..: Proszę pana bardzo, ile kosztuje elektryczny zespół trakcyjny? :..

Ol 49-72, Rudnik Stróża, 1.3.1986, foto: Drahos Svestka Komentár — Nie je to tak dávno, čo sa väčšina z nás (tzn. obyvateľov ČR a SR) o Poľsku (najmä jeho východnej časti) často oprávnene vyjadrovala s úškrnom a nad mnohými reáliami sa človek musel pousmiať. No v tomto tisícročí Poliaci (skoro až neuveriteľne) napredujú. Keďže do tejto krajiny, ležiacej na sever od našich hraníc, chodím pomerne často (služobne, ale vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie vo svete čoraz častejšie aj súkromne – kvôli pamiatkam, nákupom, kultúre či k moru), ten progres vidím na vlastné oči a dovolím si tvrdiť, že dnes sú Poliaci v mnohom pred nami.

EN57-839, Biały Kościół - Henryków, Polsko, foto: malard Zmena je vidieť aj na železniciach – už to nie sú len nekonečné pomalé jazdy a všadeprítomné EN57 či EP/EU07. Cestu k moru (trvajúcu len 7 hodín z Bohumína) môžete absolvovať v klimatizovanom EC ťahanom Taurusom (pardon: „Husarzom“ EU 44) alebo dokonca Pendolinom, na tratiach sa vyskytuje mnoho nových či rekonštruovaných vlakov domácej, ale aj zahraničnej výroby. Práve pri pohľade na nové jednotky domácich producentov Newag Nowy Sącz a PESA Bydgoszcz, vyrábané v pomerne veľkom počte, som sa rozhodol zistiť, koľko také jednotky stoja a ako sú na tom pri cenovom porovnaní so zahraničnou konkurenciou (tých, ktorý by ma chceli upozorniť, že názvy daných miest som mal uviesť v tvare Nový Sonč a Bydhošť chcem upozorniť, že ide o historické exonymá).

Technická úroveň a dizajn jednotiek je určite porovnateľný „s tuzemskou konkurenciou“ (Škoda Transportation, ŽOS Vrútky) alebo „so západoeurópskou konkurenciou“, o čom svedčí aj úspech oboch výrobcov v tendroch v Taliansku (1), (2), či realizované dodávky jednotiek PESA Link do Nemecka (dopravca Niederbarnimer Eisenbahn) či Českej republiky. Určite budú mnohí z Vás spochybňovať spoľahlivosť, ale podľa poľských železničných fans to nie je také zlé a spoľahlivosť veľmi závisí od údržby (viď problémy ZSSK s r. 381, 861 či súpravami „Push-Pull“). Porovnanie umožňuje skutočnosť, že v Poľsku sa nachádza niekoľko závodov renomovaných zahraničných výrobcov (napr. Bombardier, Alstom, Stadler) a z nich spoločnosť Stadler sa zúčastňuje niektorých súťaží na dodávku nových jednotiek (a dokonca niekoľko aj vyhrala: PKP IC, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie).

IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag IMPULS 45WE, Koleje Mazowieckie, foto: Newag

Dlhodobo sa tvrdilo, že za úspechmi domácich výrobcov sú prehnane nízke ceny, ktoré vytlačili zahraničných výrobcov (hoci na úkor kvality). No už ani v Poľsku neplatí, že vždy je rozhodujúcim kritériom cena. Koleje Śląskie síce dali kritériu cena váhu až 92 % a záručnej dobe 8 %, ale Województwo zachodniopomorskie dalo kritériu cena len 60 % váhu, ďalšie kritériá sú záručná doba (10 %), čo najskorší termín dodania prvých troch súprav (10 %), podiel nízkopodlažnej časti v trojdielnych jednotkách (5 %), podiel nízkopodlažnej časti v štvordielnych jednotkách (5 %), technická úroveň (5 %) a spoľahlivosť (5 %). Ešte ďalej zašiel dopravca Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA), ktorý podobne ako v tendri z r. 2012 (ktorý vyhral Stadler s jednotkami FLIRT) dal kritériám nasledujúce váhy: cena 40 %, náklady na údržbu 30 %, nákladová efektívnosť (merané ako súčin spotreby energie a hmotnosti vlaku) 20 % a počet sedadiel v jednotke nad 140 sedadiel 10 %. Zaujímavosťou je, že ŁKA očakáva priemerný ročný obeh jednej súpravy približne 150 tis. km (tzn. 410 km denne), preto požadujú minimálnu životnosť vlaku 35 rokov alebo 4 mil. km. Toľko km najazdí jeden Stadler FLIRT spoločnosti LEO EXPRESS približne za 8 rokov (používanie vlaku je samozrejme rozdielne u ŁKA a u LEO EXPRESS-u). V odkazoch je možné vyhľadať aj technické detaily, ktoré sú požadované (1), (2). Samozrejme, aj v Poľsku niekedy dochádza k protestom jednotlivých výrobcov na nejasné alebo diskriminujúce kritériá či prehnané sankcie.

FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Szymon Sieciński FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro PKP IC, foto: Jakub flyz1 Maciejewski FLIRT3 pro ŁKA, foto: Muri FLIRT3 pro ŁKA, foto: Muri

Na cenové porovnanie poľských výrobcov a renomovanej západoeurópskej konkurencie som použil dáta z 2 tohtoročných tendrov na elektrické jednotky, ktorých sa zúčastnili všetci traja producenti. Spoločnosť Newag ponúkla svoje jednotky Impuls, spoločnosť PESA jednotky Elf2 a Stadler jednotky FLIRT3. Išlo o tendre na dodávku 12 trojdielnych jednotiek a 5 štvordielnych jednotiek pre Województwo Zachodniopomorskie (WZ) a 13 jednotiek pre Koleje Śląskie (KS) – (2 trojdielne jednotky, 1 dvojdielna jednotka, 10 štvordielnych jednotiek), pričom prvý tender vyhral Newag a druhý tender vyhrala spoločnosť PESA.

Výrobca Cena WZ (PLN) Podiel na ponuke Stadleru Cena KS (PLN) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 250 797 000,00 0,67 242 050 000,00 0,76
PESA 252 396 000,00 0,67 205 890 000,00 0,65
Stadler 374 847 000,46 1,00 316 940 000,00 1,00

Z dôvodu, že v tendroch sa obstarávali rôzne počty viacdielnych jednotiek, nedá sa určiť priemerná cena na jednotku, ale z prehľadu je zrejmé, že náklady na obstaranie poľských jednotiek sú na úrovni 65 – 76 % zahraničných výrobcov (v tomto prípade reprezentovaných spoločnosťou Stadler). A to je veľmi zaujímavá hodnota. V Poľsku sa dajú nájsť aj príklady ešte nižších cien, najmä v prípade, ak PESA ponúkne namiesto jednotiek Elf/Elf2 jednotky Acatus Plus.

Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag Impuls 36WEa pro Vojvodství Malopolské, foto: Newag

V čase dokončovania tohto článku došlo aj k otváraniu ponúk v (už vyššie spomínanom) tendri Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) na 14 trojdielnych jednotiek. Kontrakt zahŕňa aj 12-ročnú údržbu (predpokladá sa, že za dané obdobie jednotky najazdia okolo 1,8 mil. km). Kritéria boli nastavené rozumne: obstarávacia cena 40 %, náklady na údržbu 30 %, nákladová efektívnosť (merané ako súčin spotreby energie a hmotnosti vlaku) 20 % a počet sedadiel v jednotky nad 140 sedadiel 10 %. Na základe týchto kritérií vyhral v r. 2012 Stadler s FLIRT-ami a rovnaký výsledok sa očakával aj teraz. Malo sa totiž za to, že jednotky z PESY a Newagu sú síce lacné (pri kúpe), ale náročné a drahé na údržbu a sú oveľa menej efektívne ako moderné hliníkové jednotky „zo západu“. A tu došlo k obrovskému prekvapeniu. PESA síce (čiastočne) potvrdila povesť, keď jej jednotky boli o trochu lacnejšie (ale len o 1 %) oproti Stadleru a údržba by bola až o 83 % drahšia. Úplne inú ponuku ale predostrel Newag, ktorý svoje jednotky Impuls ponúkol za 91 % ceny Flirtov (tzn. drahšie ako v iných tendroch – porovnaj predchádzajúci odstavec a tabuľku. Pritom platí, že Stadler ponúka veľmi stabilnú cenu po prepočte na 1 diel. Ceny spoločností PESA a Newag výrazne kolíšu), ale za ich údržbu požaduje len 67 % z ceny Stadleru. Hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke:

Výrobca Obstarávacia cena (PLN brutto) Podiel na ponuke Stadleru Údržba na 1 km (PLN brutto) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 236 775 000,00 0,91 1,476 0,67
PESA 257 955 600,00 0,99 4,059 1,83
Stadler 260 883 000,00 1,00 2,214 1,00

Prepočet hodnôt na CZK (pri predpokladanom obehu 1 súpravy 150 tis. km ročne)

Výrobca Obstarávacia cena bez DPH (CZK) Jednotková cena súpravy (CZK bez DPH) Údržba na 1 km bez DPH (CZK) 12-ročná údržba vlakov (CZK) Náklady na 1 vlak celkom (CZK) Podiel na ponuke Stadleru
Newag 1 195 425 000,00 85 387 500,00 7,45 13 413 600,00 98 801 100,00 0,87
PESA 1 302 361 200,00 93 025 800,00 20,49 36 887 400,00 129 913 200,00 1,14
Stadler 1 317 141 000,00 94 081 500,00 11,18 20 120 400,00 114 201 900,00 1,00

Hodnota kontraktu na dodanie 14 trojdielnych jednotiek vrátane 12-ročnej údržby tak teda predstavuje približne 1,4 mld. Kč bez DPH v prípade Newagu (podiel nákladov na údržbu je približne 14 % z hodnoty kontraktu), približne 1,6 mld. Kč bez DPH v prípade Stadleru (podiel nákladov na údržbu je približne 18 % z hodnoty kontraktu) a približne 1,8 mld. Kč bez DPH v prípade PESY (podiel nákladov na údržbu je približne 28 % z hodnoty kontraktu). Škoda, že ŁKA nezverejnila aj údaje o deklarovanej nákladovej efektivite a počte sedadiel v jednotlivých ponúknutých jednotkách.

Elf pro SKM Warszawa, foto: EveryPicture Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš Elf na CRD 2013, foto: Radim Holiš

Nedalo mi to, aby som uvedené hodnoty neporovnal „s domácim“ (a ešte stále preferovaným) výrobcom Škoda Transportation (ŠT) a jeho jednosmernými elektrickými jednotkami RegioPanter r. 440 ČD (typ Škoda 7Ev). Je mi jasné, že niekto môže namietať, že sa nedajú porovnávať koncepčne rozdielne vlaky (napr. kvôli spoločným Jakobsovým podvozkom u konkurencie) a aj šírka dverí je rozdielna. Ale myslím, že každého „normálneho“ dopravcu skôr zaujíma, aké sú obstarávacie a prevádzkové náklady, aká je spoľahlivosť vlaku či záručná doba pri splnení zadaných podmienok tendra (napr. počet sedadiel, podiel nízkopodlažnej časti, počet dverí, napájacia sústava, dĺžka jednotky, trvalý výkon, maximálne zrýchlenie a rýchlosť). A z tohto pohľadu nie je žiadny zásadný rozdiel medzi štvordielnymi jednotkami s Jakobsovými podvozkami a trojdielnymi jednotkami RegioPanter (pohľad na technické údaje napr. Impuls Newagu a RegioPanter od ŠT Vás o tom presvedčí).

440.009-9, Předměřice nad Labem - Hradec Králové hlavní nádraží, foto: Raven ŠT dodala ČD pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti v Královehradeckom a Pardubickom kraji 5 kusov trojdielnych jednotiek RegioPanter r. 440 v sume 680 033 375 Kč bez DPH, tzn. 1 jednotka stála 136 mil. Kč. Punc serióznosti verejnému obstarávaniu zdanlivo dodalo aj 40 % spolufinancovanie zo strany Európskej únie.

V roku 2015 obstarával dopravca PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (SKM) 2 štvordielne elektrické jednotky, ktoré už nasadzuje do prevádzky v oblasti aglomerácie Gdansk, Sopot a Gdyňa. Do tendra sa prihlásili spoločnosti PESA (s ponukou 36 039 000 PLN brutto – tzn. vrátane 23 % DPH) a Newag (s ponukou 35 571 600 PLN brutto). SKM si za dodávateľa vybrala spoločnosť Newag, ktorá dodala svoje jednotky Impuls. Po prepočte na CZK (1 PLN = 6,21 CZK) sa dostávame na sumu 89,8 mil. Kč bez DPH za 1 jednotku. V rámci tvorby tohto prehľadu som sa pozrel na dáta z 5 tendrov (SKM, Województwo Zachodniopomorskie, Koleje Śląskie, Koleje Małopolskie, ŁKA) a aj v prípade, že by som použil najvyššiu priemernú cenu jednotiek Impuls, ktorú Newag ponúkol v tendri dopravcu Łódzka Kolej Aglomeracyjna, tak obstaranie štvordielnej elektrickej jednotky by stálo v prepočte 114 mil. Kč. Myslím, že rozdiel viac ako 20 mil. Kč na jednej súprave je dobrý dôvod aspoň na zamyslenie, veď tie peniaze sa dajú využiť aj inak.

IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag IMPULS 35WE pro SKM Warszawa, foto: Newag

Z porovnania vyplýva, že náklady na obstaranie jednotky Newag Impuls v Poľsku sú na úrovni 66 – 84 % obstarávacej ceny RegioPantera v Česku (tzn. že RegioPanter je drahší o 19 – 50 %). Na škodu daňových poplatníkov a cestujúcich však jednotky Impuls ani Elf nie sú schválené v Českej republike ani na Slovensku. Taktiež z toho vyplýva, že cena jednotiek RegioPanter je zrovnateľná s cenou jednotiek FLIRT3 (otázka znie, či sú zrovnateľné aj po technickej a prevádzkovej stránke).

Aby to s tou cenou ale nebolo také jednoznačné, tak pripájam údaje z Talianska. Poľská spoločnosť Newag vyhrala tender na dodávku 5 trojdielnych elektrických jednotiek pre dopravcu Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici (FSE) za 20,2 mil. EUR, s opciou na dodávku ďalších 10 kusov. Dodané budú jednotky novej generácie Impuls (označované ako Impuls II), avšak cena takejto jednotky je približne o 50 % vyššia ako súčasných jednotiek Impuls v Poľsku. A to je už veľmi podobné cene, za akú ponúka v Taliansku spoločnosť Alstom svoje populárne súpravy Coradia Meridian Jazz.

661.003-4 + 660.110-8, Klučov - Český Brod, foto: Louis Armstrong Zaujímavá je aj cenotvorba ŠT, pretože priemerná cena jedného dielu 5-dielnej jednosystémovej (striedavej) jednotky pre National Express Rail (NER) v Nemecku je približne o pätinu vyššia ako pri dodávkach dvojsystémových InterPanterov (r. 660 a 661) pre linku R13, pričom v rozsahu väčšom tendri NER spoločnosť ŠT porazila „západoeurópsku“ konkurenciu.

Je teda zrejmé, že cena nových jednotiek sa môže výrazne líšiť a veľmi závisí aj od nastavenia kritérií vo výberových konaniach. Malo by však byť v záujme všetkých objednávateľov dopravy a dopravcov obstarávať kvalitné vlaky za rozumnú cenu (maximalizovať úžitok). A chcel by som teraz vedieť, či zodpovední ľudia na Ministerstvách dopravy ČR a SR a v manažmente štátnych dopravcov môžu s čistým svedomím a pri plnom vedomí povedať, že tak robia…

Zdroje: Wikimedia Commons [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]


Bachmann | 10.8.2016 (6:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Dopravci Vozidla

Další z regionu Polsko


  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   
dopisovatel nebo člen ŽP stoupa  mail  
12.08.2016 (9:01)  
Pro Esus:

Ponekud mne zmátlo, ze jako citaci jste si (neprimo) vybral tu nejslabsí, ryze osobní informaci.

Jiste, Nemecká kvalita se stává minulostí a to zejména tam, kde do toho zasahuje politika, Jeste markantnejsí je to tam, kde i US Americané uvádejí v ucebnicích jako vzor technické i hospodárské informace v Nemecku získané. A zde je nezastupitelné práve postavení provozovatele. A zádná prenásející smlouva kvalitu nezajistí.
12.08.2016 (8:21)  
Ad Ešus:
Takže v budoucnu bude mít monopol Pesa...
Ale kdepak nějaká PESA. Pokud se bude tlačit stále jen a jen na cenu, tak se nevyhneme tomu, že hlavním dodavatelem kolejových vozidel všeho druhu pro Evropu se možná brzy stane CRRC... :-/
registrovaný uživatel Ešus 
12.08.2016 (0:38)  
Honza7887: Naprostý souhlas - k čemu jsou vozidla, když neznají takt, uzly a integrovaný tarif (to na celostátní úrovni neznáme ani my, ale zato máme jedny ČD). A ono ta polská údržba taky stojí za nic.
Stoupa: Jako student, který si s tebou a úředníkem MD projel Ringbahn, říkám, že doprava jde bohužel z kopce všude. Třeba v Německu je pořádek vůní minulosti. Zatímco dvacet let staré Citaro stále vypadalo výborně (údržba), před nádražím v Bitterfeldu stál SOR, který se za pár let rozpadne a to samé bude s těmi Elfy apod. v Polsku. Kvalita to rozhodně není. Ale smutné je, že právě i v Německu vítězí cena nad kvalitou a údržbou - viz nákup SORů. Citara BVG už dobře nevypadala a z jízdy "tlakotěsným" ICE mě ještě dnes pobolívalo ucho. Takže v budoucnu bude mít monopol Pesa a v autobusech SOR, a to v celé Evropě...
Věci se v ČR bohužel mají tak, že výrobce přijde s nějakou pitomostí, kterou pak stát/kraj záměrně objednává - namátkou 1,5m dveře a nejakobsy v Panterovi, čtvery dveře v SORu NB 12 (a patery v kloubáku) nebo do budoucna "jednočlánková NP tramvaj", což je v Evropě jedině EVO 1. Do toho se zásadně objednává pouze několik kusů, aby se zahraniční konkurenci nevyplatilo schvalování. Je mi z toho zle.
editor nebo admin ŽP NIcKON  mail  
11.08.2016 (18:15)  
No vida, a pak že se v dobách TSI nedají tvořit elegantní vozidla s vlastní tváří.
11.08.2016 (8:26)  
Ad Honza7887:
Jednou jsem jel Katowice-Krakov vlakem...
No, tak já to jel přes den obráceně, bylo to v roce 2012 a rychlík zvládnul jízdu mezi těmito městy za neuvěřitelné 2,5 hodiny. A to jsou ta města od sebe nějakých 80 km a počet obyvatel v aglomeraci Krakova je kolem 1 milionu, v případě Katovic je to asi 300 tisíc. Takže taková Praha a Ostrava. A vlastně tomu zhruba odpovídá i ta jízdní doba... :-)
10.08.2016 (22:30)  
Ano, Polsko skutečně udělalo velký krok dopředu co se týká železnice. Bohužel, ale stále hodně tratí je v žalostném stavu a několik tratí s Pendoliny to skutečně nevylepší. Jednou jsem jel Katowice-Krakov vlakem a už opravdu nikdy více. K čemu mi bylo, že jel moderní Flirt, když se ten vlak plouží rychlostí 30 km/h ? Jak už někdo zmínil, jízdní řády na většině tratí jak noty na buben. Ke všemu ještě většinou nekompatibilní tarif mezi dopravci a to i mezi těmi státními z jednoho holdingu!!! (PR a PKP IC). To poslední nás asi dříve či později potká i v ČR pokud ministerstvo nezasáhne.

Mám Polsko jako zemi rád, ale co se týká železnice tak opravdu jsem rád, když přijedu zpátky do ČR. Moderní vozidla jsou k ničemu, když jsou tratě v zoufalém stavu a jezdí jenom několik spojů denně. Snad se ale jednoho dne dočkám, že bude možné se za rozumný čas dopravit z Ostravy do Krakova i po železnici. Dnes se bohužel musí autobusem a vlak nemá šanci autobusu ČD, Leo nebo SA konkurovat.
registrovaný uživatel chio 
10.08.2016 (19:45)  
Dve všeobecné poznámky.

už to nie sú len nekonečné pomalé jazdy a všadeprítomné EN57 či EP/EU07
Ale cestovný poriadok je ako noty na bubon na veľkej časti siete stále.

Určite budú mnohí z Vás spochybňovať spoľahlivosť
Okrem už spomenutého sa stačí pozrieť na CityElefanty, ako dopadli vždy, keď napadol prašan (za tri zimy bez snehu sa na to rýchlo zabudne ;-) )
10.08.2016 (16:44)  
Ad Bachmann:

...sústružiť sa chodí v pravidlených intervaloch (obeh/čas), rozpočtovať sa to dá...
Dá, ale jen v případě, že předem víte, jaké ty intervaly budou. Roli zde hrají dva faktory - jednak musí to dvojkolí vyhovět určitým požadavkům na kontrolované rozměry (přes to "nejede vlak", nebo by aspoň neměl, bo je to už otázka bezpečnosti) a jednak není vždy rozumné (a už vůbec ne ekonomické) nechat to dojít do stavu, kdy už soustružit prostě musíte kvůli rozměrovým parametrům. Ono se Vám taky potom může stát, že dojedete podruhé na soustruh a zjistíte, že potřebujete nová kola... :-)

No to dúfam, že cena r.440 a r.660...
Bavme se raději o 440 a 640, ať se to lépe porovnává a rychlíkové jednotky sem netahejme. Ale myslel jsem to tak, že 440 by možná tehdy mohly být dodány ještě levněji, než tomu bylo ve skutečnosti, ale 640 by pak pro změnu stály víc, než kolik za ně ČD zaplatily ve skutečnosti. (Ale fakt jen spekuluji.) Nicméně nepopírám, že i takhle byla 640 o něco dražší než 440...
dopisovatel nebo člen ŽP stoupa  mail  
10.08.2016 (15:57)  
pro (gp) obecná zpetná vazba je: údrzba je/není dobrá, je/není na parametrech. U vlastní údrzby mi i "to neco navíc" mohou sdelit vlastní zamestnanci. U externí údrzby to muze externí firma i zamlcet.

Predbíhám - jestli neco zamlcí vlastní zamestanec? Pak pomuze jediné - noví lidé.

pro Bachmann (podruhé) I za smlouvu a její obsah odpovídá objednatel (vlastníkovi). Dodavatel delá jen to, co mu objednatel dovolí. A je-li dodavatel "ze záruk", nebo nebylo-li ve smlouve sjednáno vcas jinak.....

V odkazu to bylo uvedeno jedno-jednoznacne. Morální "Z"odpovednost si tak akorát muzeme vytapetovat na zed, neb co je smluvne dáno, to platí. (to nastestí analyzovali jiz tehdy jiní, snad moudrejsí..)
  1 2 3 4      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko