..: Košická detská historická železnica - Kalendár železničných podujatí :..
Informácie o usporiadateľi
Košická detská historická železnica
adresa: Košice SK
telefón: +421 905 496 426
e-mail: kezeleznica@gmail.com
www:
Facebook:

so 21.7.

Košice - Margecany - Dobšinská Ľadová jaskyňa - Telgárt a späť
810.626-2 810.626-2 810.450-1 810.450-1
so 11.8.

Košice - Plešivec - Ochtiná - Slavošovce a späť
810.626-2 810.626-2 810.450-1 810.450-1
so 25.8.

Košice - Prešov - Bardejov a späť
810.626-2 810.626-2 810.450-1 810.450-1
© 2001 - 2018 ŽelPage - správcovia
Aktualizácie zasielajte na kalendar@zelpage.cz.
Informácie o podujatiach sú spracovávané na základe podkladov poskytnutých usporiadateľmi. V žiadnom prípade nezodpovedáme za správnosť uvedených informácií a prípadné chyby pri ich spracovaní a neposkytujeme ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sami neusporiadáme.