..: All news and reports - Legislativa :..

Praha - Federace strojvůdců nadále nehodlá podepsat současný návrh kolektivní smlouvy, který podepsaly ostatní odborové centrály. Vedení Českých drah dalo strojvůdcům čas do konce února, po té návrh přestává platit a začnou nová jednání. Do doby, než se podepíše nová kolektivní smlouva, přicházejí železničáři o řadu výhod, jako je kratší pracovní doba, dovolená navíc, příspěvky na stravování, ozdravné pobyty a další.

wrmzPraha - Jídelní a lůžkové vozy, a. s. (dále jen JLV) vydaly exkluzivní sadu u příležitosti 45. výročí svého založení, které oslavily v minulém roce. Součástí sady je publikace JLV v obrazech, propiska a další propagační materiály. Cena dárkového balíčku včetně DPH, poštovného a balného je Kč 199,--. Bližší informace na www.jlv.cz.
České dráhy, a. s. usilují o odkup akcií JLV, a. s. Tento krok již schválila Vláda České republiky. ČD mohou odkoupit 38% podíl v JLV za 20 mil. Kč.

Praha - Celostátní rada předsedů základních organizací Federace strojvůdců rozhodla, že nepodepíší současnou kolektivní smlouvu, na které se vedení Českých drah dohodlo koncem ledna s pěti odborovými centrálami. Pokud své rozhodnutí strojvůdci nezmění během tří týdnů, jednání o kolektivní smlouvě se tak dostává zpět na začátek.
Protože kolektivní smlouvu zatím nepodepsaly všechny organizace, platy železničářům zatím nerostou a navíc přicházejí o řadu výhod, jako je delší dovolená, profesní příplatky aj.
V případě nepodepsání KS budou nová jednání pokračovat v březnu.

bleskovka - Doplněno 14.1.2004 - Kolektivní smlouva - Ve čtvrtek 13.1. od 15 hod. byla svolána pracovní schůzka všech Odborových centrál na železnici za účelem řešení současné patové situace mezi OC a ČD. Protože Federace strojvůdců neustoupila ze svých požadavků, odboráři se zatím nedohodli. Navíc se FS připravuje k vyhlášení stávkové pohotovosti v reakci na zvláštní opatření vydaném generálním ředitelem ČD
Dnes vypršela lhůta, během které měla být podepsána KS, aby stávající výhody zůstaly v platnosti. Jednání se však dnes vůbec nekonalo a tak ČD mohou od nynějška postupovat v souladu se zákoníkem práce.
Hlavním problémem je prodloužení týdenní pracovní doby a s tím související nadbytečnost asi 11% zaměstnanců ČD. Paradoxně se propouštění dotkne nejvíce strojvůdců, kterým se týdenní pracovní doba prodloužila z 36 na 40 hodin a o místo jich může přijít až 1500.
Vedení ČD dnes prohlásilo, že vyjednávání o kolektivní smlouvě bude pokračovat až FS ustoupí ze svých požadavků na zvýšení mzdy o 21,5 %.

11.1.2005 - 20:18 - Kolektivní smlouva stále neuzavřena

Kolektivní smlouva - Včera 10.1.2005 probíhalo další kolo jednání o kolektivní smlouvě na rok 2005 (možná i 2006) mezi vedením ČD a odborovými organizacemi. Jednání trvalo jen necelých dvacet minut. Všechny odborové organizace působící na železnici ustoupily od svého požadavku růstu mezd o 7% a spokojí se s nárůstem o 5%, avšak Federace strojvůdců požaduje zvýšení mezd již jen o 7%, ale i nadále požadují zvýšení tarifní mzdy (8.tarifní třída + 21,5% navíc).
Jak vedení ČD, tak odborové centrály sdělily, že jsou ochotny se kdykoliv sejít a jednat o podobě kolektivní smlouvy (KS). Pokud nebude smlouva uzavřena nejpozději 14.1.2005, nastanou hrůzné chvíle pro všechny železničáře ČD.
Až 11% železničářů může dostat výpověď pro nadbytečnost (není-li uzavřena KS, platí zákoník práce, podle kterého je pracovní týden delší a zaměstnanci musí odpracovat více hodin za měsíc a je jich potřeba méně), budou mít nárok na mzdu až k 25. dní v měsíci se základem dle tarifů pro rok 2004 a další výhody, které se za posledních 14 let podařilo vyjednat přijdou nazmar.
Uvidíme, jak to s kolektivní smlouvou pro rok 2005 dopadne.

3.1.2005 - 20:30 - Kolektivní smlouva mezi ČD a odbory nebyla uzavřena

info ČD vs. odbory - Každoroční problémy kolem kolektivní smlouvy mezi odborovými centrálami a vedením Českých drah se letos poněkud vymkly z rukou. Vždy se podařilo kolektivní smlouvu uzavřít do konce roku. Nyní se tak nestalo.
Vedení ČD navrhlo odborovým centrálám zvýšení mezd zaměstnanců o cca. 5%. To se ale nelíbí Federaci strojvůdců, která požaduje průměrné zvýšení o celých 15% a zkrácení pracovního týdne na 33 hodin. Odůvodňují to tím, že je jejich funkce více náročná. Ostatní odbory jsou ochotné na zvýšení o 5% přistoupit.
Neuzavření kolektivní smlouvy znamená, že zaměstnanci ČD dočasně nebudou mít prodlouženou dovolenou a zkrácený pracovní týden nad rámec zákoníku práce, nicméně všechny zúčastněné strany doufají, že se kolektivní smlouvu podaří brzy uzavřít.

Brusel - Společenství evropských železnic, v němž jsou i České dráhy, se dohodlo na systému kompenzací pro cestující mezinárodních vlaků. Nejméně na 20 procent z ceny jízdného bude mít nárok cestující, jehož mezinárodní denní vlak bude mít zpoždění 60 minut, nebo jehož mezinárodní noční vlak přijede do cílové stanice o více než 120 minut později. Cena jízdenky přitom musí činit alespoň 50 eur (cca 1600 korun). Systém by měl začít platit již 12. prosince s novým grafikonem.

Zdroj: ČTK - Více zde
Tisková zpráva na webu ČD - Zde

23.4.2004 - 0:44 - Plná liberalizace na kolejích EU od 1.1.2007

Ilustrační obrázekEU - Až v těchto dnech se Evropský parlament shodl na přesném znění tzv. Druhého železničního balíčku, který hovoří o tom, že veškerá železniční doprava ve všech členských státech Evropské Unie bude plně liberalizována k 1.1.2007. Právě termín tohoto kroku byl předmětem vášnivých diskusí mezi různými institucemi EU. Konečné kompromisní rešení zní: Mezinárodní přeprava zboží bude otevřena konkurenci od 1.1.2006, vnitrostátní k 1.1.2007. Od těchto dat už nebude docházet k monopolizaci v přepravě zboží a železniční správy a společnosti si budou moci navzájem konkurovat s tím, že musí nejdřve splnit normy, které jasně definuje tzv. První železniční balíček. Ten je již v platnosti a jeho nejvýznamnější pasáž hovoří o nutnosti oddělení dopravních cest od vlaků - tedy o transformaci železniční dopravy. Součástí nových předpisů je mj. i pasáž o bezpečnosti na železnici, kterou lze shrnout do několika nejvýznamnějších bodů:
1) Strojvedoucí i vlaková četa musí alespoň částečně ovládat jeden světový jazyk
2) Strojvedoucí musí znát všechna mezinárodně uznávaná návěští
3) Všechny vlaky budou muset být vybaveny podobně jako letadla černou skříňkou, z níž se dají po nehodě vyčíst její příčiny.
Na ilustračním snímku je lokomotiva 1116.142-9 v žst. Břeclav. -ČTK-

« Newer messages | 1 ... 17 18 19 20 21   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:42
sets at 20:32