byla otevřena nová zastávka Opatovice nad Labem. Někteří místní obyvatelé v čele se sdružením Zdravý a bezpečný Březhrad však požadovali, aby se alespoň vybrané vlaky do Pohřebačky vrátily, a nyní mohou slavit úspěch. Od 4. dubna zde začne zastavovat asi 10 spojů v každém směru. Kvůli této změně dojde k mírným změnám časových poloh dotčených vlaků. Ty přijedou do Hradce Králové o minutu později, naopak jejich odjezd z téže stanice v opačném směru bude o minutu uspíšen.

Nový terminál v Náchodě, 4.7.2014, foto: Radek Papež Náchod — Obyvatelé města Náchoda a cestující, kteří právě přes Náchod směřují, se dočkali nového terminálu veřejné dopravy. Ten je umístěn v bezprostřední blízkosti železniční stanice Náchod a jeho slavnostní otevření proběhlo právě dnes, 4. července 2014 v 11 hodin, za účasti početné politické delegace v čele s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem a starostou města Náchoda Janem Birke. Dočasná stanoviště autobusů v ulicích Raisova a Za Teplárnou zůstávají v provozu až do sobotních večerních hodin, neboť autobusy na nový terminál zamíří až v neděli ráno.

Trať z Broumova do Otovic zastávky, foto: Radek Papež Otovice — Úvahy o znovuobnovení tratě mezi východočeskými Otovicemi a dolnoslezskou obcí Tłumaczów se na veřejnosti objevují již řadu let. Na jaře do plánů vcelku nečekaně zasáhla právě obec Otovice, která koupila pozemky bývalého drážního tělesa, čímž chce podle starosty Petra Nováka docílit možnosti do projektu více zasahovat a ovlivňovat ho ve prospěch místních občanů. Původně totiž obec byla spíše proti projektu, jelikož se obávala silné nákladní dopravy a zhoršení životních podmínek. Přestože ještě na jaře probíhala o obnovení tratě mnohá jednání, nyní se ukazuje, že projekt je zatím asi na mrtvém bodě. To potvrzuje i starosta Novák, kterého již několik měsíců v této věci nikdo nekontaktoval.

Lanovka na Sněžku, foto: Lanovka Sněžka Pec pod Sněžkou — Již tuto neděli 13. května 2012 bude ukončen provoz lanové dráhy v úseku Růžová Hora - Sněžka, nadále však zůstane v provozu spodní úsek lanovky Pec pod Sněžkou - Růžová Hora, kde bude provoz ukončen 2. září 2012. Důvodem postupného ukončení provozu je celková rekonstrukce lanovky v obou úsecích. Stávající lanová dráha byla zprovozněna ve dvou etapách. Spodní úsek (Pec pod Sněžkou - Růžová Hora) byl zprovozněn 15. ledna 1949 a až na Sněžku se první cestující dostali 10. listopadu 1949, v trvalém provozu je horní úsek od 1. července 1950. Lanovku vyrobila Transporta Chrudim v licenci švýcarské firmy Von Roll. Základní kámen nové stanice lanové dráhy v Peci pod Sněžkou byl položen 22. září 2011 v místě, kde bude nová stanice vybudována, což bude o 200 metrů blíže Peci pod Sněžkou. Novou lanovou dráhu vybuduje firm BAK stavební společnost Trutnov, technologii lanovky dodá italská firma Leitner.

24.10.2011 - 21:00 - Pavel Dobeš potvrdil modernizaci trati Pardubice - Hradec Králové

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Pardubice/Hradec Králové — Ministr dopravy Pavel Dobeš v pátek 21. října navštívil Pardubický kraj a s hejtmanem kraje Radko Martínkem jednal o budoucích investicích do dopravní infrastruktury. Mimo jiné potvrdil, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má alokované finance pro zahájení investice do trati 031 Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř). Základem modernizace s nákladem 1,4 mld. korun je zdvoukolejnění této páteřní regionální trati. Zdvoukolejnění umožní ve špičce provozovat osobní vlaky ve 20minutovém intervalu mezi krajskými městy a přitom nevyčerpat veškerou dopravní kapacitu. Modernizace je rozčleněna do 3 let; v příštím roce proběhne modernizace v úseku Stéblová - Opatovice nad Labem. Klíčovým technickým parametrem je traťová rychlost 160 km/h pro klasické soupravy. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současnosti vybírá dodavatele první části. Dobešův stranický předchůdce Vít Bárta přitom ve své dopravní koncepci tento projekt ve světle rozpočtových škrtů pozastavil.

Viz Memorandum o rozvoji dopravní infrastruktury v Pardubickém kraji

Zdroj: IS o Veřejných zakázkách, Ministerstvo dopravy, Pardubický kraj, iDnes, Pavel Dobeš slibuje

Ilustrační obrázekJelenia Góra - Ve polské Jelenie Góře proběhlo v polovině ledna česko-polské jednání, jehož cílem bylo posoudit možnost obnovy mezinárodní železniční dopravy na trati spojující města Trutnov a Jelenia Góra přes Královec a Lubawku. Za českou stranu se zúčastnili mj. představitelé Královéhradeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana, zástupci místní samosprávy a senátorem Ivanem Adamcem.

Ilustrační obrázekJičín - Již několik let je připravován projekt přestavby nádraží v Jičíně, přepravního uzlu Českého ráje. Při něm by mělo dojít k přesunu autobusového nádraží z centra města k tomu vlakovému, a měl by tak vzniknout kompletní dopravní terminál pro místní obyvatele i pro poměrně velkou skupinu turistů, kteří navštěvují město a oblast Českého ráje. Nyní však jičínská radnice naráží na vcelku nepochopitelný problém. ČD Reality požadují od města 20 tisíc korun za pouhé získání přístupu k podmínkám výběrového řízení o opravě vlakového nádraží.

Ilustrační obrázekPec pod Sněžkou - Poslední rok provozu zřejmě čeká starou lanovku na naší nejvyšší horu. Radnice v Peci pod Sněžkou se totiž konečně dohodla s Krkonošským národním parkem na výstavbě nové lanovky na Sněžku a vláda v pondělí schválila záměr ji v první zóně národního parku vybudovat. Její stavba přijde na zhruba 400 milionů a za přispění rozvojových fondů EU měla být zahájena již příští rok. První cestující by měla odvézt v roce 2009.

Starou lanovku vyrobila Transporta Chrudim v licenci legendárního lanovkáře - švýcarské firmy Von Roll v letech 1946-1950 a jedná se tak svým způsobem o unikátní technickou památku, v podstatě nejstarší provozovanou svého druhu v Evropě. Nová lanovka povede ve stejné trase.

Ilustrační fotoRychnov nad Kněžnou - Ochránci přírody v Orlických horách tvrdí, že nová železniční trať by uškodila tamnímu životnímu prostředí. Ke studii proveditelnosti se vyjádřili záporně. Dráha by prý ublížila rostlinám, živočichům, lesům, prameništím a nejvíc celému krajinnému rázu. „Negativní vliv na přírodu by souvisel s liniovým charakterem stavby, její délkou i členitostí horského a podhorského terénu. Pro překonání značných výškových rozdílů by bylo nutné provést zemní práce velkého objemu a rozsáhlé terénní úpravy, vybudovat velké náspy, hluboké zářezy, řadu vysokých a někdy i dlouhých mostů, případně tunelů, což by mělo velké nároky na zábor pozemků,“ říká Radka Jakoubková ze Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Rychnově nad Kněžnou.

Ilustrační obrázekMeziměstí - V pondělí byla započata oprava 9. staniční koleje ve stanici Meziměstí. Ve středu byla vytrhaná a vybagrovaná od Mieroszowského zhlaví až k druhému stavědlu a částečně byl i vybagrovaný štěrk. Oprava asi ještě chvíli potrvá, navíc je výluka z Nového Města nad Metují do Police nad Metují a proto by měly od soboty do středy jezdit nákladní vlaky odklonem přes Adršpach a Radvanice, bohužel ale jen v noci.

Opravený svršek Náchod-Malé Poříčí Nové Město nad Metují - Police nad Metují - Od středy 25.04.2007 do soboty 05.05.2007 probíhá výluka na trati 026 v úseku mezi Novým Městem nad Metují a Policí nad Metují. Od středy 25.04. do pátku 27.04. vždy od 07:45 do 17:45. Od soboty 28.04. 07:45 do středy 02.05. 18:00 nepřetržitě. V úseku Nové Město nad Metují - Václavice - Starkoč - Náchod pokračuje výluka až do 05.05. 17:45. Bližší informace v sekci "Výluky". Tato výluka je spojená s řadou plánovaných úprav kolejového lože, TZZ a sanací spodní vody v okolí náspu.

O dalším průbehu oprav, den za dnem, bych rád zde informoval. Většina informací pochází z mého vlastního pozorování a připomínky, doplnění, věcná kritika jsou vítány.


zdroj: vlastní pozorování

Billboard DOh Rychnov nad Kněžnou - Před týdnem zveřejnily ČD na internetu v odkazu Nové projekty další z perspektiv - jedná se o projekt Dráhy Orlických hor. Po 100 letech opět ožívá myšlenka o prodloužení kolejí až do horských středisek. Myšlenky se upírají k lehké železniční dopravě. Podobné projekty existují i v Libereckém kraji (Regiotram Nisa) a v Jihočeském kraji (Šumavské elektrické dráhy).
Projekt Drah Orlických hor (DOh) počítá s vybudováním okružní trasy, která by vycházela i končila v Týništi nad Orlicí. Tato základní okružní trasa by měřila 88 km, z čehož 45 kilometrů by se muselo nově postavit a pro začátek se z finančních důvodů nepočítá s její elektrifikací. Motorové jednotky by celý okruh měly zvládnout za 100 minut a náklady se odhadují na 3,5 mld. Kč.
Mapa DOh Aby byl systém kompletní a zajišťoval úplnou dopravní obslužnost Orlických hor, počítá projekt DOh ještě s odbočnou trasou, která by se oddělovala v Deštném v O. h., procházela přes další významná horská střediska Zdobnici a Říčky v O. h., a napojila se v Rokytnici v O. h. na stávající regionální dráhu do Doudleb nad Orlicí a dále opět do Týniště n. O. Tato trasa by z Deštného v O. h. do Týniště n. O. měřila 67 km, přičemž novostavba představuje 24 km a odhadované náklady 1,7 mld. Kč. Tento úsek by měla motorová souprava absolvovat za 1:15 hod.
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory nyní usiluje o to, aby myšlenku podpořily krajské samosprávy.

Zdroj: České dráhy, Orlické dráhy

Foto: www.orlickedrahy.cz

nullHostinné - Už v roce 2000 se radní v Hostinném dohodli, že nechají postavit zastávku Hostinné město. Až letos se České dráhy rozhodly investovat 6 mil. Kč na zastávku Hostinné město. Nová zastávka bude blíže k centru města a bude blízko autobusového nádraží (300 m).

infoPardubice / Hradec Králové - České dráhy zahájily ve východních Čechách proces revitalizace dvou nádraží s největší intenzitou pohybu cestujících. V následujícím období tak budou modernizována nádraží v Pardubicích a v Hradci Králové, a to ve spolupráci s partnery, kteří vzejdou z výběrových řízení vyhlášených Českými drahami.
Revitalizace hlavních nádraží v Pardubicích a v Hradci Králové jsou součástí komplexní strategie modernizace více než 60 stanic v České republice nazvané Živá nádraží. Celý postup bude zahrnovat nejen celkové omlazení interiéru i exteriéru nádražních budov, ale především přinese zásadní zvýšení kvality odbavovacích a dalších služeb poskytovaných cestujícím. Cíl je jediný – učinit z nádraží respektované součásti městské infrastruktury, kam lidé chodí rádi nejen, když někam cestují.
Standardní součástí revitalizačních aktivit by mělo být také plné zpřístupnění stanic občanům se sníženou pohyblivostí, zavedení dalších doplňkových služeb a větší zaměření na funkční podporu rozvoje turistického ruchu (služby pro cizince, apod.).
Se zcela novým typem široce dostupného kvalitního spojení zastavujícím v Pardubicích přijdou České dráhy počínaje platností nového jízdního řádu - 11. prosince 2005. Cestujícím na trase Pardubice – Olomouc – Ostrava a Pardubice – Praha nabídnou jako zákaznický produkt 6x denně spojení vlaky SuperCity Pendolino (SC Pendolino). Ty přinesou velmi podobnou kvalitu služeb i celkové pojetí cestování srovnatelné se západoevropskými vlaky TGV, Thalys či Eurostar. Současně budou vlaky SC Pendolino znamenat nejrychlejší nabídku spojení jak Pardubic s Ostravou tak i například s Olomoucí a Prahou. Kromě vlaků SC Pendolino zastaví v Pardubicích denně další čtyři páry vlaků kategorie EuroCity (EC) a InterCity (IC) provozované rovněž rychlovlaky pendolino.
Tiskové zprávy :
České dráhy dnes zahájily proces revitalizace nádraží v Pardubicích a v Hradci Králové
Pardubice se stanou městem v České republice s největší nabídkou spojení rychlovlaky pendolino

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:37
sets at 16:04