..: All news and reports - Jízdní řád - ČR Pardubický :..

Motorový vůz VT650.74 v Dobrušce-Pulici, foto: Jan Štěnička Hradec Králové — Dalo by se říci, že letošní rok je na změny železničních jízdních řádů opět bohatý. Zatímco 8. února a 4. dubna se drobné úpravy týkaly zejména dálkové dopravy, 16. březen byl ve znamení změny provozních dní nemalé části vlaků z důvodu vyhlášení Velkého pátku za tzv. ostatní svátek. V neděli 12. června nastává změna jízdních řádů v řádném termínu. Kromě drobných časových posunů se můžeme těšit např. na nový cyklovlak a výletní vlak v Libereckém kraji či zlepšení jízdního řádu na trati z Náchoda do Broumova. Milovníky lokálky z Holic do Borohrádku pak asi nepotěší, že tamější nepříliš využívané motoráčky o letních prázdninách vůbec nepojedou. Pojďme se nyní podrobně podívat na všechny připravené změny v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

RegioPanter 441.009 při prezentační jízdě ve stanici Řečany nad Labem, foto: Matouš Danielka Opatovice nad Labem (aktualizováno 21. 3. 9.30) – Vybrané příměstské vlaky na trati z Hradce Králové do Pardubic opět začnou zastavovat v Opatovicích nad Labem-Pohřebačce. Touto železniční stanicí od 13. prosince 2015 všechny spoje doposud projíždějí, neboť byla otevřena nová zastávka Opatovice nad Labem. Někteří místní obyvatelé v čele se sdružením Zdravý a bezpečný Březhrad však požadovali, aby se alespoň vybrané vlaky do Pohřebačky vrátily, a nyní mohou slavit úspěch. Od 4. dubna zde začne zastavovat asi 10 spojů v každém směru. Kvůli této změně dojde k mírným změnám časových poloh dotčených vlaků. Ty přijedou do Hradce Králové o minutu později, naopak jejich odjezd z téže stanice v opačném směru bude o minutu uspíšen.

Vlak vyšší kvality přijíždí do stanice Česká Třebová, foto: BambeČeská Třebová — Zastavovat v České Třebové s vlaky vyšší kvality, nebo ji projíždět – to je již tradičním a věčným každoročním tématem politiků, dopravních odborníků i obyvatel tohoto města a jeho širého okolí. Zatímco v současném jízdním řádu 2015, podobně jako v tom předchozím, zastavují v České Třebové takřka všechny vlaky vyšší kvality Českých drah s výjimkou spojů SuperCity, tedy kategorie Ex, IC, EC a rj, od změny grafikonu tomu bude už takřka jistě jinak. Po týdnech a měsících dlouhá jednání mezi Ministerstvem dopravy, Pardubickým krajem, městem Česká Třebová, Českými drahami a dalšími subjekty dospěla k závěru, že tuto stanici nově projede většina vlaků EC v relaci Praha - Brno - Bratislava - Budapešť a analogicky i některé expresy, jedoucí z Prahy do Brna a Břeclavi či nazpátek. Naopak i nadále zde budou zastavovat vlaky kategorie railjet, jedoucí na trase Praha - Vídeň - Graz.

Prezentační parní vlak v Pardubicích 18. května 2015, foto: Daniel Kolář Pardubice — Pardubický kraj v čele s hejtmanem Martinem Netolickým 18. května jízdou parního vlaku pro média z Pardubic do Moravan prezentoval připravovaný pravidelný provoz historických spojů na úpatí Králického Sněžníku. Každou sobotu od 13. června do 19. září totiž vyjede na trať mezi Letohradem a Hanušovicemi historický vlak. Na spojích se bude vždy ob týden střídat klasická souprava tažená parní lokomotivou 423.009 s motorovým vozem M 286.0001 zvaným Krokodýl. Na zahájení provozu a také u příležitosti akce Cihelna 2015 se navíc ukáže ještě královéhradecký parní stroj s číslem 464.008.

Jednotka RegioPanter u Pardubic, foto: Louis ArmstrongPardubice — „Železniční nový rok“ začal již v neděli a s jeho příchodem se na některé tratě v České republice vrátila osobní doprava, která zde byla již dříve zastavena. Konkrétně se jedná o dvě tratě v Pardubickém kraji, který tak pokračuje ve své politice obnovování a posilování provozu právě na lokálních tratích. Paradoxní však je, že stejný kraj dříve ve spolupráci s koordinátorem dopravy, společností OREDO, sám provoz na těchto tratích zastavil. Mezi další změny v pardubickém regionu patří například také rozšíření zastavování na trati 261 na Svitavsku a Poličsku či různé odlišnosti v oblasti jednotlivých nasazovaných vozidel. Ostatní změny pak jsou již spíše kosmetického charakteru a obnášejí minutové časové rozdíly či datová omezení u některých spojů.

Křižování v žel. st. Chornice, foto: Mathew Chornice — Jediná letošní plánovaná změna jízdního řádu SŽDC, která vstoupí v platnost v neděli 15. června, přinese novinky v železniční dopravě mimo jiné také v Pardubickém kraji. Zde od nástupu radního pro dopravu Jaromíra Duška nezůstal v dopravní oblasti s mírnou nadsázkou kámen na kameni a tento trend zřejmě bude dále pokračovat. Od 1. září letošního roku dojde k obnovení stejným krajem dříve zastavené osobní dopravy v úseku trati 017 Moravská Třebová - Chornice. Nově budou zavedeny dva páry osobních vlaků, které pojedou v pracovní dny, jak ostatně udává traťový jízdní řád platný od 15. června [PDF].

Česká Třebová, foto: AdysČeská Třebová — Již několik let slýcháváme téměř pravidelně od představitelů Pardubického kraje a zejména města Česká Třebová žádosti, aby na tamějším nádraží zastavovalo více vlaků vyšší kvality. Odůvodnění z úst politiků bývala různá — od účelnosti investice do nového dopravního terminálu před nádražím, přes důležitost města jako údajného spádového dopravního uzlu, až po nedostatečnou kvalitu vlaků nižších kategorií. (Připomeňme zdejší rozsáhlou debatu v nedávné minulosti či zamyšlení nad tím, že Česká Třebová nepotřebuje více vlaků.) Ať už však byly tyto argumenty pravdivé či nikoliv, zastavování vlaků vyšší kvality se v České Třebové s příchodem nového grafikonu opravdu s největší pravděpodobností rozšíří, a to dokonce i o vlaky soukromého dopravce.

Protokolární vlak v Dolní Lipce, foto: mat.mtPardubice – Psal se rok 2011, když ve veřejné dopravě v Pardubickém kraji nastaly zásadní změny. Do organizace provozu místo krajských úředníků odboru dopravy vstoupila společnost OREDO, která do té doby působila jako dopravní koordinátor na sousedním Královéhradecku. Tato firma, kterou nyní vlastní oba východočeské kraje napůl, provedla v Pardubickém kraji významnou optimalizaci dopravy. Ta na železnici spočívala v posílení páteřních linek na úkor menších tratí, kde byla doprava zastavena či výrazně zredukována. Naopak razantního posílení se dočkala doprava autobusová. Nový systém si ale zpočátku vyslechl hlavně mnoho kritiky a několikrát byl upraven. Když už se ale podstatná část změn ustálila, přišly krajské volby a veškeré dění pak nabralo zcela nový směr.

914.050-5 v Rosicích nad Labem 5.8.2008, foto: Matouš DanielkaDolní Lipka (aktualizováno 4.2.) — Možná si ještě pamatujete mnohé ohlasy, které provázely optimalizaci dopravní obslužnosti v Pardubickém kraji v roce 2010. Již od jejího začátku se jednalo o velmi choulostivé téma, které se dočkalo jak kladných, tak i záporných ohlasů. Na organizátora veřejné dopravy v kraji, společnost OREDO, se však nakonec snesla vlna kritiky ze strany nespokojených starostů, dopravců i jednotlivých obyvatel, o čemž informovala mnohá regionální i celostátní média. Důvodem byly například špatně spočítané jízdní doby autobusů, zastavení či výrazné omezení železničního provozu na osmi traťových úsecích, nespolehlivost přípojů či nevhodné časové polohy spojů. Obyvatelé kraje si na tyto velké změny zvykali dlouho a někteří si možná nezvykli doposud, ačkoliv bylo mezitím provedeno několik dílčích korekcí jízdních řádů. Přibližně v polovině ledna letošního roku pak překvapila veřejnost i odborníky v médiích či na sociálních sítích nečekaná zpráva – všechny jízdní řády se vracejí do stavu před optimalizací. Nakonec se ukázalo, že se jednalo z části o dezinformaci. Změna se týká pouze jízdních řádů autobusů. Navíc kraj své plány později výrazně zmírnil. Proto vám nyní přinášíme krátký přehled, co se tedy vlastně v dopravě v Pardubickém kraji v průběhu zimy a na jaře změní.

železniční stanice Skuteč 27.11.2010, foto: Matouš Danielka Skuteč — V pondělí 2. května proběhlo jednání na radnici ve Skutči mezi starosty okresu Chrudim a krajem. Hlavní položkou programu byla optimalizace veřejné hromadné dopravy, zejména neobjednání osobních vlaků na trati 261 v pracovní dny v úseku mezi Žďárcem u Skutče a Pustou Kamenicí společně s jejich nahrazením autobusy. Na tom se zástupci kraje s představiteli zasažených obcí shodli. V létě roku 2010 provedená racionalizace trati, do níž Správa železniční dopravní cesty investovala nemalé peníze, tak působí trochu nekoncepčně. Pardubický kraj však ušetří až šest milionů korun za vyrovnávání prokazatelné ztráty dopravci České dráhy. Společnost OREDO, která v Královéhradeckém a Pardubickém krají působí jako organizátor regionální dopravy - tedy veřejné silniční a drážní dopravy na objednávku krajů, již představila rámcový návrh návaznosti nově zavedených autobusových linek na železniční spoje, ze kterého vyplývá celkové zlepšení dopravní obsluhy dotčeného území.

železniční stanice Skuteč 27.11.2010, foto: Matouš Danielka Skuteč — Po celkem slibně vyhlížející racionalizaci trati 261 Svitavy – Ždárec u Skutče přicházejí neveselé zprávy předjímající zrušení osobní dopravy na této regionální trati od nového jízdního řádu. Prozatím jsou v úvaze škrty jízdního řádu v úseku Žďárec u Skutče – Pusté Kamenice. Rušení je zaobaleno pod hlavičku takzvané optimalizace veřejné dopravy. „Základní myšlenkou těchto změn je posílit železniční dopravu tam, kde může sloužit jako páteř, tj. být rychlá a kapacitní.“ popisuje Martin Hájek za královehradeckou společnost OREDO. Hlavním důvodem k těmto krokům jsou škrty v rozpočtu Pardubického kraje, čemuž odpovídá i koncepce. O konkrétních případech posílení železniční dopravy se asi nedozvíme, přibývají jen další autobusové linky a na vlaky tím pádem nezbývají finance.

350.015, EC 30273 Jaroslav Hašek, Kúty, 7. 7. 2009, foto: KuTom Česká Třebová — Čtyřiačtyřicet – tolik přímých vlaků dnes spojuje šestnáctitisícové město Česká Třebová s Prahou. Přesto jeho starosta loni požadoval, aby v tamní železniční stanici zastavovaly bez výjimky všechny vlaky EuroCity jedoucí v relaci Praha – Brno. Trnem v oku mu byla část těchto spojů, které dnes podle objednávky ministerstva dopravy tamní stanici projíždí. Poté, co s podobnou iniciativou před rokem neuspěl, začal se podle ČTK starosta Jaroslav Zedník dožadovat zastavování dvanácti vlaků EuroCity opět 24. ledna 2011. Nejvíce mu přitom vadí vlak EC 273 Jaroslav Hašek, který ve směru z Prahy zastavuje v nedalekém okresním městě Ústí nad Orlicí. Důvodem je přípoj na mezinárodní vlak do polského Kłodzka. I přes nadstandardní vlakové spojení, a to zejména v porovnání s okolními městy regionu, však vedení České Třebové považuje zastavování všech dálkových vlaků za svou prioritu.

pardubický hokejový tým před svým brankářem, foto: Adam Svěchovský Pardubice–Svítkov — Dne 2. ledna 2011 se ve 12.30 hodin uskuteční v pardubické čtvrti Svítkov ojedinělá hokejová akce. Odehraje se zde extraligové utkání pod širým nebem mezi týmy HC Eaton Pardubice a HC Kometa Brno. Pro jeho účely je upravován plochodrážní stadion Zlaté přilby, jehož kapacita je pomocí montovaných tribun zvyšována na zhruba 25.000 míst. Na bezpochyby nezvyklou porci fanoušků se musí připravit i dopravci, ať už se jedná o pardubický dopravní podnik nebo České dráhy.

141.018, Kraličky, foto: Johník Polička/Prostějov/Trenčín — Jízdní řád 2009/2010 zatím neplatí ani měsíc, a už se dočkal první mimořádné změny. Dotkne se několika spojů na základě připomínek objednavatelů vlakových spojů. Mírného posílení pravidelných spojů se tak dočkají cestující na Poličsku a Prostějovsku; drobná úprava pak vyjde vstříc některým cestujícím z oblasti severního Považí na Slovensku. Naopak nenaplněn zatím zůstává plán Českých drah nasadit od tohoto týdne na vybrané spoje moderní bistrovozy řady ARmpee. Rozsáhlejší změny pak lze očekávat v rámci pravidelné změny v GVD, která se uskuteční 7. března 2010.

Zwardoń - pokladna PKP, foto: Rastislav Štangl (Atolix) Lubawka - Počínaje nedělí, 8.3.2009, kdy dochází k 1. změně GVD 08/09, bude dle informací PKP PR rozšířena nabídka spojů v česko-polském pohraničí. Nově přibudou celkem 4 páry víkendových spojů na tratích PKP 230 Lichkov - Międzylesie (- Wrocław Główny) a PKP 247 Královec - Lubawka (- Sędzisław).

1 2 | Older messages »    
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:44
sets at 16:45