..: Medlešická spojka se odkládá na neurčito :..

Most Rosice nad Labem, foto: Matouš Danielka Chrudim/Pardubice — V květnu letošního roku podepsal kraj a Správa železniční dopravní cesty Memorandum o rozvoji infrastruktury v Pardubickém kraji, jehož součástí bylo i zkapacitnění trati z Chrudimi do Pardubic. Plánovaná elektrifikace se však pravděpodobně neuskuteční. Proti této stavbě je Armáda České republiky a Úřad pro civilní letectví. Ten vydal záporné stanovisko a tvrdí, že případná elektrifikace by ohrožovala bezpečnost letového provozu a zasahovala do ochranného pásma letiště. Druhou uvažovanou variantou bylo napřímení tratě prostřednictvím tzv. Medlešické spojky, s níž memorandum také počítalo. Nicméně se jednalo nejspíše o nereálné plány, neboť musely být od počátku uvažovány vysoké výdaje na její realizaci, dosahující hodnoty několika miliard korun. Vlaky v dieselové trakci tak na trati zůstanou, nově se však uvažuje o úpravě průtahu stanicí Pardubice–Rosice nad Labem. Změn v projektu dozná kolejiště a přes Labe bude vybudován druhý most, čímž odpadne čekání vlaku na uvolnění stávajícího mostu vlakem odjíždějícím. Za současného stavu lze totiž do Pardubic hlavního nádraží jet pouze úvratí, a vlaky tak musí stávající most přejet dvakrát. Dle SŽDC vyjde tato alternativa čtyřikrát až pětkrát levněji, než vybudování Medlešické spojky.

Medlešická spojka

Mapa medlešické spojky, foto: GPlus, s.r.o. Takzvaná Medlešická spojka by v případě realizace umožnila bezúvraťovou jízdu do/z stanice Pardubice hlavní nádraží a tím snížila cestovní časy vlaků mezi Chrudimí a Pardubicemi. Ovšem k faktickému narovnání trati, jak bylo výše psáno, by nejen nedošlo, ale dokonce by se délka tratě zvýšila o několik kilometrů, nicméně i tak by se zkrátily jízdní doby vlaků. V místě napojení na stávající vlečku u Pardubiček plán počítá s výstavbou železniční stanice, která by mohla sloužila nejen pro potřeby vlečky, ale také pro osobní dopravu této do budoucna se rozrůstající části Pardubic. Proti realizaci tohoto návrhu se staví především vysoké náklady stavby a například i nově zbudovaná rychlostní komunikace spojující Pardubice s Chrudimí, kterou by bylo nutno překonat mimoúrovňově na okraji Dražkovic. Nejvýhodnější možností se nabízí zbudování železničního viaduktu, jež by patrně pohltil nejvíce investic.

Elektrifikace stávající trati?

trať do Pardubic / Chrudimi, foto: Matouš Danielka Druhým možným řešením je elektrifikace původní trati, pokud by došlo k vyřešení sporů. Zajímavostí je také měkké podloží v okolí Starých Jesenčan, kde je maximální rychlost snížena z 90 na 70 km/h. Po dokončení elektrifikace by vlaky mezi Chrudimí a Jaroměří jezdily elektricky bez zajíždění do stanice Pardubice hl. n. Tím by došlo, mimo jiné, i k prodloužení vozebních ramen vlaků a zvýšení významu železniční stanice Rosice nad Labem, ke které ovšem v současnosti nezajíždí ani jedna z linek MHD, což ji z hlediska obslužnosti Pardubic znevýhodňuje. Otázkou je výhodnost řešení jízdy návazných vlaků z Rosic nad Labem do Pardubic a zajíždění vlaků v dieselové trakci z Chrudimi do Pardubic k provoznímu ošetření. Provoznímu ošetření by se také neměly vyhnout osobní vlaky směřující z Jaroměře do Chrudimi, kde můžeme očekávat nasazení lokomotiv řady 163 společně s vozy Bdmtee. Tyto skutečnosti dále zvyšují počet jízd úvratí.

Zdroj: Lidovky, Územní plán města Pardubice


Dominik Jaroš , Matouš Danielka Poslat mail autorovi | 2.8.2010 (7:00)
Ostatní: TwitterLinkuj.cz!Jaggni to!Google Bookmarksvybrali.sme.skDalší služby
Související zprávyopen/close

Další z rubriky Stavby a projekty

Další z regionu ČR Pardubický


  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   
registrovaný uživatel IR  mail  
03.08.2010 (9:43)  
Railfort: Díky za vysvětlení situace kolem dotčených silnic. Ale když ta I/37 se posunuje do areálu DOM, aby trať HK-CR mohla zůstat, kde je, tak by pořád nemusel zanikat další kus bývalé spojky PU-CR a vše by to řešilo mírné zahloubení spojky a most na silnici I/37. A o problému (a případném řešení) toho zaústění spojky PU-CR do stanice PU hln. se taky zmiňuji a níže o tom píše i M.Zikmund. A taky mi to řešení přijde celkem proveditelné. Jako vůbec nejjednodušší a nejlevnější se mi pak ovšem jeví řešení, které níže navrhuje Jenki (2-kolejná stanice s ostrovním nástupištěm na trati HK-CR přímo u mostu přes západní zhlaví stanice PU hl.n. a spojení s odbavovací budovou či s nástupišti tubusem s pohyblivým chodníkem). To mi v dané situaci přijde nejperspektivnější. Jediné, co tento návrh neřeší, jsou případné náklady od CR do PU. Pro ty by byla ideální právě ta stará spojka CR-PU. Ale možná těch nákladů je a bude tak málo, že to nestojí za to řešit...
03.08.2010 (9:38)  
Hlavně že stavějí čtyřproudové silnice a zachraňují letiště (kacířská otázka - potřebují Pardubice letiště?), ale podpořit šetrnou dopravu, to ne. Vlastně by šlo vlaky nahradit autobusy a trať 238 zrušit, stejně je to jenom jednokolejka. Lepší než vymýšlet drahá nesmyslná zahloubení, která autům zajistí jízdu po rovině a vlak donutí klesat a stoupat s příslušnou energetickou náročností. Jako by přejezd nebyl jen další křižovatkou, kde řidič prostě má zastavit na červenou a tím to končí. Opravdu mi přijde, že se svět staví na hlavu. Proč, toť otázka.

ÚPRAVA 9,40: Vidím, že kolega níže již mezitím popsal podobné pocity :).
registrovaný uživatel ceskolipak  mail  
03.08.2010 (9:33)  
Fajn, takže z Pardubic má být čtyřproudová silnice do Chrudimi (?) a železnice zůstane zakonzervovaná s úvratí a asi i neelektrizovaná...?

Myslím, že lepší relaci mezi krajským městem a sousedním okresním městem pro příměstskou dopravu ani dráha nemůže mít a přesto se objeví nápad "Po dokončení elektrifikace by vlaky mezi Chrudimí a Jaroměří jezdily elektricky bez zajíždění do stanice Pardubice hl. n."...

Jestli to takhle půjde dál, tak je s železnicí veta...
Železnici je třeba zadupat a nechat tomu jen jeden peron, viz M. Boleslav Město.
Good luck
03.08.2010 (9:07)  
Když nejsou peníze na novou spojku, napadá mě že by se snad nemusel stavět ani druhý most. Vlaky Pce - Chrudim by nemusely do Rosic vůbec zajíždět. Kdyby ty dvě koleje byly propojené ještě před mostem, mohla by se úvrať odehrát tam. Nevím ale, jak je to tam výškově.
registrovaný uživatel Railfort  mail  
03.08.2010 (7:02)  
IR: Tam bude problém s tou silnicí. Nejde ani tak o stávající stav, protože ten má být změněn. Současné křížení I/2, I/37 a II/322 u závodiště z hlediska provozu velmi špatně fungujícím provizoriem. V současné době končí sanace starých ekologických zátěží u Lidlu, což je jakási nultá etapa zečtyřproudění komunikace od Albertu k závodišti. Pak by měla nastoupit vlastní stavba, ale otázkou samozřejmě je, co s ní udělá současná finanční situace. Tzn., že část pozůstatků spojky zanikne pod novými dvěma pruhy. V nepoužívané části areálu DOM došlo nedávno k částečnému prokácení porostu. Zda to souvisí s připravovanou stavbou nevím. Čtyřproud má samozřejmě časem pokračovat na Chrudim, takže tomu musí být přizpůsobena i přebudovaná mimoúrovňová křižovatka u závodiště. Od původně plánovaného záboru 238 bylo ustoupeno právě na úkor prostoru DOM a staré spojky a to z důvodu, že by jinak výstavbě silnice musela předcházet výstavba Medlešické spojky. Vyřešit obnovu staré spojky úrovňově by v nové situaci nešlo. Musela by pod zem. Připomínám také fakt, že je v Pardubicích zapojena daleko za nástupiště, takže by se musela vyřešit i tato otázka.
registrovaný uživatel IR  mail  
03.08.2010 (1:17)  
No, nechci se pouštět do velkých úvah, jelikož problémem Pardubice - Rosice - Chrudim jsem se nikdy moc nezabýval, ale taky jsem ty tratě několikrát projel, a tedy si pochopitelně nejednou kladl otázku, jak ty úvratě obelstít. A letos cestou z leteckého dne jsem si (opět) všimnul jakési vlečky od hl.n. do prům. areálu a směrem k chrudimské trati. A teď čtu, že p. M. Zikmund (i další) se tu zmiňuje o tom, že tam spojka Pardubice - Chrudim původně byla. Opravdu by ji nešlo obnovit? A silnici podejít spodem? A k zastávce "závodiště" táhnout 2 koleje vedle sebe? Možná by se to do toho stísněného prostoru nakonec vše vešlo. A i ta silnice by se určitě dala podjet. I za tu cenu, že by se třeba o nějaký ten metr s mostem zvedla(?). Ze snímku sice vidím, že ta původní spojka nebyla zaústěná k dnešním nástupištím, ale nešlo by její trasu třeba trochu změnit? Nebo naopak postavit jedno nástupiště tam, kam ta původní spojka ústila, a těch asi 10 až 12 kolejí nákladového/seřaďovacího nádraží, které by je dělily od stávajících nástupišť, podejít podchodem (třeba i s pohyblivým chodníkem, aby i starší cestující těch 50 m navíc stihli v rozumném čase)?

A k letišti: Je na první pohled vidět, že i ta už dříve kvůli prodloužení dráhy přesunutá trať PU - CR vede po samém okraji předpolí dráhy 27. Takže tu problém je. Ale i p. Zikmund rozumně píše, že se dá trať částečně zahloubit, ba i zcela zapustit do (nakrytého) tunelu. A i kdyby byla jen částečně zapuštěná a elektrifikovaná, tak by možná bylo řešitelné prostě úsek v délce 200 až 400 m mít opatřený trolejí, ale nenapájenou (aby případné elmag. pole nerušilo radiomajáky, sestupovou osu, elektron. zařízení přistávajícího letounu atp. A příslušný úsek by se oživil (samozřejmě po domluvě s ŘLP) pouze pokud by v něm vlak musel z nějakého důvodu zastavit. Možná by to bylo řešitelné, když uvažuju o tom, že takhle nějak jezdí všechny vlaky v několik set metrů dlouhém úseku mezi zastávkami Čebín a Hradčany na tr. 250. A to i v dost výrazném stoupání. Trať tam podjíždí několik přenosových vedení ústících do rozvodny Čebín, na tkerých vznikaly výpadky kvůli přepětím indukovaným v důsledku elmag. pole kolem troleje při průjezdu těžkých vlaků při plném odběru proudu. Trolej je sice i dnes pod napětím (myslím(?)), ale vlaky tam jezdí samospádem a se staženým sběračem. Nešlo by něco podobného kol toho pardubického letiště?
Ale jsou to z mé strany fakt jen takové nezasvěcené výkřiky, tak nevím...
registrovaný uživatel Railfort  mail  
02.08.2010 (17:01)  
Jirka Panther: Pokud by v síti byly jenom Pardubice, tak to jde namalovat hezky, ale požadavky na takt mají uzly od Prahy po Brno a Přerov a přizpůsobit je potřebě přejezdu nějakého S-bahnu přes hlavní koleje asi jentak nepůjde. Podívejte se, jak to vypadá dnes. Kolikrát co dvacet minut, to nějaký rychlospoj a nákladní vlak vypravíte z Pardubic na Prahu s bídou jednou za hodinu za osobákem ve 45, přičemž při superhvězdné konstalaci dojede před dalším alespoň do Záboří.
02.08.2010 (16:35)  
Vážení, asi tak 3 technické poznámky:
0) Jízda úvratí přes Rosice je i pro laika taková zhovadilost a kapacitní hrdlo, že se divím některým příspěvkům....
1) Diskutujme o novém zapojení od jihu: Vlastní stanice Pardubice je dle schématu a zřejmě i v reálu 50 let hotová a tři průběžné koleje s peronními hranami jsou zcela dostatečné pro model, kdy by HK-CR pendloval v půlhodinovém taktu jakýsi S-bahn. Potřebuji dvě hrany a dvě koleje v čase X:10-20 a X:40-50. Na třetí by se mohl točit nějaký R, či Sp, případně projíždět. Rezerva je ještě na 1A a 1B. Stanice je kapacitně v pohodě.
2) Předpokládám, že PU-HK je dvojkolejka, kde se S-bahn a R nebudou předjíždět, protože to je velmi krátká vzdálenost. Nemusím nic řešit - jen postavit druhou kolej.
3) Nová trať-původně Medlešická spojka bude jednokolejná s tím, že někde budu křižovat letmo S-bahn - závisí na počtu zastávek na území Pardubic. Opět jednoduchá úloha. Složitější bude stanovení polohy nějakého Sp, či R do HB a podle toho udělat dvojkolejný úsek.

Dopravní model pro Pardubice v případě Medlešické spojky je naprostá pohoda s tím, že dálková doprava je v uzlu 00/30 a regionální (či S-bahn) v 15/45 a je to investičně a provozně nejlevnější řešení. Nákladní doprava na tomto směru není prioritní a kolejové uspořádání umožňuje její "občasný" provoz.
registrovaný uživatel Railfort  mail  
02.08.2010 (14:42)  
Petr-k: Pravděpodobně se jedná o koridor pouze pro druhou traťovou kolej. V silničním nadjezdu je pro ni už přichystáno mostní pole - jednokolejné. Navíc je tam, pro zajímavost, vidět i odbočka vlečky do neexistujícího přístavu.
registrovaný uživatel Railfort  mail  
02.08.2010 (14:36)  
xAnri05: Pro plynulý přejezd přes 010 budete muset nalézt vhodné mezery v jř. Samozřejmě také budete potřebovat přijet do nějaké skupiny, ne do vakua, aby Vám ty přestupní vazby někdo vůbec používal. Ono dnes, když Vám stojí od Rosic u vjezdu krátký náklad a Přeloučí projíždí pendolino nebo taurus, tak bez jeho přibrždění neprojedete. To jen pro ilustraci, kolik času spotřebuje rozpad cesty za jedním vlakem, příprava pro další, jeho průjezd (nedejbože rozjezd), opětný rozpad a opětná příprava v takovém předstihu, abyste další vlak neomezil. Vám říkám, bude to velmi nepříjemné kolizní místo. Medlešická spojka bez pátého nástupiště nebo bez múkřížení bude mít poloviční význam.
  1 2 3 4 5 6      Zpráv na stránku:   

Komentáře vyjadřují názory čtenářů.
Redakce nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah.

- dopisovatel nebo člen ŽP, - editor nebo admin ŽP

Přidat komentář
Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé.
Před vložením komentáře je nutné se buď přihlásit, nebo zaregistrovat.
Přihlášení
 
 
  
 
   Zaregistrovat

© 2001 - 2018 ŽelPage - správci


Info
informacni okenko