..: Jízdní řád 2018: Dálková vnitrostátní doprava Českých drah :..

Jablunkov, IC 141 Detvan, foto: Duhy Praha — České dráhy v průběhu letošního roku nakupovaly další množství ojetých vozů od rakouských železnic. Ačkoliv počet vozů není nijak závratný, na vnitrostátní dálkovou dopravu bude mít tento fakt velmi pozitivní dopad především v roce následujícím, kdy dojde k poměrně zásadním změnám v řazení vlaků dálkové dopravy. Změny v mezinárodní dálkové přepravě byly zmíněny před několika dny, poté následovaly změny v dálkové dopravě soukromých dopravců a dnes přišel čas na změny ve vnitrostátní dálkové dopravě Českých drah, které i nadále zajišťují většinu linek dálkové dopravy. Největší změny lze očekávat na západě Čech, na jižní trase z Prahy do Chebu začnou být provozovány nové expresy a na severní trase budou nasazeny nové soupravy. Mírné zhoršení pak nastává u rychlíků z Prahy do Hradce Králové a dále.

Ex6 „Západní expres“ Praha – Plzeň – Cheb / Domažlice (– München)

odklonový R ve směru Plzeň na mostě Inteligence, foto: Jik Obnovení přímého železničního spojení Prahy s Paříží se zatím nechystá, ačkoliv spoje tohoto názvu budou významným dopravním prostředkem pro obyvatele plzeňského regionu či západních Čech. Dle již dříve avizované změny, dle které budou pojmenovány všechny vlaky jedné linky stejným názvem, dojde i na tyto expresy, jež dnes nesou v podobě rychlíků jména Vyšehrad, Berounka, Karlštejn či Egrensis. Mezi Prahou a Plzní tak bude, včetně zastávkových rychlíků vyšší kvality, vedeno celkem 31 párů spojů po celý den. Expresy zvládnou překonat vzdálenost mezi pražským smíchovským nádražím a plzeňským hlavním nádražím za 1 hodinu a 18 minut, což je však teprve začátek – na konci roku 2018 budou zprovozněny ejpovické tunely a po nasazení lokomotiv, umožňujících jízdu rychlostí až 160 km/h bude jízdní doba ještě podstatně kratší. Na vlaky do Chebu budou nasazeny poměrně luxusní soupravy, tvořené vozy Amz, Bbdgmee, Bdpee a Bmz, na vlaky do Mnichova budou nasazeny soupravy tvořené vozy Bdmpee a dopravce Länderbahn.

Cesta z Prahy do Chebu tak bude trvat méně, než tři hodiny. Spoje budou z Prahy do Plzně vedeny celodenně v hodinovém intervalu, v Plzni pak pojedou v lichou na Domažlice a Mnichov, v sudou na Mariánské Lázně a Cheb. Denně kromě soboty bude zavedeno nové večerní spojení mezi Prahou a Chebem – z Prahy pojede ve 20.33 a do Chebu dorazí ve 23.27. Z Chebu směrem do Plzně a s přestupem dále do Prahy bude zajištěno poslední spojení až v 19.35, s příjezdem do Prahy ve 22.31. Mnichovské expresy budou zastavovat v Holýšově, ve spojích bude zajištěna služba občerstvení během cesty ČD minibar a k dispozici bude například i dětské kino. Současné spoje SC Pendolino budou nově vedeny z Prahy až do Chebu či Františkových Lázní v kategorii IC, tedy bez povinné rezervace a budou tak integrovány do linky expresních vlaků Praha - Plzeň.

SC Pendolino

ČD pendolino 680.003 na EC 15 Smetana odkloněný nad Stadtbahn, Wien, 13. 6. 2009, foto: Josef Petrák Vysokorychlostní naklápěcí jednotky, které v současné době procházejí modernizací interiéru, budou nově zastavovat ve stanici Praha-Libeň, jízdní doba mezi Prahou a Ostravou se však nezmění. Poslední spoj z Ostravy do Chebu bude veden o dvě hodiny později, s odjezdem z ostravského hlavního nádraží v 15.17 a příjezdem do Chebu ve 21.17. Jak již bylo zmíněno výše, mezi Prahou, Plzní a Chebem budou tyto spoje vedeny v kategorii IC, tedy bez povinné rezervace. V první třídě bude cestujícím v tomto úseku servírována pouze balená pitná voda a denní tisk, stejně jako v ostatních spojích IC.

Ex1 Bohumín – Ostrava – Olomouc – Praha

151.023-9, Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, foto: Robert Velechovský Linka, spojující Prahu s Moravskoslezským krajem, byla zmíněna již v předchozím článku o mezinárodní dopravě. Vnitrostátní dopravy se pak bude týkat především nová zastávka Ústí nad Orlicí město, kde tyto spoje svým zastavováním doplní zastávku vlaků linky R18 a R19 na orlickoústeckém hlavním nádraží. Současný expres Hukvaldy, který je veden mezi Olomoucí a Prahou pouze v neděli, v opačném směru v pondělí, bude přeřazen do kategorie rychlík a komfortní vozy slovenského státního dopravce nahradí vozy Bee Českých drah. První třída na tomto spoji nebude řazena a pravděpodobně ji tak zastoupí jeden vůz Bmz.

Ex3 Břeclav – Brno – Pardubice – Praha

380.013-3; D1 Express, Velim - Nová Ves u Kolína, foto: Louis Armstrong Prodloužení z Brna do Břeclavi se dočkají dva večerní spoje, resp. jeden ranní spoj v opačném směru. Zatímco poslední vlak dnes odjíždí z pražského hlavního nádraží v 18.52, do Břeclavi bude nově veden i vlak s odjezdem z Prahy v 19.52 a poslední denní spoj do Brna s odjezdem ve 21.09. Příjezdy vlaků do Břeclavi budou ve 22.35 u dřívějšího, resp. 0.35 u pozdějšího spoje, který bude zdržen delším pobytem v Brně. V opačném směru vyjede první vlak z Břeclavi na Prahu už v 5.07 a do Prahy dorazí za tři hodiny.

R10 Letohrad / Trutnov – Hradec Králové – Nymburk – Praha

750.346, foto: DDMR Jediná pozitivní změna na této lince čeká cestující, kteří budou chtít zvolit pro cestu z Prahy do Meziměstí první třídu – ta totiž bude nově zajištěna. Kvůli zvýšené potřebě vozů ABpee na vlaky z Prahy přes Plzeň do Klatov a opačně odejde z královehradeckého depa několik vozů této řady a jako náhrada se v Hradci opět objeví starší vozy řady AB. Ty tak budou spolu s vozy řady A tvořit převážnou většinu prvních tříd na vlacích této linky, ačkoliv doposud byly vedeny pouze jako posilové v pracovní dny. Například takový R 924 Cidlina bude sestaven z vozů druhé třídy řady Bmz a Bpee, ale první třída bude v zastoupení výše zmíněných vozů řady A a AB. Cestující tak ocení nejspíše jen více prostoru. Do Meziměstí pak bude na rychlíku Dobrošov zařazen vůz AB místo jednoho vozu řady B.

R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň

Jindřichův Hradec, anketa Nejkrásnější nádraží ČR Spoje R 659 Karel Klostermann a R 660 Bezdrev pojedou nově mezi Plzní a Českými Budějovicemi, resp. opačně, nově také v sobotu. U všech rychlíků mezi Brnem a Jihlavou pak díky modernizaci tratě dojde k mírnému zkrácení cestovního času o 6, respektive 7 minut. Vlaky tak odjedou z Brna o 7 minut později a do Brna přijedou o 6 minut dříve. V řazení souprav dojde ke změně, kdy jeden vůz řady Bd zastoupí klasické Béčko, dojde tak ke snížení kapacity pro přepravu jízdních kol, naopak pro cestující bude k dispozici o jeden osmimístný oddíl navíc.

R13 Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc

Dochází ke zrychlení linky v úseku Hodonín – Brno a opačně, nově tedy bude cesta z Hodonína do Brna trvat 56 minut, v opačném směru 57 minut. Kvůli zachování přípojů v úseku Hodonín – Olomouc bohužel budou prodlouženy pobyty vlaků ve stanici Hodonín na 10, resp. 14 minut, zrychlení se tak pozitivně dotkne pouze cestujících z Břeclavi a Hodonína.

R15 Cheb – Most – Ústí nad Labem – Praha

Modernizovaný vůz Bpee239 20-70.023 Vozy Bpee jsou i přes své stáří stále poměrně komfortní a po uvedení modernizovaných vozů řady Bdpee do provozu začala postupná degradace těchto vozů, které přešly z vlaků EC/IC na rychlíky. Do Chebu se tak s nimi můžete svézt již od loňského prosince, od toho letošního pak nahradí množství dalších uvolněných Bpee současná Béčka, tvořící většinu nasazovaných vozů a spolu s náhradou vozů A v současnosti olomouckými ABmz dojde k výraznému zvýšení komfortu, který je cestujícím na těchto spojích poskytován. Rychlíky budou přeznačeny do kategorie Rx (rychlík vyšší kvality) a mezi Prahou a Ústím budou dosahovat rychlosti až 160 km/h. Změna se nebude týkat rychlíku 601, který bude ve své trase z Kadaně do Prahy i nadále veden soupravou třicet až čtyřicet let starých vozů z německé vagony Görlitz. Vybrané dny pak budou jako posily na spojích Praha – Most – Cheb zařazeny také vozy řady Bmz.

R16 Praha – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda

363 Klatovy Zastávkové spoje mezi Prahou a Plzní budou označeny jako nová linka R16. Vlaky pojedou v úseku Praha – Plzeň a opačně v pravidelném hodinovém intervalu, s prodloužením na dvouhodinový interval mimo špičku (z Prahy jsou vynechány spoje vlaky v 9.03, 11.03 a 20.03, z Plzně v 9.13, 11.13 a 21.13). Všechny rychlíky budou zastavovat ve stanicích a zastávkách Rokycany, Kařez, Hořovice, Zdice, Beroun a Praha-Smíchov, pro obyvatele Kařezu, Zdic a jejich okolí se tak počet rychlíků do Prahy nebo Plzně v novém jízdním řádu zdvoj- až ztrojnásobí. K většímu počtu vlaků bude třeba zajistit více vozů, z královehradecké tak vymizí několik vozů ABpee.

R18 „Slovácký / Zlínský expres“ Praha – Uherské Hradiště – Luhačovice / Veselí nad Moravou / Zlín

Uherské Hradiště, foto: AEFCZ Jeden pár vlaků bude prodloužen o úsek Olomouc – Praha a opačně, půjde o rychlík 887 s odjezdem z Prahy. v 8.58 s příjezdem do Olomouce v 11.30 a do Luhačovic ve 13.18. Vlak pojede v pracovní dny a v sobotu. V opačném směru bude prodloužen do Prahy rychlík 890 z Luhačovic přes Olomouc do Prahy, kam dorazí ve 13.04. V okrajových částech dne bude zaveden nový pár rychlíků vyšší kvality 898 / 899 z Olomouce (4.29) do Prahy (7.04), resp. z Prahy (22.09) do Olomouce (0.43), který oproti ostatním spojů této linky zastaví také v Zábřehu na Moravě, přičemž souprava tohoto vlaku bude pocházet ze spojů Praha – Budapešť linky Ex3, bude však bez jídelního vozu a spoj bude mít název Moravan. Vybrané spoje pak budou nově začínat a končit ve stanici Praha-Smíchov. I tato linka nově ponese jednotný název, konkrétně půjde o Slovácký expres. Spoj do a ze Zlína bude mít opět název Zlínský expres. První třída na těchto spojích pak bude nově zajišťována vozy Aee, které nahradí ABmz, nově nasazená na spojích Praha – Cheb přes Ústí nad Labem.

R20 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem – Děčín

Na některých spojích vozy B nahradí starší ojeté rakouské Bmz, které však paradoxně přinesou nebývalý komfort, kterému bude velmi těžko konkurovat i samotná první třída, která bude nadále zajišťována vozy A. Náhradou za zrušený EuroNight 476 Metropol bude v úseku z Děčína do Prahy veden v neděli nový vnitrostátní rychlík.

R25 Plzeň – Žatec – Chomutov – Most

Dva páry rychlíků, které byly doposud objednávány kraji a provozovány Českými drahami, budou nově zajištěny také společnosti GW Train Regio, stejně jako ostatní rychlíky na této trase.

R26 České Budějovice – Písek – Beroun – Praha

R 1252 (Zvl. R 35952) jede odklonem přes trať 173, foto: Filip Štajner Tradiční „Švejky" čeká od prosince pár drobných změn – dojde k zavedení nových rychlíků z Českých Budějovic do stanice Písek město. Ty budou tvořeny motorovým vozem řady 842 a přípojným vozem řady Bdtn a doplní spojení Písku a Českých Budějovic na dvouhodinový interval v průběhu dne, kdy jsou některé spoje rychlíků Praha – Písek – České Budějovice a opačně vedeny pouze o víkendech, respektive v pátek. Tři rychlíky tak budou vedeny v pracovní dny a jeden pár bude veden od pondělí do čtvrtka, mimo tyto dny budou v jejich trase vedeny standardní rychlíky z Prahy, které pochopitelně nebudou vedeny přes písecké městské nádraží, ale zastaví pouze na hlavním nádraží. Na opačném konci této linky dojde k přetrasování spojů z tratě 171 na trať 173, čímž dojde k uvolnění extrémně přetížené hlavní tratě podél Berounky a vytvoření kapacity pro častěji vedené dálkové vlaky mezi Prahou a Plzní.

Na závěr

810 480-4, foto: Martin Grill Drobnější změnou pak může být například náhrada děčínských vozů řady B na rychlících z Prahy do Tanvaldu a opačně pražskými vozy řady Bdmtee. Jinak vnitrostátní dálková doprava nečítá zásadnější změny, pouze minutové posuny časů vybraných spojů.

Ohledně nového jízdního řádu jste se zatím mohli dočíst o následujících tématech: dálková doprava alternativních dopravců, mezinárodní dálková doprava, krátká novinka ze slovensko-maďarského příhraničí, nové názvy vybraných linek a novinky v Německu. V dohledné době ještě vyjdou články o následujících tématech: oprava a doplnění některých informace na základě změn, změny v tarifu, změny v jednotlivých regionech, změny v noční dopravě, pojmenované linky dálkové dopravy či změny v zahraničních jízdních řádech.

Zdroj: TZ ČD


Adam Vanting Poslat mail autorovi Ohodnotit na Flattru | 8.11.2017 (14:26)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Jízdní řád

Další z regionu Česká republika (celá)


  1 2 3      Zpráv na stránku:   
09.11.2017 (7:59)  
K trati Praha - Plzeň:
Tak všechno vypadá hezky, ale... Chápu, že zavedením expresů se cestujícím do Prahy z Plzně, Domažlic, Stříbra atd. doprava zrychlí. Jiným obcím jako Kařez a Zdice přibude více spojení – opět zlepšení. Smůlu mají ale cestující do Prahy z Rokycan, Hořovic a Berouna, protože těm se oproti nynějšímu stavu (trvajícího již spousty let) zruší pravidelný hodinový interval vypuštěním spojů: z Rokycan v cca 9:30, 11:30 a 21:30. A nazpátek to samé, zejména chybějící Rx z Prahy 20:03 je k naštvání, kde bude dvouhodinová díra :-( No a o prodloužení jízdní doby Rx (z Rokycan do Prahy o 9 minut oproti současnosti) raději nemluvím, to se snad spraví v r. 2019 až bude tunel, snad.
09.11.2017 (8:52)  


Jo, opravdu je to jen otázkou času, kdy dojde k doplnění vybraných spojů a zrychlení. :-) Holt není víc souprav, z Hradce odejde dost ABpee, nebude dost Bbdgmee či Bee,... až budou nové soupravy, bude dost vozů na posílení, protože věřím, že hodinový interval je i tady žádoucí (resp. bez děr). :-)
09.11.2017 (7:03)  
JP: Jj, stále dočasně vozy B... Ale základní jednotkou dočasnosti u nás je 1 furt, zatím experimentálně změřen na přibližně 23 let :-)
09.11.2017 (2:26)  
Dáin: Třeba proto, že by provoz Děčín/Cheb přes ÚnL měl být dalším, kde se bude soutěžit dopravce, tak pro dráhy nemá smysl kupovat nová vozidla na 2-3 roky... že se ta soutěž roky oddaluje, jen celé to "přechodné období" prodlužuje.
registrovaný uživatel Komín  mail  
08.11.2017 (23:25)  
Kadaň a Cheb považuji za jednu linku. Od nového jízdního řádu budou na linku Praha-Ústí n/L-Cheb nasazovány soupravy ve složení ABmz+Bbdgmee+Bpee+Bpee. S výjimkou ranního spoje Kadaň-Praha, na nějž je nasazován obrat soupravy z rychlíků Praha-Děčín.
editor nebo admin ŽP NIcKON  mail  
08.11.2017 (23:11)  
Já komentoval současný stav, na který se Dáin zeptal. Takže do Kadaně a Chebu už béčka také skončí?
registrovaný uživatel Komín  mail  
08.11.2017 (19:02)  
Dáin: Nejde o to, že tam není konkurence, a tak se nemusí dráhy snažit. Jde o to, že modernizace není proces ze dne na den, chvíli trvá, než se dostane na všechny linky. A jelikož je linka Praha-Děčín linkou s poměrně příznivými jízdními dobami a tudíž s dobrým počtem cestujících i bez lepšího vozového parku, tak musí čekat
Nechnic: zastavování expresní linky v Ústí n/O taky moc nechápu, řekl bych, že rychlíky co hodinu do Prahy jsou dostačující obsluhou.
NIcKON: neřekl bych, že je linek složených z Bček tolik. Od nového jízdního řádu to budou všehovšudy Praha-Budějovice, Plzeň-Brno, Brno-Šumperk. Rychlíky Praha-Brno-(Ostrava) obsahují pouze 1 vůz typu B.
08.11.2017 (18:52)  
Ovšem ten jeden Bmz v soupravě zastupující jedničku, to nemá chybu. Nábřeží Ludvíka Svobody by se klidně mohlo přejmenovat na Grigorije Alexandroviče.
registrovaný uživatel Dáin 
08.11.2017 (18:23)  
@M 474 003:
Ano, obzvlášť v létě, kdy jim nefunguje klimatizace. Ale pravda, mohli by je nasadit i ve všední dny, ale na to jich asi mají málo...

@NIcKON:
Aha, myslel jsem si to. Protože do Děčína nejezdí ani RegioJet, ani Leo Express, tak se nemusí snažit...
Směr Budějovice sice jezdí staré vozy, ale myslím, že alespoň služební tam mají lepší. Na Moravu se nedostanu, takže tam nevím, a za nevědomost se omlouvám.
editor nebo admin ŽP NIcKON  mail  
08.11.2017 (18:08)  
A co je s nimi???
08.11.2017 (17:05)  
O víkendech Praha-Děčín CityElefanty???
  1 2 3      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko