..: All news and reports - Legislativa :..

11.3.2011 - 19:00 - Změny sazeb DPH mohou zdražit jízdné ve vlacích

Vláda ČR (Nečas, Bárta), foto: Vláda ČR Praha — Včerejší dohoda vládního uskupení zmírnila svůj původní plán letošního zvýšení daně z přidané hodnoty. Přesto dojde v následujících letech k růstu spodní sazby DPH, směřující až k jejímu úplnému zrušení. Nová domluva koalice předpokládá posunutí snížené sazby ze současných 10 na 14 procent od 1. ledna 2012. O rok později pak dojde ke sjednocení daně na úrovni 17,5 %. Vedle některých typů zboží a služeb se tato změna dotkne také vnitrostátních jízdenek, na něž se v současnosti 10% DPH rovněž vztahuje. Naopak mezinárodní jízdenky jsou od DPH osvobozeny na základě výjimky umožněné Směrnicí 2006/112/ES, stejně jako ostatní druhy mezinárodní přepravy osob.

Plánované zvýšení nebude pro hromadnou dopravu v ČR prvním růstem této nepřímé daně v poslední době – v lednu 2010 vzrostla snížená sazba DPH z 9 na 10 %; České dráhy však tuto změnu rozpustily do svých tržeb. Jelikož 17,5% DPH má platit bez výjimek, zůstává otázkou, zda se zdanění nově dočkají i mezinárodní jízdenky. Co se vnitrostátních dokladů týká, „dráhy teprve pracují na analýze dopadů navrhovaných daňových úprav,“ uvedl pro ČTK mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Proces změny DPH je zatím ve stádiu koaliční dohody. Finální návrh má vláda projednat v průběhu jara; schválení se pak očekává do konce června tohoto roku.

Zdroj: Vláda ČR, ČTK/Finanční noviny, Zákon o dani z přidané hodnoty

Výpravčí, foto: Bertovec Praha — Ministr dopravy Vít Bárta začíná plnit některé ze svých předsevzetí, alespoň co se týče železnice. Na řadu totiž nyní přišla klíčová otázka převodu některých zaměstnanců Českých drah pod Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Jedná se o výpravčí, výhybkáře, závoráře či hláskaře a další zaměstnance tzv. živé dopravní cesty, kteří se přímo starají o provoz na trati. Tento krok navazuje na dřívější předání infrastruktury a završí tak další fázi transformace české železnice.

M 120.417, Loket předměstí - Loket, foto: topičSokolovsko - Další z tratí navržených ke zrušení, trať Loket předměstí - Krásný Jez, pravděpodobně zrušena nebude. Navrhovatel zrušení, Správa železniční dopravní cesty, totiž požádal Ministerstvo dopravy o přerušení správního řízení v této věci. Mluvčí SŽDC to zdůvodňuje "novými skutečnostmi", které se objevily. V první řadě se jedná o zájem města Horní Slavkov a Karlovarského kraje o provozování osobní dopravy, navíc je zde zájem i o dopravu nákladní, a to ze strany výrobce železničních vozů a lokomotiv Legios, ale údajně i dalších firem menšího významu.

Co však situaci vážně komplikuje je technický stav celé tratě, která je po letech bez pravidelného provozu ve velmi špatném technickém stavu, který se stále zhoršuje. Již nyní se náklady na obnovu odhadují na 250 milionů korun, pokud by se uvažovalo pouze o úseku Loket - Horní Slavkov, pak by to bylo asi 150 milionů. SŽDC nyní věc analyzuje a rozhodnutí chce vydat nejpozději v květnu letošního roku. Připomeňme, že je to další trať, kde ke zrušení zatím nedošlo.

671.001 a Bdt ZSSK, starý a nový, foto: Josef PetrákBratislava — Hromadné prepúšťanie železničiarov na Slovensku sa zatiaľ nekoná. Pozastavený je aj plán rozsiahlych škrtov v regionálnej doprave, ktorý čaká na prepracovanie slovenskej verzie dopravnej "superkoncepcie" z dielne ministerstva dopravy. Plán na ozdravenie štátnych železničných podnikov, ktorých spoločný dlh v minulom roku prekročil 900 miliónov eur (21,85 mld. Kč), sa teda rozbieha v komornom duchu: znížením počtu členov predstavenstiev približne na polovicu. Rozporuplné sú zatiaľ výstupy rozhovorov za okrúhlym stolom medzi vládou, železnicami, odborármi a samosprávami – aj napriek tomu ale priniesli dve podstatné, a často prehliadané novinky: jednak s prípravou koncepcie ministerstvu bude po novom pomáhať Výskumný ústav dopravný a Žilinská univerzita; jednak sa na Slovensku opäť otvára dlho tabuizovaná téma zapojenia krajov do objednávania regionálnych vlakov.

810.626 ZSSK na Os 5605, Handlová - Výhybňa Pstruháry (5.6.2010), foto: Tomáš Gerčák Bratislava — Vlnu mediálních senzací a paniky spustily v minulých dnech na Slovensku železniční odbory zveřejněním údajného seznamu regionálních tratí, na nichž má být od 1. změny jízdního řádu zredukována nebo úplně zastavena osobní železniční doprava. Seškrtání dopravních výkonů ZSSK mělo být prvním z řady úsporných kroků, jež mají za cíl dostat vysoce ztrátové slovenské železnice opět k vyrovnanému hospodaření. Vedle zrušení lokálek měl navíc státní dopravce v nejbližších měsících přijít i o desetinu zaměstnanců a razantně zapracovat na zefektivnění svého hospodaření. Katastrofické scénáře teď ovšem mírní premiérka Iveta Radičová, která na středeční tiskové konferenci odmítla jakékoli jednorázové zásahy do železniční dopravy předtím, než budou známy výsledky podrobných auditů a vypracován komplexní plán revitalizace slovenských železnic. Ten by přitom měl být hotový do konce ledna a pokud naplní svou premisu, bude vůbec prvním systémovým dokumentem v oblasti dopravní politiky v historii nezávislého Slovenska. Vedle upadající osobní dopravy má nová koncepce řešit také katastrofální stav nákladního dopravce ŽS Cargo Slovakia a Železnic Slovenské republiky (ŽSR), které se starají o správu infrastruktury.

ČD Cargo 753.754, Neratovice, foto: Honzinus Praha/Malá Morávka — V úterních večerních hodinách 4. ledna 2010 uvedl Dopravní web, že nákladní dopravce ČD Cargo vyhlásil tzv. zákaz nakládky (ZAN) na tratích, kterým v současnosti hrozí zrušení a následná fyzická likvidace na základě běžících nebo pozastavených správních řízení ministerstva dopravy. „Je to tak, nepoptali jsme tam nákladní dopravu. Ale kdyby tam byl nějaký obchodní případ, pro který se vyplatí dojet, můžeme tam pořád podle potřeby zajet,“ potvrdil nepřímo existenci takového nařízení tiskový mluvčí ČD Cargo Roman Jandík ve čtvrtek 6. ledna pro ČTK. Agentura dále cituje anonymní zdroje, které z celé situace viní Správu železniční dopravní cesty a její snahy tyto tratě zrušit. Takové rozhodnutí je zajímavé v kontrastu se snahou ministra dopravy Víta Bárty podpořit nákladní železniční dopravu. Právě kvůli této iniciativě byly v listopadu 2010 sníženy poplatky SŽDC za dopravní cestu pro některé druhy nákladních vlaků.

Bmee248.074 ČD v designu Najbrt, foto: Josef Petrák Praha — Desetiletá smlouva na dálkovou dopravu, kterou začátkem prosince roku 2009 uzavřely bez veřejné soutěže Ministerstvo dopravy a České dráhy, byla pro oba subjekty výhodná. ČD mohou nyní ale začít litovat. Ministr dopravy Vít Bárta v rámci razantních úspor v rezortu dopravy nařídil přestat financovat spoje kategorií InterCity a EuroCity, které jsou např. v relaci Praha – Ostrava jedinými státem objednanými dálkovými spoji. Tyto vlaky se začaly financovat před několika roky výměnou za zrušení šedesátikorunového příplatku. Škrtat se má 450 milionů, ale stát ušetří daleko méně – 300 milionů dostanou ČD jako „kompenzaci“ pro volné použití v rámci obnovy svého vozového parku. V rámci dalších změn, které předcházejí vytvoření ministerské koncepce investic do dopravy v České republice, dojde k úpravě cen za použití dopravní cesty – levněji budou jezdit nákladní dopravci, doprava se naopak prodraží osobním dopravcům. O finance přijdou i samotní zaměstnanci – doprovodný sociální program na podporu nadbytečných pracovníků drah přijde o část svých financí. A hlavně, jízdní řád pro rok 2011 byl na poslední chvíli zkrácen o jednotky procent zejména dálkových spojů. Škrt v hodnotě 66 mil. korun byl docílen nenavýšením úhrady o inflaci, jak se stát a kraje původně vůči ČD zavázaly.

Vít Bárta, ministr dopravy a Karel Hanzelka, tiskový mluvčí MDČR, na tiskové konferenci, foto: Josef Petrák Praha — Středeční rozhodnutí ministra dopravy Víta Bárty má zamezit hrozbě žaloby Evropské komise proti České republice. České dráhy jako státní organizace zanikla v roce 2002. Sledovaná transformace měla zajistit oddělení komerčních aktivit provozování osobní a nákladní dopravy od správy drah, pro které byla vytvořena nová organizace — Správa železniční dopravní cesty. Tento úmysl sledoval obsah směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/14/ES schválený 16. února 2001 až na dvě výjimky — správa nádraží a řízení dopravy zůstala pod křídly ČD. Tento nedodělek transformace je v současnosti brzdou v liberalizaci dopravy a stal se terčem kritiky ze strany Evropské komise. Ministr Vít Bárta proto 7 let po závazném termínu, 15. březnu 2003, pro splnění všech podmínek směrnice nařídil přesun zaměstnanců ČD zabezpečujících řízení provozu drážní dopravy pod SŽDC. Odbory krok i přes jeho nevyhnutelnost nečekaly a využívají hrozby stávkou v rámci argumentace o zdržení tohoto kroku. Kompetence ČD a SŽDC nejsou podle nich vyjasněné.

Desiro, foto: Veolia Transport Praha — Česká železnice se otevírá alternativním dopravcům – po dlouhých diskusích Ministerstvo dopravy ČR rozhodlo o vyhlášení prvních dvou výběrových řízení na provoz dálkových vlakových spojů. Do tendru stát nabídne dva ucelené soubory železničních linek: rychlíky na vedlejších tratích severní Moravy a dálkové vlaky v severozápadních Čechách. Zveřejnění podkladů v Úředním věstníku EU předpokládá vyhlášení soutěže nejdříve za rok, přičemž vítězní dopravci by na vysoutěžených linkách měli poprvé vyjet v prosinci 2013. Ministerstvo si od postupné liberalizace trhu drážní osobní dopravy slibuje snížení nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb, hledá ale také další způsoby, jak cenu subvencované dopravy stlačit dolů. Již za rok by třeba stát mohl přestat doplácet na vlaky IC/EC; do úvahy přichází také zlevnění poplatků za využití dopravní cesty a následné zvýšení dálničního mýta.

1.10.2010 - 13:06 - Ředitel Správy železniční dopravní cesty rezignoval

Jan Komárek (SŽDC) a Jiří Švorc (ŘSD), foto: Josef Petrák Praha(Aktualizace) Podle informací MF Dnes včera generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek, stejně jako spravní rádě SŽDC, zaslal ministrovi dopravy svou rezignaci. Podle dnešního tiskového prohlášení SŽDC se cítí Jan Komárek příliš spojen s dosavadní strategií investic společnosti. Tu je nutné v této době předefinovat i s ohledem na zmenšený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a tomu nechce Komárek bránit. SŽDC je tak druhou státní organizací spravující infrastrukturu, která během působení nového ministra dopravy přišla o své vedení – již dříve byl Bártou odvolán ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík za sestavení špatného seznamu staveb určených na zastavení. Správní rada SŽDC na Komárkovo místo jmenovala náměstka pro audit Pavla Habartu dosazeného ministrem Bártou do organizace začátkem srpna v rámci vyjednávání o slevách se stavebními firmami.

Zdroj: Správa železniční dopravní cesty, MF Dnes/iDnes

29.9.2010 - 18:00 - Vláda schválila rozpočet SFDI pro rok 2011

ES 64 F4.150 MRCE Dispolok, Nové Spojení, foto: Petr Štoček Praha — Na svém dnešním zasedání Vláda ČR mimo jiné projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro příští rok. Výdajový limit ze státního rozpočtu bude činit 33 mld. korun v roce 2011, pro roky 2012 a 2013 se však počítá s vyšší částkou — přes 47 mld. korun. Evropská unie v příštím roce přispěje, zejména prostřednictvím Operačního programu doprava (OPD), částkou 18 mld. korun. Třetí složkou rozpočtou jsou úvěry od Evropské investiční banky. Celkově bude SFDI v příštím roce hospodařit s 61,3 mld. korun. Zároveň s tím musí ministr dopravy Vít Bárta do konce roku vypracovat strategii rozvoje dopravní infrastruktury. Ta má definovat priority jednotlivých stavebních projektů a tu také jasně zdůvodnit.

Zdroj: Úřad vlády ČR

M131.1133 Hněvčeves Praha — Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) může pokračovat v započatých stavebních projektech, oznámil médiím ministr Vít Bárta. Rozhodnutí zrušit plošnou uzávěru na investiční projekty padlo po přijetí nového řešení financování staveb silnic a železnic technologickým zjednodušením a racionalizací staveb, ale také odložením splatnosti faktur na rok 2011. SŽDC a ŘSD tak letos a v následujících letech celkem státnímu rozpočtu ušetří asi 6,3 mld. korun. Úterní oznámení tak můžeme brát jako vůbec první potvrzení ministrova tvrzení, že železnice má být klíčovým druhem dopravy v rámci České republiky – zejména po zastavení 31 staveb SŽDC začátkem srpna a snížení jejího rozpočtu ve prospěch ŘSD, které vzbudilo značnou polemiku. „Od rána 14. září může SŽDC pokračovat ve všech zastavených stavbách,“ ujišťuje ministr. Neznamená to ale, že je železnice z možných problémů venku – do úvahy stále přichází odčerpání přibližně 9 miliard korun, určených pro železnici v Operačním programu doprava (OPD), ve prospěch silničních staveb. Jestli tuto změnu vyjednavači ministerstva prosadí u Evropské komise, měli bychom další postup státu sledovat stejně bedlivě jako tuzemskou politickou scénu: můžou totiž potvrdit existenci údajného neveřejného seznamu tratí, u nichž má být posuzována rentabilita provozu. Nebo rovnou jejich existence?

9.8.2010 - 15:30 - Ministerstvo dopravy zastavilo všechny drážní stavby

logo MDČR, foto: MDČR Praha — Ministerstvo dopravy (MD) požádalo Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) o okamžité zastavení veškerých staveb na dopravní infrastruktuře, které probíhají. Výjimkou jsou místa, kde nelze po zastavení zaručit bezpečný provoz. Stop stav se týká asi 15 staveb, zejména na III. a IV. koridoru nebo klíčové rekonstrukce stanice Přerov. Informovali jsme i o projektu rekonstrukce nádraží Olomouc nebo elektrifikace trati Otrokovice – Vizovice, kde byly zastaveny již přípravné práce a vypsání výběrového řízení. Účelem tohoto zastavení je zejména prověření veškerých smluv, jestli jsou plněny časové, kvalitativní i finanční závazky. Zastaveno je i proplácení faktur stavebním firmám. Tým, který prověří veškeré stavební projekty, povede Pavel Habarta, který bude na SŽDC zastávat nově vytvořenou pozici náměstka pro audit. Dříve působil jako krizový manažer v ČD–Telematika. Ministr Vít Bárta na tiskové konferenci připustil i vyjednávání s firmami o slevách a dalších úlevách. Ty však mnoho úspor nenabízí — v návrhu je vyškrtání některých dílčích prvků z projektů, např. protihlukové stěny v místech, kde nejsou bezprostředně nutné. Jejich výstavba byla ostatně kritizována dopravními odborníky i veřejností. Stavby mohou být po prověření opět rozběhnuty. Investice do údržby nebudou nijak omezeny.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Lidové noviny/Lidovky

Poukázka na jízdenku ze supermarketu Globus Praha — Drážním odborům se nezamlouvají některé komerční aktivity Českých drah. Pod kritiku odborářů se tak dostal prodej jízdních dokladů prostřednictvím obchodních řetězců Lidl, Globus, Kaufland nebo Pont. Předseda základní organizace Svazu odborářů služeb a dopravy Jindřich Berounský tak v pondělí 26. července 2010 podat trestní oznámení kvůli porušování povinností při správě cizího majetku a možný podvod na představenstvo a dozorčí radu Českých drah. Předseda SOSaD argumentuje, že jízdenky jsou mimodrážními prodejci nabízeny výrazně pod cenou, spekuluje se s nimi a přímo dráhy nemají šanci tak levně jízdenky prodat.

754.023, Brno, foto: Puly Brno — Plán přestavby brněnského železničního uzlu včetně odsunu hlavního nádraží získal územní rozhodnutí. Vydal ho stavební úřad Brno–střed dne 2. července 2010 formou veřejné vyhlášky pod číslem jednacím STU/01/0502840/000/037. K nahlédnutí je na internetových stránkách městské části Brno–střed včetně přílohy. Účastníci řízení mají čas na odvolání do 9. srpna. Tato investice bezpochyby bude největší stavbou Brna za několik posledních desetiletí, avšak také kontroverzní, neboť ji lidé v několik let starém referendu odmítli. Nynější radniční koalice, vedená ČSSD, přesto stavbu podporuje s tím, že je rozpracovaná; s odsunem nádraží naopak nesouhlasí Strana Zelených. Projekt je značně zpožděn – územní řízení bylo původně zahájeno 9. prosince 2005 a trvá tak již pětapadesát měsíců. Zajímavostí je, že toto rozhodnutí je druhým v pořadí. První, vydané v listopadu 2006, nakonec zrušil o dva roky později krajský soud. V nynější žádosti uvedla Správa železniční dopravní cesty menší rozsah staveb – vypuštěny tak byly například objekty trakční napájecí stanice Černovice, nového areálu ČSAD či inženýrských sítí v Komárově.

« Newer messages | 1 2 3 4 5 6 ... 21 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:42
sets at 20:32