..: All news and reports - ČR Karlovarský :..

Jednokolejná optimalizace, foto: Aleš Petrovský Plzeň - Cestujícím i drážním zaměstnancům se značně ulevilo. Skončila totiž poslední etapa optimalizace trati Plzeň-Jižní Předměstí (mimo) až Cheb (mimo), která je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Celkem 102 kilometrů dlouhý úsek tak byl zprovozněn 1. května a vlaky mohly začít opět jezdit bez omezení, která komplikovala cestování na této trasu po dobu téměř pěti let. Radost však netrvala dlouho – hned v první den normálního provozu totiž vykolejil ranní Os 7313 ze Svojšína do Plzně zadním podvozkem vozu BDs na plzeňském zhlaví žst. Stříbro, čímž provoz opět na dlouhé hodiny přerušil. Trať byla po nehodě plně zprovozněna 4. května v 19.40, a začíná tak opět plnohodnotně sloužit osobní dopravě. Tuto událost se rozhodly patřičně oslavit i České dráhy, které v sobotu 14. května z Prahy do Mariánských Lázní mimořádně vypraví soupravu pendolino. V rámci prezentačních jízd řada 680 poprvé poveze cestující také do Chebu, a nabídne dokonce zvýhodněné jízdné.

Vláček, foto: Jiří Randa, JRtrain Ostrov — Ve čtvrtek 3. března proběhla v ostrovském kostele Zvěstování Panny Marie vernisáž výstavy Modelová železnice. Dům kultury Ostrov ve spolupráci s místními železničními modeláři z Městského domu dětí a mládeže a železničním spolkem Klub M 131.1 z Kraslic zahájil letošní sezónu ve zdejším klášterním areálu výstavou zaměřenou na železniční modelářství a historii železnice. Modeláři zde vystavují své modely lokomotiv, vagónů, budov i kolejišť, železniční spolek z Kraslic pak nejrůznější fotografie, jízdní řády, dokumenty a předměty související se železnicí a její historií. Výstava potrvá do 12. dubna a je přístupna denně kromě pondělí od 9.30 do 12.30 a od 13.00 do 18.00 hodin.

M 120.417, Loket předměstí - Loket, foto: topičSokolovsko - Další z tratí navržených ke zrušení, trať Loket předměstí - Krásný Jez, pravděpodobně zrušena nebude. Navrhovatel zrušení, Správa železniční dopravní cesty, totiž požádal Ministerstvo dopravy o přerušení správního řízení v této věci. Mluvčí SŽDC to zdůvodňuje "novými skutečnostmi", které se objevily. V první řadě se jedná o zájem města Horní Slavkov a Karlovarského kraje o provozování osobní dopravy, navíc je zde zájem i o dopravu nákladní, a to ze strany výrobce železničních vozů a lokomotiv Legios, ale údajně i dalších firem menšího významu.

Co však situaci vážně komplikuje je technický stav celé tratě, která je po letech bez pravidelného provozu ve velmi špatném technickém stavu, který se stále zhoršuje. Již nyní se náklady na obnovu odhadují na 250 milionů korun, pokud by se uvažovalo pouze o úseku Loket - Horní Slavkov, pak by to bylo asi 150 milionů. SŽDC nyní věc analyzuje a rozhodnutí chce vydat nejpozději v květnu letošního roku. Připomeňme, že je to další trať, kde ke zrušení zatím nedošlo.

VT 46, foto: MirKo Aš/Selb — Již několikrát zvažované obnovení pravidelného provozu na trati mezi Aší a bavorským Selbem během posledního měsíce nabývá zřetelnější obrysy. Sporadická vozba nákladních vlaků zde byla ukončena zhruba v polovině 90. let a poslední osobní vlak po této trati projel již v padesátých letech minulého století. Do povědomí veřejnosti se dostal zejména spoj 3717 jako Vlak svobody. Ten bez zastavení v Aši projel se 110 cestujícími přes přísně střeženou státní hranici do tehdejší SRN. Tento incident následně výraznou měrou přispěl k vytrhání kolejí na mnoha přeshraničních tratích. Příhraniční trať je jednou z celostátních drah, které SŽDC požaduje po ministerstvu zrušit i navzdory těmto plánům. V pátek však bylo správní řízení přerušeno — právě díky poptávce po obnovení provozu do Bavorska.

Království železnic, Karlovarský kraj, foto: Josef Petrák Praha — Otevřením druhého z dílů zjednoduššeného modelu České republiky potvrzuje pro Království železnic národní prvenství, co do velikosti modelu. V úterý 7. prosince 2010 byl pozvaným hostům v čele s hejtmanem Josefem Novotným představen Karlovarský kraj se vším, co k němu patří – Karlovy vary s kolonádou, hotelem Thermal i Mezinárodním filmovým festivalem. Své místo našly i hrady Loket, vyhlídka Tři kříže nebo skalní úkaz Kamzík. Nedaleko je situováno i další město Mariánské lázně a příznivci vojenské techniky se mohou kochat stylizovaným vojenským výcvikovým prostorem Doupov, kde právě probíhá cvičení mechanizovaného dělostřelectva. V pořadí druhý kraj české republiky je vyhotoven podobným způsobem, jak dříve otevřený Ústecký kraj. Novinkou je jiný způsob řízení silničních vozidel, díky kterému respektují modelové semafory, umí si dávat přednost a vůbec celkově jejich jízda je více věrná realitě.

Návrh podoby nádraží Karlovy Vary, foto: České dráhyKarlovy Vary — V úterý dopoledne na tiskové konferenci v prostorách karlovarského krajského úřadu představily České dráhy vizualizaci nové výpravní budovy železniční stanice Karlovy Vary. Dlouhodobě nevyhovující stav a problematická rekonstrukce současného objektu tzv. horního nádraží dospěly do bodu, kdy bylo rozhodnuto postavit budovu novou. Stará odbavovací hala, zničená na konci druhé světové války a provizorně opravena na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století, bude zbourána a na jejím místě vybudován nový dvoupodlažní objekt, jehož autorem je Ing. arch. Petr Franta. Nové nádraží by mělo začít sloužit cestujícím již v roce 2012, přičemž předpokládaná cena stavby je 46,5 milionu korun.

Karlovy Vary dolní nádraží, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary — Po zrušení depa na karlovarském dolním nádraží již nehodlají České dráhy vést jízdy svých vlaků do této stanice z (horního) nádraží Karlovy Vary a zpět. Jízdy jsou vedeny jako technologické, přesto je dovolena přeprava cestujících. Město a přilehlé obce nyní usilují o obnovení těchto spojů. Doprava mezi těmito nádražími není zahrnuta do základní dopravní obslužnosti, a tak by si Karlovarský kraj musel za tyto vlaky připlatit. Dráhy se tomuto nebrání a nyní probíhají jednání o zavedení spojení pro nový jízdní řád 2010/2011. V případě úspěšného jednání by ani k přerušení spojení nedošlo, jelikož dnes na dolní nádraží vlaky stále zajíždí. Lokomotivní depo bylo „slavnostně“ zrušeno dne 12. června 2010. Jeho areál nejdříve opustila správkárna v roce 2007, následně nově vzniklá dceřiná společnost ČD Cargo a nedávno opustily depo i České dráhy.

15.6.2010 - 13:00 - Připravovaná výluka z Mariánských Lázní do Bečova nad Teplou

RegioSprinter, foto: MirKoKarlovarský kraj — Čtrnáctidenní nepřetržitou výluku na trati 149 (Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně) v úseku Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou chystá SŽDC od 16. do 30. června 2010. Jejím účelem bude renovace a modernizace železničního svršku. Na rozdíl od jiných výluk, tato ale nezasáhne do osobního provozu vlaků Českých drah, neboť osobní dopravu zde provozuje společnosti VIAMONT s jednotkami RegioSprinter pronajatými od společnosti Vogtlandbahn. Ty po dobu výluky nahradí autobusy v dotčeném úseku, ve kterých v závislosti na kapacitě bude omezena přeprava cestujících na vozíku, jízdních kol a kočárků. Na celé trati bude platit speciální výlukový řád. Společnost VIAMONT také upozorňuje na případná zpoždění vlaků v krajních stanicích a předem se omlouvá za způsobené komplikace při cestování.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.vyluky.cz a v přiloženém letáku nebo výlukovém řádu.

Vogtlandbahn, foto: Ota PavlásekKarlovy Vary — Po prvních třech desítkách nových vlaků pro Liberecko a Vysočinu se teď na důstojnější cestování v regionu mohou těšit obyvatelé Karlovarského kraje. Už za tři roky zde totiž České dráhy plánují nasadit 6 dvoudílných motorových jednotek na elektrifikované tratě 170 a 140, zejména na relacích Mariánské Lázně – Cheb, popř. dále přes Karlovy Vary do Kadaně. Dopravce se k modernizaci vozového parku zavázal v prosinci minulého roku při podpisu desetileté smlouvy na provozování dopravy v Karlovarském kraji, stejně jako v některých dalších krajích. Novými jednotkami chce nahradit 30 až 40 let staré soupravy složené ze střídavých lokomotiv a vozů klasické stavby. Nákup v hodnotě půl miliardy korun podpoří Evropská unie částkou přibližně 200 milionů korun ze strukturálních fondů. Při podpisu desetileté smlouvy navíc dráhy oznámily po dlouhé době první investice do oprav nádraží, jež mají ve svém majetku – jedinou reprezentativní stanicí Karlovarského kraje jsou totiž v současnosti Mariánské Lázně, kde byla oprava staniční budovy součástí stavby 3. tranzitního koridoru. Naproti tomu nádraží v Sokolově, Chebu a bohužel i v Karlových Varech jsou dosud v katastrofálním stavu.

Desiro Vogtlandbahn, VT.018, Bad Brambach, 30. 9. 2007, foto: Miloš Plauen — Účelové sdružení veřejné osobní dopravy Vogtland (Zweckverband ÖPNV Vogtland) vypsalo výběrové řízení na provozování kolejové dopravy v síti „Vogtland“, kterou dnes provozuje Vogtlandbahn, dceřiná společnost Arriva Deutschland, na období od konce roku 2012 do konce roku 2027. Konkrétně jde o německé tratě KBS 539 Zwickau Zentrum/Herlasgrün – Falkenstein – Zwotental – Adorf/Kraslice (pokračování do Sokolova po trati 145 provozované společností Viamont) a tratí KBS 541 Gera – Greiz – Weischlitz a KBS 544 Zwickau Hbf – Plauen ob Bf – Hof/Bad Brambach (pokračování do Vojtanova a Chebu po trati 147 provozované Českými drahami).

354.195 při odjezdu z Nejdku do Johanngeorgenstadtu, foto: Jiří Randa, JRtrain Karlovy Vary — V sobotu 26. září 2009 proběhly na různých místech naší republiky oslavy Dne železnice. České dráhy spolu s dalšími organizátory připravily různý program v podobě jízd historických vlaků, výstav lokomotiv, otevřených dveří v depech a dalších prostorách běžnému smrtelníkovi nepřístupných. Já se rozhodl, zejména s ohledem k mému bydlišti, navštívit oslavy Dne železnice v Karlových Varech, jízdu parního vlaku ke 110. výročí Krušnohorského semmerinku - trati K. Vary - Potůčky - Johanngeorgenstadt a modelářskou výstavu Ostrovská kolejnice v Ostrově nad Ohří. Původně jsem plánoval využít nabídky ČD SoNe+, ale vzhledem k absenci vlaků jsem nakonec opět zvolil drobné přibližovadlo, vlastní automobil. A aby toho nebylo málo, ráno jsem po probdělé noci poněkud zaspal a tak původní itinerář vzal za své.

Výstava železničních modelů Ostrovská kolejnice, foto: KŽM Ostrov Ostrov nad Ohří — Ve dnech 30. a 31. října proběhne v Ostrově, nedaleko Karlových Varů, již XVIII. ročník veřejné soutěže v železničním modelářství nazvané Ostrovská kolejnice. Veřejná soutěž, jak už samotné označení napovídá, na rozdíl od soutěží pořádaných v rámci Svazu modelářů České republiky, kdy soutěžící musí být členy svazu, je určená pro všechny modeláře bez rozdílu. Soutěž probíhá od pátku 17:30 h do soboty 15:30 h. Zájemci o účast v soutěži mohou osobně model doručit do MDDM v Ostrově nejpozději v pátek 30. října do 19:00 h. Soutěž probíhá podle platných soutěžních pravidel pro železniční modeláře, ke každému soutěžnímu modelu je potřeba přiložit dokumentaci.

BR 41 1144-9 v Chebu, foto: Jiří Randa, JRtrain Cheb — Každoročně pořádá německá společnost NVS Thüringen z Erfurtu pravidelné víkendové jízdy parních vlaků z Gery do Františkových Lázní a Chebu. Ačkoli historický vlak, nazvaný Elstertal–Express, je určen zejména turistům přijíždějícím za památkami měst Chebu a Františkových Lázní, využívají jej i železniční nadšenci. A tak nejen němečtí příznivci parních lokomotiv mají možnost v západním cípu naší vlasti pořídit zajímavé záběry historické soupravy DR v čele s německou parní lokomotivou 41 1144‑9.

Stážný domek - Slapany, foto: Jiří Randa, JRtrain Cheb — V pátek 31. července byla slavnostně otevřena druhá část cyklostezky vedoucí z Chebu do německého Waldsassenu. O této cyklostezce jsme se již několikrát v našem magazínu zmínili právě v souvislosti s jejím trasovaním po bývalém tělese železniční trati z Chebu do Waldsassenu a Wiesau. První přibližně kilometrový úsek cyklostezky vedoucí ze Slapan na státní hranici byl vybudován již v roce 2006 při příležitosti Krajinné výstavy Cheb-Marktredwitz. Nyní byla zprovozněna druhá necelé tři kilometry dlouhá část vedoucí ze Slapan směrem k Chebu k silnici mezi Hájemi a Podhradem. Zbývá dokončit třetí úsek dlouhý 1,2 km od silnice směrem k Chebu do Hájů k místu, kde se bývalá trať spojovala s hlavní tratí od Plzně. Zbývající úsek se zatím nezačal budovat, nicméně cyklisté již tuto část využívají, po vytrhání kolejí je zde polní cesta.

Mariánské Lázně - Zpívající fontána, foto: Jiří Randa, JRtrain Mariánské Lázně — Jednoho dne, kdy slunečné počasí přímo lákalo k nějakému výletu, jsem spolu s rodinou vyrazil jen tak na odpoledne do Mariánek. Asi tu každý očekává, že jsme použili k cestování vlak, ale zklamu Vás. Použili jsme tolik zatracovaný, nicméně osvědčený dopravní prostředek - auto, nebo také "gumokol", chcete-li. Důvody byly dva, časový (vlakem to trvá z Kynšperka opravdu dlouho) a jisté pracovní vyřizování, které by vlakem nešlo realizovat vůbec. Zkrátka, jak se říká, spojili jsme příjemné s užitečným. Vzhledem k času jsme si nedali nijak závratné cíle, jako jsou dlouhé procházky po lázních, drahá pohoštění, jež nabízejí místní podniky, a jiná lázeňská lákadla. Bylo hezky, slunečno, tak jsme se jeli podívat do parku Boheminium a na zpívající fontánu. Dá se říci, že to se železnicí nemá nic společného, ale opak je pravdou.

« Newer messages | 1 2 3 4 5 ... 10 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2020 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 04:59
sets at 21:13
:. New on VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...