..: All news and reports - Legislativa - ČR Liberecký :..

Motorový vlak linky L1 v Kořenově, foto: Richardisko Harrachov – Znělo to jako ideální, líbivá a zcela logická myšlenka. Místo cesty jedním vlakem jednoho dopravce z Liberce nebo Tanvaldu do Kořenova či Harrachova a přestupu na další vlak jiného dopravce směrem do polské Szklarskiej Poręby měly již od příští neděle 13. prosince vyjet spoje přímé, které by cestující svezly moderními nízkopodlažními vlaky po celé trase Liberec – Tanvald – Szklarska Poręba Górna bez přestupu. Bude tomu však opravdu tak, jak bylo opakovaně všemi zúčastněnými stranami slibováno? Nyní se spíše zdá, že ne. Z více zdrojů se totiž množí zprávy, že motorové vozy řady 840 Českých drah nebudou moci do Polska včas vyjet. Ale vezměme to od začátku…

22.6.2010 - 10:00 - ROP Severovýchod: dotace na nová železniční vozidla schváleny

regio_shuttle, foto: Tomáš Poslušný Liberec — Regionální operační program (ROP) Severovýchod poskytne finance Českým drahám na tři projekty pořízení nových regionálních vozidel. Všechny byly předloženy v rámci 16. výzvy. Podporu drahám schválil 21. června na svém zasedání Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod. Pro spojení krajských měst Pardubice a Hradec Králové má být do roku 2014 pořízeno 5 nových nízkopodlažních jednotek. Regionální rada pro tento projekt uvolní 274 mil. korun. ROP bude spolufinancovat 16 nových vozidel pro Jizerskohorskou železnici s dodáním do 31. října příštího roku. České dráhy již ve výběrovém řízení vybraly vozidla Stadler RS1 Regio–Shuttle. Dotace bude činit 308 mil. korun. Dvě vozidla pak budou do 31. července 2012 dodány pro nasazení v Pardubickém kraji. Jejich pořízení bude spolufinancováno částkou 31 mil. korun. V září budou schvalovány projekty v rámci 17. a 18. výzvy, které se týkají městské dopravy včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě.

Zdroj: Pardubický kraj, Liberecký kraj

Ilustrační obrázekKamenický Šenov - Klub přátel lokálky (KPL) s politováním oznamuje, že Velikonoční jízdy na trati 901 Česká Kamenice – Kamenický Šenov jsou zrušeny. Důvodem zrušení je nejasná situace, vzniklá po prodeji dráhy v závěru loňského roku. Protože nedošlo k dohodě mezi KPL a současným majitelem trati, předpokládáme, že k obnovení jízd pod hlavičkou KPL na muzejní železnici již nedojde.

Ilustrační obrázekKamenický Šenov - Vzhledem k tomu, že se začínají objevovat v médiích zprávy plné nepřesných a mylných informací, rozhodl se Klub přátel lokálky vydat tuto tiskovou zprávu.

Občanské sdružení Klub přátel lokálky (dále „Klub“) se dlouhodobě snaží od státu odkoupit regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov z důvodu naplnění záměru její přeměny na muzejní železnici, získávání prostředků z kohezních fondů EU a soukromého sektoru. Současného vlastníka dráhy (Ministerstvo dopravy ČR) zastupuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále „SŽDC“). Klub si tuto lokálku, vyčleněnou zákonem o transformaci Českých drah k prodeji, pronajal a úspěšně ji provozuje již 10 let. V roce 2005 se Klub dostává do vážných ekonomických problémů způsobených druhotnou platební neschopností a zejména tunelováním sdružení jejím vlastním tajemníkem přes firmu Česká severní dráha s.r.o., v níž je zmíněný jednatelem. Dříve než byl tajemník ze své funkce odvolán, rezignoval na svoji funkci a v zápětí též na členství v Klubu (prosinec 2005). Nové vedení podalo trestní oznámení na bývalého tajemníka u Policie ČR za způsobené škody a v současné době probíhá další vyšetřování. Počátek roku 2006 byl pro Klub ve znamení odhalení mnohých zjištění zatajených bývalým tajemníkem. Dlouhodobé neřešení závazků Klubu vyústilo v několik exekucí, kterým se málem nepodařilo odolat. Tento rok byl též vážným posunem ve věci prodeje regionální dráhy Česká Kamenice – Kamenický Šenov – (Prácheň), kdy se uskutečnily vstupní rozhovory mezi zástupci Klubu a SŽDC. Vážnou překážkou ve věci prodeje dráhy Klubu byl zjištěný dluh Klubu vůči SŽDC cca 1 000 000 Kč, který se Klub zavázal splatit. S následným splácením dluhů byl Klub jako dlouhodobý nájemce vybrán jako předem určený nabyvatel.

Ilustrační obrázekLiberec - Se začínající zimou přibylo i množství nehod způsobených stromy spadlými na koleje. Dle mínění zástupců Českých drah jsou na vině někteří nezodpovědní majitelé lesů a polí nacházejících se v okolí tratí ve správě SŽDC, kteří svým jednáním porušují předpisy. Vlastníci pozemků v blízkosti železnice totiž musí podle zákona vytvořit šedesátimetrové ochranné pásmo a zlikvidovat jakýkoliv porost snižující bezpečnost provozu a ohrožující zdraví a životy cestujících i zaměstnanců Českých Drah. V opačném případě hrozí majiteli inkriminovaného pozemku stíhání za trestný čin ublížení na zdraví.

BleskovkaLiberec - v úterý 15.3.2005 od 13 hodin se v zasedací místnosti Libereckého kraje koná konference na téma "Česko-polská přeshraniční spolupráce v železniční dopravě." Konferenci svolává hejtman Libereckého kraje Petr Skokan pod záštitou náměstka ministra dopravy Ing. Vojtěcha Kocourka, který bude osobně účasten. Představitelé samospráv na české i polské straně budou diskutovat o možnostech prosazení železničních projektů, které by mohly výrazně zkvalitnit vzájemnou dostupnost českého a polského příhraničí a podpořit i rozvoj cestovního ruchu. Hlavními body jednání budou nepojížděný 16ti kilometrový úsek železniční trati Harrachov - státní hranice - Szklarska Poreba a vytížený až exponovaný úsek šestikilometrový úsek trati Hrádek nad Nisou - Zittau, který částečně prochází tzv. peáží přes Polsko, a kde se nabízí možnost vybudování zastávky s možností přestupů do polského města Bogatynia.
Jak sdělil Jindřich Berounský, systémový specialista Českých drah, pozváni jsou rovněž představitelé českých a polských železničních dopravců včetně Českých drah, vysvětlení možností spolupráce i platné legislativy po vstupu obou zemí do Evropské unie se očekává od odborníků našeho ministerstva dopravy a polského ministerstva infrastruktury. Vzhledem k pozitivní změně postojů na polské straně, kdy se v posledních měsících přetřásá možnost obnovení železničních hraničních přechodů ve východních Čechách (Královec - Lubawka) a na severní Moravě, resp. Slezsku (Glucholazy), svítá naděje i česko-polským kolejím z Harrachova do Szklarske Poreby, kde se i po provizorním obnovení trati dobrovolníky po 47 letech v roce 1992 již 13 let jedná, ale neúspěšně především pro problémy na polské straně.

   
ŽelPage - Czech railway webzine
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Public use not allowed without explicit permission of author.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2021 Spolek ŽelPage
:. Sign inopen/close
 
 
  
 
Forgot your password?   
Register   
:. eShop offeropen/close
:. Current train position - Czech Rep.open/close
Current train position - Czech Rep.
 
:. Searchopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Weather for Photographersopen/close
Photographing conditions
in the Czech Republic

Sun
rises at 07:43
sets at 16:01