..: KŽC Doprava, s.r.o. - Kalendár železničných podujatí :..
Informácie o usporiadateľi
logoKŽC Doprava, s.r.o. (KŽC-D)
IČO: 27423069
adresa: Meinlinova 336/1a, 19016 Praha 9, Koloděje CZ
telefón: +420 774 592 018
e-mail: doprava@kzc.cz
www:

© 2001 - 2018 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.