..: All news and reports - ČR Karlovarský :..

prejezdCheb - Včera ve 21:33 hod. se střetl rychlík Bečva jedoucí ze Vsetína do Chebu s traktorem Zetor. K nehodě došlo na zastávce Salajna mezi stanicemi Dolní Žandov a Lipová u Chebu na železničním přejezdu vybaveném světelným zabezpečovacím zařízením bez závor v činnosti.
Podle zjištění Drážní inspekce vjel řidič traktoru na železniční přejezd v době, kdy výstražné zabezpečovací zařízení ještě nebylo v činnosti. Na přejezdu ovšem došlo k poruše traktoru, kterou řidič ani jeho spolujezdec do příjezdu vlaku nestihli vyřešit. Došlo ke střetu, během něhož byl vážně zraněn řidič tratoru (25) a lehce zraněn jeho spolujezdec. Zadní kola traktoru zůstala po nehodě uvězněna mezi peronem a prvním vozem vlaku.
Škoda na lokomotivě byla odhadnuta na 200 tisíc korun, na prvním voze vlaku na 150 tisíc korun (traktor byl zdemolován a škodu na něm se nepodařilo vyčíslit).
Vrchní inspektor Drážní inspekce, který byl na místě přítomen, konstatoval, že vina není na straně železnice. Rovněž není vyloučeno, že řidič traktoru byl pod vlivem alkoholu. Nehodu vedle Drážní inspekce dále vyšetřuje Policie ČR. Provoz na jednokolejné trati byl přerušen do 0.40 hodin. Na trati byla zavedená náhradní autobusová doprava.

trat024 Karlovy Vary - V Karlovarském a Ústeckém kraji je Podkrušnohorská magistrála důležitou spojnicí měst Ústí nad Labem, Mostu, Chomutova, Kadaně a Karlových Varů, Sokolova a Chebu. Celá trať je dvoukolejná, z Bíliny do Českých Zlatníků s tříkolejným úsekem. V současné době probíhá elektrifikace úseku mezi Kadaní a Karlovými Vary (trať č. 140). V cílovém stavu bude celý traťový úsek dálkově ovládán z dispečerského pracoviště v Karlových Varech. Před stanicí Kadaň bude střídavá trakční soustava 25 kV přecházet v soustavu stejnosměrnou 3 kV. Hnací vozidla používaná na této trati budou muset být minimálně dvousystémová.
Ostrava - V Moravskoslezském kraji byly zahájeny přípravné práce spojené s elektrizací a modernizací trati 316ČD Ostrava Svinov - Opava východ. Zde bude v březnu zahájena rozsáhlá výluka celého úseku. Místo vlaků budou jezdit autobusy podle jízdního řádu, který je uveden v knižním jízdním řádu u trati 316. Tato výluka potrvá přibližně půl roku.
Lichkov - V Pardubickém kraji se připravuje stavba s názvem Elektrifikace tratě Letohrad - Lichkov st. hr., která postupně nabývá na mezinárodním významu z důvodu zajištění kvalitní a hlavně rychlé tranzitní přepravy Polsko - Rakousko a Polsko - Maďarsko.
V České republice je celkem 9.582 km tratí, z toho 7.631 km jednokolejných a 1.951 km dvou a vícekolejných. Z celkového počtu je 46 km s trakční soustavou 1500V, 1.647 km se soustavou 3000V a 1.249 km je elektrizováno 25 kv/50 Hz.

T435.0145 - Hazlov 19.2.2005Cheb - V sobotu 19.2. byl vypraven zvláštní nákladní vlak z Chebu do Aše a Hranic v Čechách určený pro fotografy. Vlak byl sestaven z historické lokomotivy Hektor T435.0145 z chebského depa a soupravy krytých nákladních vozů. Pro fotografy byl zde osobní vůz Btx 020, kde bylo možno zakoupit i občerstvení a drobné suvenýry (pohlednice, kalendáře, časopisy apod.).
Fotoreportáž z akce najdete ZDE

Plzeň - Bochov - Železniční spolek v Rokycanech Lokálka Group připravuje výlet s motoráčkem do Bochova a za železničními modeláři do Jesenice. Za tímto účelem byla vyhlášena ANKETA, která by měla zjistit Váš zájem o tento výlet.

Při dostatečném zájmu bude v sobotu 5. února 2005 vypraven z Plzně hl.n. do Bochova a do Jesenice zvláštní motorový vlak s M131.1386. V úseku Protivec - Bochov, kde již několik let jezdí jen nákladní vlaky, bude několik fotozastávek. Součástí výletu bude i návštěva železničních modelářů v Jesenici, kde bude ke shlédnutí velké modelové kolejiště v provozu včetně nových modulů.

Fotoreportáž z loňské akce najdete ZDE

nostalgieNostalgie - V únoru 2005 se připravují pro fotografy dvě fotojízdy s nákladními vlaky.
Na sobotu 12.2.2005 se připravuje zvláštní nákladní vlak pro fotografy na trati Staré Město u Uh. Hradiště - Bylnice. Vlak bude tažen historickou lokomotivou T466.0007 Pielstick. Připraveno je 15 - 20 fotozastávek na atraktivních místech Vlárské trati. V případě dobrých sněhových podmínek v Bílých Karpatech je připraveno i menší překvapení - Sněhový pluh KSP 411. Maximální počet účastníků je 50, minimální počet je stanoven na 30 osob. Předpokládná cena jízdenky je 1000Kč. Uzávěrka přihlášek a platba zálohy 500 Kč do 20.1. 2005. Bližší informace a přihlášky : Petr Konečný tel 607 789 125 petr.konecny@nempv.cz nebo p. Šantrůček tel 606 374 695 jena3@post.cz
O týden později, 19.2.2005 připravuje Plzeňská dráha - výtopna Cheb obdobnou akci na trati Cheb - Aš. Nákladní vlak bude tažen historickou lokomotivou T435.0145 Hektor. Předběžná cena je 500,- Kč, min. 30 účastníků. Uzávěrka přihlášek do 31.1.2005. Podrobnosti a přihlášky posílejte na e-mail sergej.cheb@volny.cz
Podrobnosti o akcích můžete sledovat v Kalendáři akcí nebo v diskuzi na K-reportu.

Nostalgie - O tomto víkendu je op?t n?kolik akcí jak na železnici, tak i v modelá?ství.
Pardubice - Z Pardubic p?es Hradec Králové do T?ebechovic pod Orebem jede v sobotu historický vlak s motorovými vozy Hurvínek ?. M131.1. Akce, nazvaná (P?ed)Mikulášská jízda za betlémy je bohužel již vyprodaná a tak p?ípadným nadšenc?m zbývá jen již pouhé fotografování historických stroj?, kterými by m?li být motorové vozy M131.1133 a M131.1228. Akci po?ádá PSHŽD.
Otava - Další zajímavostí je jízda rychlíku R790 / R791 Otava z Prahy hl.n. (6:45) do Sušice. V sobotu by m?la být souprava vlaku složena z historické lokomotivy T435.0087 a t?í osobních voz? Balm (krátké). Pam?tníci si jist? pamatují doby, kdy tyto rychlíky v tomto složení jezdily pravideln?. Rychlík zp?t ze Sušice odjíždí v 15:55 a v Praze hl.n. je v 19:33.

A pak tu máme n?kolik podzimních a p?edváno?ních modelá?ských výstav.
Plze? - 13.11.-5.12. - Výstava železni?ních model? a kolejišt?, K.Steinera 10/A, Plze? Skvr?any, po-pá 15-18hod., so, ne, sv 9-18hod.
Cheb - 20.-21.11. - 1. Výstava železni?ních model?, kolejiš? a fotografií. Od 12 do 17 hod. Americká 36. (pavilon 1ZŠ - družina) Cheb - Skalka.
?eské Bud?jovice - 20.-21.11. - Den otev?ených dve?í v KŽM, Lidická 1123, ?.Bud?jovice, (zast. 2 a 15 Nám?stí Brat?í ?apk?). Otev?eno od 10 do 17 hod.
P?erov - 20.-21.11. - Výstava model?, provoz na kolejišti, prodej. Otev?eno vždy od 9 do 17 hod.
Informace o dalších výstavách najdete ZDE

 Cheb - Fr. lázně - V pondělí začíná dlouho očekávaná výluka traťové koleje Cheb - Františkové Lázně. Tento úsek měřící 7 kilometrů vlak jede cca. 18 minut - traťový úsek je velmi zanedbaný a rychlost vlaku se pohybuje mezi hodnotami 10 - 30 km/h..
Výluka začíná 8.11.2004 v 7.40 a skončí 17.12.2004.
Během výluky budou vlaky vedeny odklonem přes Tršnice (většina vlaků tudy stejně jezdí). Rychlíky jedoucí z/do Františkových Lázní zahájí/ukončí jízdu ve stanici Cheb. Mezi Chebem a Františkovými Lázněmi budou přepraveni pravidelnými osobními vlaky (kromě R 755 a 659, které budou z Fr. Lázní vedeny náhradní soupravou a v Chebu bude nutný přestup do kmenové soupravy).
Na ilustračním snímku [foto: 12.7.2003] je vlak společnosti Vogtlandbahn ve stanici Cheb, který míří do Zwickau a do Františkových lázní jezdi úvratí přes stanici Tršnice.

Ostrov nad Ohří - S ukončením výroby trolejbusů ve Škodě Ostrov skončil také provoz na zdejší vlečce, která je pozůstatkem trati do Jáchymova. Zůstaly zde dvě vlečkové lokomotivy řady T211 a 212 a ačkoli byly ve velmi dobrém technickém stavu, měly být sešrotovány. Sdružením sil plzeňských sběratelů vojenské techniky a šenovského KPL byly vykoupeny a převezeny do Kamenického Šenova. Jako "bonus" se podařilo objevit v areálu závodu a zachránit plošinový vůz z počátku 20. století.
Fotoreportáž z cesty M131.1 do Ostrova a odjezdu zpět do České Kamenice najdete ZDE.
Pavel Kříž, KLUB PŘÁTEL LOKÁLKY Česká Kamenice - Kamenický Šenov WWW.KPL.CZ
Foto : Jiří Randa, JRtrain

23.9.2004 - 21:17 - Ostrovská kolejnice

V pátek 24. září proběhne již XIII. ročník věřejné soutěže v železničním modelářství Ostrovská kolejnice v Domě dětí a mládeže v Ostrově. Následně pak bude v sobotu a neděli výstava těchto modelů a také provoz na velkém kolejišti v MDDM Ostrov. Výstava bude otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. V neděli v 15 hodin bude vyhlášení výsledků veřejné soutěže a předání cen. Plánovaná byla také jízda s parním vlakem z Karlových varů do Ostrova nad Ohří a dále na vlečku k dnes již zrušené Škodě Ostrov (výroba trolejbusů). Bohužel se tak neuskuteční. Podrobnosti najdete ZDE

8.9.2004 - 12:49 - 5. Česko-saský železniční festival

Chomutov - O nadcházejícím víkendu se odehraje již pátý ročník tradičně bohaté akce - železničního festivalu na hranici. Nabízí se možnost projetí parní úzkokolejky na samotné hranici s ČR Fichtelbergbahn (Cranzahl - Kurort Oberwiesental) na jízdenku SONE+ a zejména projetí již léta zavřené trati Annaberg-Buchholz unterer Bahnhof - Schwarzenberg okružními vlaky po oba dva dny.
Akci letos oficielně pořádají České dráhy, DB Erzgebirgsbahn a BVO Fichtelbergbahn.

Praha - Jako lidé kolem serveru ArtLoko, i tým ŽelPage se rozhodl minulý víkend otestovat novou síťovou jízdenku nabízenou Českými drahami pod názvem SONE+ a procestovat tak téměř 400 kilometrů za 12 hodin cestování za 130 Kč. Je tomu už více než měsíc, kdy mne a kolegu Martina Hanzala posedla šílená myšlenka udělat maratón po tratích ČD v motorovém voze řady 810.

Prvotní trasa byla naplánována z Prahy Smíchova přes Rudnou u Prahy do Berouna po trati 173, dále pak po trati 174 na Rakovník, po trati 161 z Rakovníka přes Blatno u Jesenice do Bečova nad Teplou, odsud potom po trati 149 do Mariánských lázní a potom zpět nějakým rychlíkem přes Plzeň domů. Nutno ovšem podotknout, že tento návrh byl ve srovnání se surovou skutečností čajíčkem pro mimina, nebo výletem pro důchodce.

obrazekHof - Dne 12.7.2003 jsme s Michawelem navštívili Německo a hlavně jejich dráhy v regionu Egrensis. V Německu jsme se rozhodli použít jízdenku přátelství. Do Chebu jsme jeli na KMB vlakem IC 152 Egrensis. V Chebu jsme si koupili zpáteční skupinovou jízdenku Cheb - Cheb st.hr. a vyrazili jsme na nástupiště, kam za chvíli přijela jednotka řady VT 642 DESIRO společnosti Vogtlandbahn GmbH. V 10:23 přesně se vlak rozjel směr Marktredwitz a jízda nás příjemně překvapila.

« Newer messages | 1 ... 6 7 8 9 10   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:48
sets at 20:25