..: All news and reports - Legislativa :..

560.008-5, Křenovice horní nádraží, foto: Chary Praha — Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty ze dne 5. ledna 2012 bylo dne 10. ledna zahájeno správní řízení týkající se tratě 300 v úseku Brno hlavní nádraží - Holubice. Ta dnes administrativně náleží mezi tzv. celostátní dráhy; v případě vyhovění žádosti SŽDC však bude překlasifikována do kategorie drah regionálních. Důsledkem této změny by mohlo být zachování stávajících cen za využití dopravní cesty pro všechny vlaky, vedené po této trati v rámci základní dopravní obslužnosti.

M131 ZMŽ/Švestková dráha, foto: topič Praha — Na programu středečního jednání Vlády České republiky se objevily mezi jinými i návrhy z rezortu dopravy, které mají řešit majetek spravovaný Správou železniční dopravní cesty, a to jak nádraží a zastávky, tak i celé tratě, které jsou z pohledu státu nepotřebné. Zájemcům to otevírá možnosti získat nemovité prostory v nádražích, které už nejsou pro chod dopravní cesty nezbytné. Obdobně chce Ministerstvo dopravy řešit převod na nové nabyvatele u tratí, které jsou z jejich pohledu nadbytečné — některé z nich jsou v současnosti bez pravidelnějšího provozu, na jiných objednávají vlaky obce ze svých rozpočtů.

Blátivé místo koleje při traťové rychlosti 120 km/h., foto: zirecek K sepsání tohoto článku mne inspirovala nedávná nepříjemná situace. Z pracovních důvodů jsem musel navštívit malou obec ležící mezi Strakonicemi a Blatnou. Jako obvykle jsem využil vlak, jelikož auto nevlastním. V onen den se poprvé naplno projevilo studené zimní počasí, ale já nebyl ideálně oblečen. Můj vlak měl jet v 19.29. Již pět minut před pravidelným příjezdem vlaku jsem stál na zastávce. Vlak ovšem stále nejel. Do tváře mne bičoval ledový vítr a pomalu jsem ztrácel cit v prstech. Už jsem to chtěl vzdát, naštěstí jsem pět minut před osmou hodinou uslyšel zahoukání a chvíli na to se již přikodrcal motorák. Téměř jsem nebyl schopen otevřít dveře, ale nakonec jsem šťasten usedl do vytopeného prostoru pro cestující.

754.066-9 s vozy Bdmtee na Sp 1721 Brno - Vlárský Průsmyk, foto: Tomáš Kudláček Praha — Na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty ze dne 22. listopadu 2011 bylo dne 2. prosince 2011 zahájeno správní řízení týkající se trati 341, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště a Vlárský průsmyk. Ta dnes administrativně náleží mezi tzv. celostátní dráhy; v případě vyhovění žádosti SŽDC však bude překlasifikována do kategorie drah regionálních. Důsledkem této změny by mohlo být zachování stávajících cen za využití dopravní cesty pro všechny vlaky, vedené po této trati v rámci základní dopravní obslužnosti. Právě poplatky za použití kolejí se totiž od 1. července na celostátních drahách zvyšují o desítky procent, přičemž dochází ke sjednocení tarifů pro objednávané i komerční vlaky osobní dopravy. Právě na regionálních tratích zůstává i po 30. červnu v platnosti aktuální cena 5,32 Kč za vlakový kilometr plus 29,20 Kč za 1000 hrubých tonových kilometrů, jež tvoří variabilní složku ceny.

ministr dopravy Pavel Dobeš, hejtmani Hašek a Chovanec, foto: Ministerstvo dopravy Praha — Kraje příští rok dostanou slíbených 2,6 miliardy korun na dofinancování regionálních vlakových spojů. Potvrdil to ministr dopravy Pavel Dobeš po včerejším jednání s hejtmany Jihomoravského a Plzeňského kraje Michalem Haškem a Milanem Chovancem, čímž minimálně na rok odvrátil obavy ze ztráty peněz, které regionům na 10 let slíbilo vládní memorandum z roku 2009. Resort dopravy ovšem v minulých dnech neřešil jenom lokálky – 11. října ministr Dobeš rovněž odmítl předání poloviny dálkových spojů tzv. eurotaktu dopravci RegioJet, který státu nabízel převzetí části vlaků IC/EC na trase Praha - Brno - Břeclav bez nároku na subvence. Svůj nesouhlas s takto radikální změnou ministerstvo odůvodňuje tím, že nabídku vnímá jako příliš obecnou a příliš ultimativní. S liberalizací dálkových spojů nicméně MD ČR přesto počítá, což potvrzuje i čerstvě zveřejněný podrobný harmonogram vypisování tendrů na dálkové vlaky. Výběrových řízení na dopravce se navíc zřejmě dočkáme také v krajích, které dosud podobný krok rezolutně odmítaly: jižní Morava připravuje soutěž na zatím neurčené linky a podobný krok již avizoval i Plzeňský kraj.

Pavel Dobeš, foto: MDČR Praha — Většina z železničních odborových organizací podepsala ve středu 3. srpna memorandum, které z jejich strany dává souhlas se vznikem tzv. živé dopravní cesty. Movitý majetek stejně jako 9.500 ze současných zaměstnanců dopravce České dráhy díky tomu mohou být 1. září převedeni pod Správu železniční dopravní cesty, kde budou zajišťovat řízení dopravy na železnici. Dokument podepsali také ministr dopravy Pavel Dobeš a zástupci ČD a SŽDC. Panuje tak shoda nejen na převodu zaměstnanců, ale podařilo se i zachování platových výhod definovaných kolektivní smlouvou ČD. ČD naproti tomu požadují úplatný převod – vyrovnání zaměstnanců a jejich výstroje má činit 396 mil. korun.

Mezinárodní jízdenky, foto: ŽelPage Brusel — Evropská komise vidí oddělenost jednotlivých rezervačních a prodejních systémů jako překážku v liberalizaci železniční dopravy. Dokladem může být rozdílná nabídka jízdenek a místenek, které lze zakoupit v pražských pokladnách dopravců Českých drah a RegioJetu. Komise 5. května schválila návrh nařízení C(2011) 2962, které obsahuje technickou specifikaci interoperability (TSI) pro telematické aplikace v osobní dopravě. Příští rok pak Komise plánuje vydat druhé nařízení, které od přepravců bude vyžadovat přechod na standardizované počítačové systémy a postupy, které umožní vzájemnou výměnu dat, prodej jízdních dokladů a rezervací.

380.004/Škoda 109E při testech v Hohenau, foto: Škoda TransportationVídeň — Škoda Transportation čelí nekalým praktikám konkurenčního boje – alespoň tak si výrobce třísystémové lokomotivy 109E vysvětluje kroky rakouských úřadů. V současné době finišuje proces homologace těchto strojů na síti Rakouských spolkových drah (ÖBB). Získání osvědčení interoperability v řadě evropských zemí je zároveň předpokladem toho, aby se nová lokomotiva Škodovky mohla stát konkurentem pro více západních výrobců, mimo jiné i pro firmu Bombardier. Přestože tato společnost srovnatelnou lokomotivu nevyrábí, obvinila plzeňskou Škodovku z neoprávněného užití know–how a přišla s velmi originálním řešením – na její žádost včera rakouské úřady lokomotivu zabavily.

11.5.2011 - 13:00 - Ministerstvo dopravy: stavby pokračují, žádosti OPD prověříme

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Praha — „Plnění vůči dodavatelům Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokračují bez přerušení,“ ujišťuje náměstek ministra dopravy Karel Hampl. V uplynulých dnech došlo ke zveřejnění předběžných výsledků auditorů EU prověřujících některé z projektů, které jsou připraveny žádat o dotaci z Operačního programu Doprava (OPD). Osm projektů, které se ucházely o celkovou dotaci až 5,1 mld. korun, bylo shledáno závadnými. „K výsledkům auditu se budeme EU teprve vyjadřovat a některé zjištění rozporovat,“ komentuje další postup Hampl. Podle něj auditoři provedli kontrolu příliš paušálně a např. v případě metodiky započítávání DPH do cen vyhodnotili projekty v rozporu s doporučením Evropské komise (EK). Ministerstvo dopravy ale v současné době stáhlo z Bruselu žádosti o proplacení až 16,4 mld. korun, zejména na projekty financované Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Budou podány po jejich preventivním prověření a také vyřešení problémů u žádostí ŘSD a ŘVC. U dálnic byly prověřeny pouze tzv. menší projekty a byla nalezena chybovost v řádu jednotek procent, u větších se očekává chybovost ještě menší. Naopak projekty ŘVC byly napadeny téměř všechny — např. zvedací most v Kolíně. Česká republika o dotace nepřijde; v záloze je možnost požádat o dané peníze na jiné stavby. Problémem ministerstva je ale takové najít, protože většina současných s dotací z OPD již počítá a nové se v poslední době nezahájily. Česká republika již úspěšně získala z OPD dotace ve výši 22,8 mld. korun.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, ŽelPage

CityElefant na Novém spojení, foto: Louis Armstrong Praha — Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla o zastavení dofinancování regionální železniční dopravy v krajích, informovala v nočních hodinách MF Dnes. Tento jednostranný krok znamená porušení, a nepřímo tedy i vypovězení memoranda mezi kraji a vládou, které mělo být řešením několikaleté přetrvávající nejistoty, projevující se mj. každoročními škrty ještě v průběhu platnosti jízdních řádů. Dofinancování ze státního rozpočtu mělo stabilizovat výdaje krajů, vynakládané na páteřní regionální dopravu. Ročně tak regiony získaly 2,6 miliardy korun, kterými spolu s vlastními prostředky hradily objednané osobní a spěšné vlaky. Vláda se dle informací MF Dnes ke kroku odhodlala ve chvíli, kdy ve státní kase hledá 6 mld. Kč pro doplacení státních podpor stavebního spoření. Ty musí vyplatit v plné výši na základě rozhodnutí Ústavního soudu, který v tomto týdnu uznal ústavní stížnost a zrušil retroaktivně platný zákon omezující podporu u již existujících smluv.

Radek Šmerda, foto: Ministerstvo dopravy ČR Praha — Na české politické scéně se opět objevuje fenomén dočasného člena vlády. Stejně jako Jiří Čunek před třemi lety, i Vít Bárta odchází z ministerského postu s podmínkou, že pokud uspokojivě vysvětlí své současné kauzy, bude se moct do ministerského křesla vrátit. Resort dopravy prozatím povede dosavadní náměstek ministra Radek Šmerda, kterého si v čelní funkci dovede představit i premiér Petr Nečas. Šmerda chce podle svých slov zachovat směrování dopravní politiky po vzoru svého předchůdce, včetně transformace SŽDC a přehodnocení investičních projektů. Dokáže–li Bárta dostatečně vyvrátit nařčení z propojení s bezpečnostní agenturou ABL, mohl by si na post ministra vrátit ještě před koncem roku 2011.

8.4.2011 - 14:24 - Vít Bárta rezignoval na post ministra dopravy

Ministr dopravy Vít Bárta na tiskové konferenci v Pardubicích 17.9.2010, foto: Matouš Danielka Praha — Politické turbulence ve straně Věci veřejné dnes poprvé zasáhly do složení vlády. Jeden z nejmocnějších členů a kandidát na předsedu nejmenší koaliční strany Vít Bárta se rozhodl rezignovat na funkci ministra dopravy. Premiér Petr Nečas označil tento krok za nezbytný a nevyloučil další změny ve složení kabinetu. Věci veřejné by měly i nadále mít nárok na obsazení postu ministra dopravy; paradoxně v situaci, kdy jejich poslanecký klub opustil stranický lídr pro oblast dopravy Stanislav Huml. Devítiměsíční působení Víta Bárty v čele resortu dopravy se neslo zejména ve znamení zásadního přehodnocení investičních projektů, včetně tlaku na stavební firmy a přípravy nové dopravní koncepce pro následující desetiletí. Pro železniční dopravu jeho funkční období znamenalo zejména změny ve financování osobní dopravy a kroky k vypsání prvních tendrů na rychlíkové linky v Česku; kontroverzi naopak vyvolal společný postup se SŽDC při hromadném rušení tratí nebo spory mezi správcem infrastruktury a Drážní inspekcí.

Zdroj: iDNES, ŽelPage

Kuřim Praha — Drážní inspekce ČR (DI) a Správa železniční doprvní cesty (SŽDC) jsou v přímém sporu o kvalitu své práce. Celý problém vyplaval na povrch po zveřejnění výsledků ministerského auditu, který poukázal na formální nedostatky v činnosti DI, a má teď být důvodem k odvolání generálního inspektora Romana Šiguta na nejbližším jednání vlády. Již 28. února SŽDC v tiskovém prohlášení označila práci inspekce za neobjektivní a postrádající nezávislost. Bodem sváru byla smrtelná nehoda na přejezdu, kde podle SŽDC mělo hlavní vliv na tragedii požití omamných a psychotropních látek cyklisty, zatímco podle DI byly na vině především rozhledové podmínky, odporující nejen vnitřním předpisům SŽDC a české technické normě, ale také zákonům fyziky. Drážní inspekce kromě kritiky nevyhovujícího stavu některých přejezdů upozorňovala také na porušení předpisů SŽDC při údržbě tratí. Až 176 odhalených vad typu C na trati 250 v úseku Brno–Maloměřice – Kuřim nebylo odstraněno ani po několika letech od nálezu. Předpis SŽDC S 67 přitom stanovuje lhůtu 6 měsíců.

21.3.2011 - 7:00 - Reforma daní pro rok 2013: režijky nahradí paušál

ONJ, zaměstnanec ČD, foto: Honza Beránek / JTBPraha — Konec příštího roka by měl být také koncem režijních jízdenek v jejich dnešní podobě. Vyplývá to z návrhu ministerstva financí, které chce od ledna 2013 výrazně zjednodušit výběr přímých daní, kromě jiného také odstraněním části stávajících výjimek. Plán daňové reformy, již se má vláda zabývat v létě, upouští od konceptu superhrubé mzdy a místo ní zavádí systém jediného sloučeného odvodu ve výši 32 % hrubého měsíčního platu, zahrnujícího daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Ministr financí Miroslav Kalousek si od tohoto kroku slibuje snížení celkového odvodového zatížení zaměstnanců, má ale přinést také zjednodušení výběru daní pomocí eliminace některých zvýhodnění. „Parciální benefity jsou diskriminační pro ty, kteří je nemají. Jakákoli výjimka pro jednu skupinu znamená nevýhodu pro ostatní,“ cituje deník iDNES ministra financí. Místo nedaněných režijních výhod, stravenek a přibližně dvacítky dalších benefitů naopak zaměstnanci budou mít nárok na uplatnění slevy na dani ve formě paušálu. Zjednodušeně řečeno jim tedy o hodnotu výhod bude navýšena čistá mzda. V případě schválení bude tato změna zejména pro České dráhy znamenat nutnost přesného vyčíslení reálné hodnoty „režijky“, z niž následně zaměstnanec zaplatí 17,5% DPH.

Zdroj: iDNES

362.009 ZSSK v čele R 600 opouští žst. Žilina, foto: Juraj KováčBratislava — Žiadne apokalyptické rušenie tratí, žiaden zánik regionálnej vlakovej dopravy. Takto končí prvá fáza hystérie súvisiacej s prípravou plánu na ozdravenie štátnych železničných spoločností na Slovensku, ktorý pred 14 dňami prvýkrát prezentovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a ktorý dnes definitívne schválila vláda. Slovenské železnice napriek tomu čaká najväčšia zmena od roku 1945. Rozložená je do troch rokov a na jej konci majú stáť tri finančne stabilné spoločnosti bez dnešných astronomických dlhov, blížiacich sa miliarde eur. Cenou za postavenie štátnych dráh na nohy bude prepustenie každého šiesteho zamestnanca, kompletné prehodnotenie dopravnej politiky, ale aj rekordná, viac než miliardová pomoc štátu a predaj časti Carga. Zatiaľ najkomplexnejšia železničná koncepcia v dejinách samostatného Slovenska vzbudzuje značné vášne, nad jej hodnotením sú však polarizované aj samotné odbory. Čísla totiž hovoria jasnou rečou: balíček prvej pomoci je v tomto prípade aj balíčkom poslednej záchrany.

Older messages
« Newer messages | 1 2 3 4 5 ... 21 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:35
sets at 20:40