..: All news and reports - ČR Karlovarský :..

trat024 Karlovy Vary - V Karlovarském a Ústeckém kraji je Podkrušnohorská magistrála důležitou spojnicí měst Ústí nad Labem, Mostu, Chomutova, Kadaně a Karlových Varů, Sokolova a Chebu. Celá trať je dvoukolejná, z Bíliny do Českých Zlatníků s tříkolejným úsekem. V současné době probíhá elektrifikace úseku mezi Kadaní a Karlovými Vary (trať č. 140). V cílovém stavu bude celý traťový úsek dálkově ovládán z dispečerského pracoviště v Karlových Varech. Před stanicí Kadaň bude střídavá trakční soustava 25 kV přecházet v soustavu stejnosměrnou 3 kV. Hnací vozidla používaná na této trati budou muset být minimálně dvousystémová.
Ostrava - V Moravskoslezském kraji byly zahájeny přípravné práce spojené s elektrizací a modernizací trati 316ČD Ostrava Svinov - Opava východ. Zde bude v březnu zahájena rozsáhlá výluka celého úseku. Místo vlaků budou jezdit autobusy podle jízdního řádu, který je uveden v knižním jízdním řádu u trati 316. Tato výluka potrvá přibližně půl roku.
Lichkov - V Pardubickém kraji se připravuje stavba s názvem Elektrifikace tratě Letohrad - Lichkov st. hr., která postupně nabývá na mezinárodním významu z důvodu zajištění kvalitní a hlavně rychlé tranzitní přepravy Polsko - Rakousko a Polsko - Maďarsko.
V České republice je celkem 9.582 km tratí, z toho 7.631 km jednokolejných a 1.951 km dvou a vícekolejných. Z celkového počtu je 46 km s trakční soustavou 1500V, 1.647 km se soustavou 3000V a 1.249 km je elektrizováno 25 kv/50 Hz.

T435.0145 - Hazlov 19.2.2005Cheb - V sobotu 19.2. byl vypraven zvláštní nákladní vlak z Chebu do Aše a Hranic v Čechách určený pro fotografy. Vlak byl sestaven z historické lokomotivy Hektor T435.0145 z chebského depa a soupravy krytých nákladních vozů. Pro fotografy byl zde osobní vůz Btx 020, kde bylo možno zakoupit i občerstvení a drobné suvenýry (pohlednice, kalendáře, časopisy apod.).
Fotoreportáž z akce najdete ZDE

Plzeň - Bochov - Železniční spolek v Rokycanech Lokálka Group připravuje výlet s motoráčkem do Bochova a za železničními modeláři do Jesenice. Za tímto účelem byla vyhlášena ANKETA, která by měla zjistit Váš zájem o tento výlet.

Při dostatečném zájmu bude v sobotu 5. února 2005 vypraven z Plzně hl.n. do Bochova a do Jesenice zvláštní motorový vlak s M131.1386. V úseku Protivec - Bochov, kde již několik let jezdí jen nákladní vlaky, bude několik fotozastávek. Součástí výletu bude i návštěva železničních modelářů v Jesenici, kde bude ke shlédnutí velké modelové kolejiště v provozu včetně nových modulů.

Fotoreportáž z loňské akce najdete ZDE

nostalgieNostalgie - V únoru 2005 se připravují pro fotografy dvě fotojízdy s nákladními vlaky.
Na sobotu 12.2.2005 se připravuje zvláštní nákladní vlak pro fotografy na trati Staré Město u Uh. Hradiště - Bylnice. Vlak bude tažen historickou lokomotivou T466.0007 Pielstick. Připraveno je 15 - 20 fotozastávek na atraktivních místech Vlárské trati. V případě dobrých sněhových podmínek v Bílých Karpatech je připraveno i menší překvapení - Sněhový pluh KSP 411. Maximální počet účastníků je 50, minimální počet je stanoven na 30 osob. Předpokládná cena jízdenky je 1000Kč. Uzávěrka přihlášek a platba zálohy 500 Kč do 20.1. 2005. Bližší informace a přihlášky : Petr Konečný tel 607 789 125 petr.konecny@nempv.cz nebo p. Šantrůček tel 606 374 695 jena3@post.cz
O týden později, 19.2.2005 připravuje Plzeňská dráha - výtopna Cheb obdobnou akci na trati Cheb - Aš. Nákladní vlak bude tažen historickou lokomotivou T435.0145 Hektor. Předběžná cena je 500,- Kč, min. 30 účastníků. Uzávěrka přihlášek do 31.1.2005. Podrobnosti a přihlášky posílejte na e-mail sergej.cheb@volny.cz
Podrobnosti o akcích můžete sledovat v Kalendáři akcí nebo v diskuzi na K-reportu.

Nostalgie - O tomto víkendu je op?t n?kolik akcí jak na železnici, tak i v modelá?ství.
Pardubice - Z Pardubic p?es Hradec Králové do T?ebechovic pod Orebem jede v sobotu historický vlak s motorovými vozy Hurvínek ?. M131.1. Akce, nazvaná (P?ed)Mikulášská jízda za betlémy je bohužel již vyprodaná a tak p?ípadným nadšenc?m zbývá jen již pouhé fotografování historických stroj?, kterými by m?li být motorové vozy M131.1133 a M131.1228. Akci po?ádá PSHŽD.
Otava - Další zajímavostí je jízda rychlíku R790 / R791 Otava z Prahy hl.n. (6:45) do Sušice. V sobotu by m?la být souprava vlaku složena z historické lokomotivy T435.0087 a t?í osobních voz? Balm (krátké). Pam?tníci si jist? pamatují doby, kdy tyto rychlíky v tomto složení jezdily pravideln?. Rychlík zp?t ze Sušice odjíždí v 15:55 a v Praze hl.n. je v 19:33.

A pak tu máme n?kolik podzimních a p?edváno?ních modelá?ských výstav.
Plze? - 13.11.-5.12. - Výstava železni?ních model? a kolejišt?, K.Steinera 10/A, Plze? Skvr?any, po-pá 15-18hod., so, ne, sv 9-18hod.
Cheb - 20.-21.11. - 1. Výstava železni?ních model?, kolejiš? a fotografií. Od 12 do 17 hod. Americká 36. (pavilon 1ZŠ - družina) Cheb - Skalka.
?eské Bud?jovice - 20.-21.11. - Den otev?ených dve?í v KŽM, Lidická 1123, ?.Bud?jovice, (zast. 2 a 15 Nám?stí Brat?í ?apk?). Otev?eno od 10 do 17 hod.
P?erov - 20.-21.11. - Výstava model?, provoz na kolejišti, prodej. Otev?eno vždy od 9 do 17 hod.
Informace o dalších výstavách najdete ZDE

 Cheb - Fr. lázně - V pondělí začíná dlouho očekávaná výluka traťové koleje Cheb - Františkové Lázně. Tento úsek měřící 7 kilometrů vlak jede cca. 18 minut - traťový úsek je velmi zanedbaný a rychlost vlaku se pohybuje mezi hodnotami 10 - 30 km/h..
Výluka začíná 8.11.2004 v 7.40 a skončí 17.12.2004.
Během výluky budou vlaky vedeny odklonem přes Tršnice (většina vlaků tudy stejně jezdí). Rychlíky jedoucí z/do Františkových Lázní zahájí/ukončí jízdu ve stanici Cheb. Mezi Chebem a Františkovými Lázněmi budou přepraveni pravidelnými osobními vlaky (kromě R 755 a 659, které budou z Fr. Lázní vedeny náhradní soupravou a v Chebu bude nutný přestup do kmenové soupravy).
Na ilustračním snímku [foto: 12.7.2003] je vlak společnosti Vogtlandbahn ve stanici Cheb, který míří do Zwickau a do Františkových lázní jezdi úvratí přes stanici Tršnice.

Ostrov nad Ohří - S ukončením výroby trolejbusů ve Škodě Ostrov skončil také provoz na zdejší vlečce, která je pozůstatkem trati do Jáchymova. Zůstaly zde dvě vlečkové lokomotivy řady T211 a 212 a ačkoli byly ve velmi dobrém technickém stavu, měly být sešrotovány. Sdružením sil plzeňských sběratelů vojenské techniky a šenovského KPL byly vykoupeny a převezeny do Kamenického Šenova. Jako "bonus" se podařilo objevit v areálu závodu a zachránit plošinový vůz z počátku 20. století.
Fotoreportáž z cesty M131.1 do Ostrova a odjezdu zpět do České Kamenice najdete ZDE.
Pavel Kříž, KLUB PŘÁTEL LOKÁLKY Česká Kamenice - Kamenický Šenov WWW.KPL.CZ
Foto : Jiří Randa, JRtrain

23.9.2004 - 21:17 - Ostrovská kolejnice

V pátek 24. září proběhne již XIII. ročník věřejné soutěže v železničním modelářství Ostrovská kolejnice v Domě dětí a mládeže v Ostrově. Následně pak bude v sobotu a neděli výstava těchto modelů a také provoz na velkém kolejišti v MDDM Ostrov. Výstava bude otevřena v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. V neděli v 15 hodin bude vyhlášení výsledků veřejné soutěže a předání cen. Plánovaná byla také jízda s parním vlakem z Karlových varů do Ostrova nad Ohří a dále na vlečku k dnes již zrušené Škodě Ostrov (výroba trolejbusů). Bohužel se tak neuskuteční. Podrobnosti najdete ZDE

8.9.2004 - 12:49 - 5. Česko-saský železniční festival

Chomutov - O nadcházejícím víkendu se odehraje již pátý ročník tradičně bohaté akce - železničního festivalu na hranici. Nabízí se možnost projetí parní úzkokolejky na samotné hranici s ČR Fichtelbergbahn (Cranzahl - Kurort Oberwiesental) na jízdenku SONE+ a zejména projetí již léta zavřené trati Annaberg-Buchholz unterer Bahnhof - Schwarzenberg okružními vlaky po oba dva dny.
Akci letos oficielně pořádají České dráhy, DB Erzgebirgsbahn a BVO Fichtelbergbahn.

Praha - Jako lidé kolem serveru ArtLoko, i tým ŽelPage se rozhodl minulý víkend otestovat novou síťovou jízdenku nabízenou Českými drahami pod názvem SONE+ a procestovat tak téměř 400 kilometrů za 12 hodin cestování za 130 Kč. Je tomu už více než měsíc, kdy mne a kolegu Martina Hanzala posedla šílená myšlenka udělat maratón po tratích ČD v motorovém voze řady 810.

Prvotní trasa byla naplánována z Prahy Smíchova přes Rudnou u Prahy do Berouna po trati 173, dále pak po trati 174 na Rakovník, po trati 161 z Rakovníka přes Blatno u Jesenice do Bečova nad Teplou, odsud potom po trati 149 do Mariánských lázní a potom zpět nějakým rychlíkem přes Plzeň domů. Nutno ovšem podotknout, že tento návrh byl ve srovnání se surovou skutečností čajíčkem pro mimina, nebo výletem pro důchodce.

obrazekHof - Dne 12.7.2003 jsme s Michawelem navštívili Německo a hlavně jejich dráhy v regionu Egrensis. V Německu jsme se rozhodli použít jízdenku přátelství. Do Chebu jsme jeli na KMB vlakem IC 152 Egrensis. V Chebu jsme si koupili zpáteční skupinovou jízdenku Cheb - Cheb st.hr. a vyrazili jsme na nástupiště, kam za chvíli přijela jednotka řady VT 642 DESIRO společnosti Vogtlandbahn GmbH. V 10:23 přesně se vlak rozjel směr Marktredwitz a jízda nás příjemně překvapila.

« Newer messages | 1 ... 6 7 8 9 10   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2019 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 06:44
sets at 19:05
:. New on VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...