..: All news and reports - Legislativa - Evropa :..

Mezinárodní jízdenky, foto: ŽelPage Brusel — Evropská komise vidí oddělenost jednotlivých rezervačních a prodejních systémů jako překážku v liberalizaci železniční dopravy. Dokladem může být rozdílná nabídka jízdenek a místenek, které lze zakoupit v pražských pokladnách dopravců Českých drah a RegioJetu. Komise 5. května schválila návrh nařízení C(2011) 2962, které obsahuje technickou specifikaci interoperability (TSI) pro telematické aplikace v osobní dopravě. Příští rok pak Komise plánuje vydat druhé nařízení, které od přepravců bude vyžadovat přechod na standardizované počítačové systémy a postupy, které umožní vzájemnou výměnu dat, prodej jízdních dokladů a rezervací.

Evropa - Horké léto nyní neprožívají jen na ředitelství DB, kde nadále pokračují jednání o kolektivní smlouvě a požadavcích odborové organizace strojvůdců. Stávky o tomto víkendu zasáhnou provoz v Maďarsku a Itálii. Provoz je na mnoha místech omezen také kvůli plánovaným výlukám.

Ilustrační foto - kousek za Břeclaví, autor: BrumlaBrusel - Evropský parlament ve druhém čtení projednával soubor legislativních opatření pro železniční dopravu, tzv. „Třetí železniční balíček“. Tento soubor se týká tří oblastí a to liberalizace železniční osobní dopravy (mezinárodní a vnitrostátní), práv cestujících a licence pro strojvedoucí. Z výsledků jednání vyplývá, že od roku 2010 dojde k otevření trhu mezinárodní osobní železniční dopravy.

Drážní inspekceDrážní inspekce - Umístění, řešení, ovládání a označování nouzových východů, blokování dveří, protipožárních prostředků a dalších bezpečnostních prvků u drážních vozidel určených pro přepravu osob se v současnosti liší nejen v jednotlivých zemích Evropy, ale i u jednotlivých typů drážních vozidel. To by se mělo do budoucna změnit. Při nenadálých událostech jde většinou o vteřiny, a tak např. vyřadit blokování dveří by měl cestující stejným způsobem zvládnout bez ohledu na to, zda se nachází v českém, německém či francouzském voze, nebo zda je ve voze první či druhé třídy.

4.2.2007 - 21:00 - Mehdorn prezidentem evropské sekce UIC

Ilustrační obrázekBrusel – První evropské regionální shromáždění UIC se uskutečnilo 31.1.2007 v Bruselu a do funkce prezidenta evropské sekce UIC byl zvolen Hartmut Mehdorn (DB). Jako viceprezidenti byli zvoleni Anne-Marie Idrac (SNCF), Ad Veenman (NS) a Bert Klerk (ProRail).

zdroj: UIC

Ilustrační obrázekBrusel/Štrasburk - Europoslanci ve druhém čtení schválili otevření trhu mezinárodní železniční dopravy v roce 2010. Navrhované otevření vnitrostátní osobní železniční dopravy v roce 2017 naopak potřebnou podporu nezískalo. Součástí odsouhlaseného balíčku je i významné posílení práv cestujících.

Vlajka Evropské unie Štrasburk - Poslanci Evropského parlamentu by měli ve čtvrtek, 18.1.2007, schválit balíček zákonů o železniční dopravě. Jak jsme Vás již informovali, přijaté zákony umožní posílení práv cestujících. Železniční společnosti budou mít nově povinnost odškodnit cestující v případě zranění a především vracet část jízdného v případě zpoždění vlaku. Připravuje se také liberalizace osobní železniční dopravy, avšak termín zahájení bude opět posunut.

Brusel – Cestující v celé Evropské unii by měli být podle poslanců Evropského parlamentu v budoucnu odškodňováni za zpoždění vlaků. Tato novinka je ustanovena v tzv. „3. železničním balíčku EU,“ který byl v úterý schválen v dopravním výboru parlamentu EU ve druhém čtení. Nyní bude návrh ještě projednávat parlament a ministři dopravy zemí EU. Odškodnění by mělo být odstupňováno – více než 1 hodina zpoždění = návratek 25% z ceny jízdného, 2 hodiny = 50% a 3 a více hodin = 75%. "Toto opatření zvýší přesnost vlaků a zatraktivní železniční dopravu," říká Georg Jarzembowski (CDU).

zdroj: Bahnnews

Evropská komiseBrusel - S tříletým zpožděním už všechny členské státy EU převedly do svého práva první sérii evropských zákonů, které mají liberalizovat železniční dopravu v EU a vést ke vzniku jednotného železničního trhu. Evropská komise sdělila, že se díky tomuto "prvnímu železničnímu balíčku" z roku 2001 objevují náznaky oživení železniční dopravy, která je jinak v dlouhodobém útlumu.

Po sladění legislativy bude třeba v některých zemích ještě zajistit její řádnou aplikaci, aby železniční trh doopravdy fungoval, uvedla EK. Hlavní důraz položila na skutečné oddělení správy železniční cesty, tedy tratí, a provozování železniční dopravy. Tato změna byla pro řadu evropských zemí zvyklých na monopol domácích drah skutečnou revolucí.

Celý článek na webu Finanční noviny (ČTK)

EUBrusel - Evropská komise udělila jen dílčí souhlas plánu české vlády podpořit rozvoj kombinované dopravy do konce desetiletí sumou téměř 1,6 miliardy korun. Současně se rozhodla zahájit formální šetření, zda pravidlům Evropské unie odpovídá ta část zamýšlené státní pomoci, která má posloužit k pořízení určitých typů vagonů.

Komise přistupuje opatrně k možnosti povolit státní pomoc pro železniční vozový park. Je třeba potvrdit, že tyto vagony mohou být použity pouze pro kombinovanou dopravu, a ne pro běžnou železniční přepravu. Podle zdrojů z EK zatím nelze přesněji určit, jak velká část státní pomoci byla zpochybněna, protože Praha nahlásila Bruselu program jako celek, a to ve výši 1,58 miliardy Kč pro léta 2006 až 2010.
Program podpory kombinované dopravy, který má pomoci převést část nákladu ze silnic především na koleje, přijala česká vláda loni v říjnu, ale konečnou zelenou může dát až Brusel. Většina financí má podle návrhu jít na investice například do překladišť.

Loni železnice převezla 3,623 milionu tun zboží v kontejnerech. Dalších 256.000 tun zboží přejelo ve výměnných nástavbách. Zhruba 434.000 tun zboží převezly po dráze celé kamiony a asi 2000 tun zboží v kontejnerech převezly lodě. Mimo kontejnery ale všechny druhy dopravy přepravily několikanásobně více zboží. Celková nákladní přeprava na dráze loni dosáhla 88,843 milionu tun a na silnici dokonce 466,034 milionu tun. Lodě přepravily celkem 1,274 milionu tun a letadla 21.450 tun.

Zdroj : České noviny (ČTK)

návěstidlaBrusel - Evropská komise ve čtvrtek 30.3. přijala návrh, který má sjednotit železniční návěstidla a některé drážní bezpečnostní systémy v celé Evropské unii. V EU funguje 20 nejrůznějších signalizačních a kontrolních systémů, které komplikují přeshraniční dopravu. Vlaky totiž často musejí zastavit na hranicích a přepřáhnout na jinou lokomotivu.

"Toto rozhodnutí vytváří technické podmínky nutné pro jednotnou evropskou železniční síť," řekl novinářům komisař pro dopravu Jacques Barrot. "Rychlý rozvoj jednotného systému je rovněž důležitý pro lepší hospodářskou soutěž jednotlivých drážních společností a pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a bezpečnosti. To by jen mělo potvrdit, že evropský železniční sektor je světovým lídrem," dodal.
Nové opatření by mělo snížit náklady železničních dopravců. V současnosti musí mít totiž každá lokomotiva, která je součástí mezinárodních spojů, zabudováno hned několik speciálních systémů pro každou zemi, jíž projíždí. Tato opatření jsou ale nákladná a v mnoha případech se do lokomotiv nedají přístroje ani zabudovat. Právě proto musí řada z nich zastavit na hranicích a cestující musejí počkat, než bude lokomotiva vyměněna.

Zdroj : České noviny (ČTK)

strucnePraha - Evropské železnice budou lobbovat za zdražení mýtného. Prostřednictvím svých ministerstev dopravy chtějí prosadit směrnici, která ke zvýšení ceny povede. Zástupci železnic se dohodli v Praze.

Zdroj : iDnes.cz

Brusel, Praha - O tři roky později proti předpokládanému termínu, tedy až k 1.1.2010 dojde k úplné liberalizaci na evropských kolejích. Cestující si pak budou moci zvolit dopravce, se kterým budou cestovat v určitém úseku. Shodli se na tom ministři dopravy členských zemí EU na pondělní konferenci. Otevření trhu však bude omezeno řadou podmínek. Podle českého ministra dopravy Milana Šimonovského bude konkurence vpuštěna jen do části národního trhu, neboť aktivita cizích licencovaných dopravců na vnitrostátním území můsí být jen okrajovou záležitostí a jejich hlavní činností musí zůstat přeprava osob přes české území, nikoliv v jeho rámci.

Šimonovský dodal, že jde převážne o to, aby nebyla narušena a ohrožena obsluha území, kde je systémově objednávána ministerstvem dopravy. Tam, kde je nasmlouvána s místními dopravci, nebude vstup cizí společnosti povolen. V praxi to znamená, že například na trase z Budapešti do Berlína české úřady nepovolí cizímu dopravci přepravovat cestující mezi Břeclaví a Děčínem za nižší cenu, než jakou účtují domácí dopravci dotovaní státem.

EUBrusel / Praha - Ministři dopravy pětadvaceti členských zemí EU se shodli na otevření trhu mezinárodní osobní dopravy na železnici od roku 2010. Tato liberalizace bude omezena řadou podmínek, jež umožní vládám chránit vnitřní trh a své dopravce.

České dráhy, které jsou dominantním dopravcem v ČR, posun liberalizace v osobní dopravě vítají. Český ministr Milan Šimonovský nynější dohodu uvítal. Spočívá podle něj zejména v tom, že aktivita cizích licencovaných dopravců na vnitrostátním trhu musí zůstat okrajová; jejich hlavní činností musí být přeprava osob přes české území, nikoli v jeho rámci.
Ministři se dnes shodli také na zásadách odškodnění pro cestující v případě zpoždění na mezinárodních linkách. Pokud vlak přijede s více než hodinovým zpožděním, budou mít nárok na čtvrtinu ceny jízdného; zpozdí-li se o více než dvě hodiny, mohou žádat o polovinu ceny.
Šimonovský ocenil i další dohodu o jednotné licenci pro strojvedoucí a vlakové čety. Její nositelé budou moci vykonávat svou práci v celé unii, takže nebude nutné jako dnes na hranicích měnit posádky. Líbilo se mu, že požadavky na výcvik se snížily, takže získání licence bude méně nákladné.

Zdroj : České noviny (ČTK)

130Štrasburk - Evropský parlament (EP) se vyslovil pro rychlejší liberalizaci osobní železniční dopravy. Evropská komise počítá s liberalizací mezinárodní přepravy od roku 2010, pro vnitrostátní linky nemá určen bližší termín. Evropský parlament navrhuje pro mezinárodní dopravu rok 2008 a pro vnitrostátní dopravu rok 2012. Návrhem EP se nyní budou zabývat jednotlivé členské státy EU. Například ČR zatím nesouhlasí s liberalizací vnitrostátní dopravy. Pro rychlejší liberalizaci hlasovalo v EP 402 poslanců (zejména pravicových), proti bylo 203 zástupců (zejména levicových) a hlasování se zdrželo 60 poslanců.

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:16
sets at 19:50