..: Wykaz organizatorów - Kalendarz kolejowych imprez i akcji :..
Imprezy kolejowe
Albatros klub pri RD Bratislava hlavné (4)
ČD Muzeum Lužná u Rakovníka [ČD] (4)
České dráhy, a.s., Oddělení obchodu osobní dopravy [ČD] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno [ČD ROC BNO] (27)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum České Budějovice [ČD ROC CBE] (10)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Hradec Králové [ČD ROC HKR] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Jihlava [ČD ROC JHL] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Karlovy Vary [ČD ROC KVY] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Liberec [ČD ROC LBC] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Olomouc [ČD ROC OLC] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Ostrava [ČD ROC OVA] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Pardubice [ČD ROC PCE] (16)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Plzeň [ČD ROC PLZ] (4)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Praha [ČD ROC PHA] (9)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Ústí nad Labem [ČD ROC UNL] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Zlín [ČD ROC ZLN] (5)
HERKULES KHKD s.r.o. [KHKD] (8)
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. [JHMD] (6)
Klub historickej techniky pri RD Zvolen [KHT] (4)
Klub historických kolajových vozidiel Haniska pri Košiciach [KHKV] (7)
Klub Modrý Horizont (1)
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava [KPHŽD] (4)
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky [KŘD] (26)
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ (1)
Klub železničních cestovatelů [KŽC] (2)
Klub železničných historických vozidiel v Poprade [KŽHV] (2)
Košická detská historická železnica (2)
Kysucké múzeum v Čadci (1)
KŽC Doprava, s.r.o. [KŽC-D] (80)
Mladoboleslavský železniční spolek [MBŽS] (9)
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR [MDC] (1)
Muzeum průmyslových železnic (1)
Občianske združenie ČANGO (2)
Občianske združenie Zubačka (13)
Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. [OSEF] (1)
Plzeňská dráha [PD] (3)
Podvihorlatský železničný spolok [PŽS] (1)
Prievidzský parostrojný spolok (1)
Průmyslové muzeum Mladějov (12)
Railway Capital a.s. (28)
Slezské zemské dráhy o.p.s. [SZD] (14)
Společnost pro revitalizaci místních drah [SRMD] (12)
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě [SVD-JZM] (6)
Spoločnosť považskej dráhy Žilina [SPDŽ] (6)
Spolok výhrevně Vrútky [SVV] (1)
Steam Story Agency, s.r.o. (1)
Trenčianská elektrická železnica, n.o. [TREŽ] (3)
Veterán klub železníc Poprad [VKŽ] (8)
Veterány.eu (1)
Vláčikovo o.z. (1)
VLAKY.NET (6)
ZUBAČKA, z. s. (7)
Konference
© 2001 - 2015 ŽelPage - administratorzy
Aktualizacje prosimy wysyłać na kalendar@zelpage.cz.
Informacje o akcjach i imprezach są przygotowane na podstawie informacji otrzymanych od organizatora. W żadnych przypadku nie odpowiadamy za poprawność informacji i błędy orzy ich przygotowaniu i nie udzielamy dalsyzch informacji o imprezach, których nie organizujemy.