..: All news and reports - Legislativa - Slovensko (celé) :..

Pendolino v Praze, foto: HonzinusKošice – Neděle 14. prosince bude prvním dnem, kdy na Slovensko naostro vyjedou najednou tři železniční dopravci. Každý z nich přitom na trase z Prahy přes Ostravsko do východoslovenských Košic sází na jinou kartu. Zatímco hlavními zbraněmi RegioJetu i LEO Expressu jsou hlavně nízké ceny v základní třídě a širší rozsah zastavování, České dráhy sází hlavně na rychlost a i pověst svého produktu SC Pendolino jako nejrychlejšího a kvalitního spojení. Právě vlaky SuperCity totiž od nového jízdního řádu nahradí současný expres Košičan, který nově pojede pouze jednou týdně v jiné časové poloze. Paradoxní však je, že zatímco soukromí dopravci budou vlaky po celé trase provozovat na vlastní komerční riziko, Pendolino pojede na Slovensku za úhradu prokazatelné ztráty od Slovenské republiky.

362.009 ZSSK v čele R 600 opouští žst. Žilina, foto: Juraj KováčBratislava — Žiadne apokalyptické rušenie tratí, žiaden zánik regionálnej vlakovej dopravy. Takto končí prvá fáza hystérie súvisiacej s prípravou plánu na ozdravenie štátnych železničných spoločností na Slovensku, ktorý pred 14 dňami prvýkrát prezentovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a ktorý dnes definitívne schválila vláda. Slovenské železnice napriek tomu čaká najväčšia zmena od roku 1945. Rozložená je do troch rokov a na jej konci majú stáť tri finančne stabilné spoločnosti bez dnešných astronomických dlhov, blížiacich sa miliarde eur. Cenou za postavenie štátnych dráh na nohy bude prepustenie každého šiesteho zamestnanca, kompletné prehodnotenie dopravnej politiky, ale aj rekordná, viac než miliardová pomoc štátu a predaj časti Carga. Zatiaľ najkomplexnejšia železničná koncepcia v dejinách samostatného Slovenska vzbudzuje značné vášne, nad jej hodnotením sú však polarizované aj samotné odbory. Čísla totiž hovoria jasnou rečou: balíček prvej pomoci je v tomto prípade aj balíčkom poslednej záchrany.

671.001 a Bdt ZSSK, starý a nový, foto: Josef PetrákBratislava — Hromadné prepúšťanie železničiarov na Slovensku sa zatiaľ nekoná. Pozastavený je aj plán rozsiahlych škrtov v regionálnej doprave, ktorý čaká na prepracovanie slovenskej verzie dopravnej "superkoncepcie" z dielne ministerstva dopravy. Plán na ozdravenie štátnych železničných podnikov, ktorých spoločný dlh v minulom roku prekročil 900 miliónov eur (21,85 mld. Kč), sa teda rozbieha v komornom duchu: znížením počtu členov predstavenstiev približne na polovicu. Rozporuplné sú zatiaľ výstupy rozhovorov za okrúhlym stolom medzi vládou, železnicami, odborármi a samosprávami – aj napriek tomu ale priniesli dve podstatné, a často prehliadané novinky: jednak s prípravou koncepcie ministerstvu bude po novom pomáhať Výskumný ústav dopravný a Žilinská univerzita; jednak sa na Slovensku opäť otvára dlho tabuizovaná téma zapojenia krajov do objednávania regionálnych vlakov.

810.626 ZSSK na Os 5605, Handlová - Výhybňa Pstruháry (5.6.2010), foto: Tomáš Gerčák Bratislava — Vlnu mediálních senzací a paniky spustily v minulých dnech na Slovensku železniční odbory zveřejněním údajného seznamu regionálních tratí, na nichž má být od 1. změny jízdního řádu zredukována nebo úplně zastavena osobní železniční doprava. Seškrtání dopravních výkonů ZSSK mělo být prvním z řady úsporných kroků, jež mají za cíl dostat vysoce ztrátové slovenské železnice opět k vyrovnanému hospodaření. Vedle zrušení lokálek měl navíc státní dopravce v nejbližších měsících přijít i o desetinu zaměstnanců a razantně zapracovat na zefektivnění svého hospodaření. Katastrofické scénáře teď ovšem mírní premiérka Iveta Radičová, která na středeční tiskové konferenci odmítla jakékoli jednorázové zásahy do železniční dopravy předtím, než budou známy výsledky podrobných auditů a vypracován komplexní plán revitalizace slovenských železnic. Ten by přitom měl být hotový do konce ledna a pokud naplní svou premisu, bude vůbec prvním systémovým dokumentem v oblasti dopravní politiky v historii nezávislého Slovenska. Vedle upadající osobní dopravy má nová koncepce řešit také katastrofální stav nákladního dopravce ŽS Cargo Slovakia a Železnic Slovenské republiky (ŽSR), které se starají o správu infrastruktury.

680Ostrava - V uplynulých dnech byla završena homologace pendolin řady 680. Drážní úřad vydal rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla pro všech 7 typů vozidel, ze kterých je jednotka složena. Jednotky 002 - 007 obdržely průkazy způsobilosti 27.6.2006, jednotka s inventárním číslem 001 obdržela tento průkaz až 16.11.2006, a to proto, že na této jednotce byla namontována cela řada měřicích zařízení a ještě probíhala některá měření vyžádaná především německými schvalovacími orgány. Od 16.11.2006 je v Česku možno provozovat všech 7 jednotek.

Dne 25.7.2006 byla podepsána smlouva o podmínkách provozování drážních vozidel na tratích ŽSR. Tato smlouva opravňuje provozovat jednotky na trati Břeclav st. hr. - Bratislava hl. st. a pro případ potřeby stanovuje odklonovou trasu Kúty - Trnava - Bratislava hl. st. Ta je stanovena i v Rakousku, a to přes Kittsee v případě nesjízdnosti tratě Břeclav st. hr. - Wien. V současnosti je v jednání možnost jezdit i po trati Kittsee - Bratislava Petržalka - Bratislava ÚNS - Bratislava hl. st.

Německý spolkový železniční úřad EBA vystavil doklady o schválení řady 680 dne 24.11.2006. Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologií vydalo rozhodnutí o přípustnosti provozu řady 680 na trati Břeclav st. hr. - Wien včetně Wien - Kittsee - Bratislava Petržalka dne 27.11.2006. Vydáním výše uvedených dokumentů byl završen více než tříletý proces schvalování elektrických třísystémových jednotek s naklápěcí skříní řady 680. V současné době jezdí pendolina mezi Prahou a Ostravou, Bratislavou a Vídní. Po dokončení přestavby železničního uzlu Drážďany v roce 2008 pak budou nasazovány i na vlaky do Německa. Tomu doposud brání především malá kapacita průjezdnosti uzlem Drážďany z důvodu zmiňované přestavby.

zdroj: Železničář č. 49-50/2006, článek Ing. Roubala

zelpageBratislava - Slovenský dopravce ZSSK potvrdil, že v novém JŘ zachová spojení i na regionálních tratích, které původně chtěl zrušit. V tištěném jízdním řádu je dále uvedeno: "K 1.1.2007 připravují ZSSK rozsáhlejší změny v tarifní a produktové oblasti." A co společnost plánuje? Například zrušit rychlíkové příplatky a nahradit je poplatky za vzdálenost, a to nad 100 km. Určitě to bude pomoc pro cestující, kteří musí použít rychlík na kratší trasu. Nové zrychlené spoje budou mimo jiné i na trati Bratislava - Komárno. Úřad pro regulaci železniční dopravy však změny ještě zatím neschválil, pokud se tak stane, tak začnou platit od ledna nebo února příštího roku.

zdroj: ZSSK

zelpageBratislava - V grafikonu osobní železniční dopravy na příští rok se podle ministra dopravy SR Lubomíra Vážného, nic měnit nebude. Dokonce nedojde ani ke zrušení žádného vlakového spoje. Také potvrdil,že se zvýší objem financí pro výkony ve veřejném zájmu o 400 mil.Sk na 5,4 mld.Sk, což je podle ministra strop, který se nesmí překročit. Ministr dále uvedl, že v roce 2007 budou hledat řešení kolem optimalizace a efektivnosti osobní vlakové dopravy. S optimalizací taky mimojiné souhlasí i ŽSSK. " Nadále budeme sledovat využití jednotlivých vlaků a ty,které budou nedostatečně vytížené,navrhneme zrušit nebo omezit,"uvedl mluvčí ŽSSK Miloš Čikovský.

zdroj: Aktuality.sk

ZSSKBratislava - Železničná spoločnosť Slovensko a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia oznamují, že od 21.4. 2006 do 1.5.2006 dojde ke změně předvolby pro Bratislavu z 5058 na nové číslo 2029. Například: ředitel odboru komunikace ZSSK PhDr. Miloš Čikovský - staré číslo: 02/5058 7015, nové číslo: 02/2029 7015. Mimobratislavská čísla budou mít novou předvolbu 229. Nová telefonní čísla z veřejných telefonních sítí do jednotlivých oblastí se změní následovně: např. Žilina (z 041/561xxx na 041/229 - tato změna se týká všech oblastí a druhé trojčíslí bude jednotné - 229). Ostatní čísla a kontakty se nemění. Od 21.4. do 5.5.2006 lze volat jak na staré, tak na nové telefonní číslo. Od 5.5.2006 budou platit již jen nová veřejná telefonní čísla.

Zdroj: Tisková zpráva ZSSK

zsskBratislava - Od 1.1.2006 do 31.12.2006 jsou všechna vozidla ZSSK pojištěna u košické společnost QBE Poisťovňa. Pojistná smlouva byla uzavřena 29.12.2005 v částce 15.561.000 Sk. Předmětem smlouvy je pojištění všeobecné zodpovědnosti za škodu způsobenou provozováním osobní dopravy na železniční dráze podle zákona NR SR 164/1996 Z.z. Pojištění se vztahuje na všechny škody, které způsobí ZSSK při provozování osobní železniční dopravy jinému subjektu, a tedy i cestujícím.
Do konce loňského roku pojišťovaly ZSSK pouze vlaky kategorie IC. Od letošního roku jsou pojištěny všechny vlaky, a to i ty, které zajíždí na území Česka, Polska, Ukrajiny, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Řecka.

Zdroj: Tisková zpráva ZSSK

Bratislava - Železniční společnost Slovensko (ŽSSK) dosáhla v hospodaření prvního pololetí roku 2005 ztráty ve výši 411,8 mil. SKK. V porovnání s plánovanou ztrátou byl výsledek lepší o 155,4 mil. SKK. Při plánovaných nákladech 4,317 miliard SKK zaúčtovala ŽSSK celkové náklady ve výši 4,140 miliard SKK a při plánovaných výnosech 3,750 miliard SKK zaúčtovala výnosy v objemu 3,728 miliard SKK. Na konci letošního roku je plánována ztráta 987,2 mil. SKK.

Za první půlrok přepravila ŽSSK ve vnitrostátní přepravě 24,434 milionů cestujících, což je v porovnání se stejným obdobím minulého roku méně o 923 tisíc, což je pokles o 4,4%, naopak v mezinárodní přepravě zaznamenala ŽSSK nárůst o 14,6%.

ŽSSK evidovala k 30. červnu 4781 zaměstnanců, což je o 38 méně, než předpokládá plán k 31. prosinci.

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2022 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 05:43
sets at 20:30