..: Wykaz organizatorów - Kalendarz kolejowych imprez i akcji :..
Imprezy kolejowe
Albatros klub pri RD Bratislava hlavné (3)
ČD Muzeum Lužná u Rakovníka [ČD] (2)
České dráhy, a.s., Oddělení obchodu osobní dopravy [ČD] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno [ČD ROC BNO] (12)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum České Budějovice [ČD ROC CBE] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Hradec Králové [ČD ROC HKR] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Jihlava [ČD ROC JHL] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Karlovy Vary [ČD ROC KVY] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Liberec [ČD ROC LBC] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Olomouc [ČD ROC OLC] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Ostrava [ČD ROC OVA] (2)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Pardubice [ČD ROC PCE] (6)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Plzeň [ČD ROC PLZ] (1)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Praha [ČD ROC PHA] (5)
České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Zlín [ČD ROC ZLN] (3)
Klub historickej techniky pri RD Zvolen [KHT] (2)
Klub historických kolajových vozidiel Haniska pri Košiciach [KHKV] (5)
Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava [KPHŽD] (3)
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky [KŘD] (8)
Klub přátel železnic Českého ráje (4)
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ (1)
Klub železničních cestovatelů [KŽC] (1)
Klub železničných historických vozidiel v Poprade [KŽHV] (1)
Košická detská historická železnica (2)
Kysucké múzeum v Čadci (1)
KŽC Doprava, s.r.o. [KŽC-D] (32)
Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR [MDC] (1)
Občianske združenie ČANGO (1)
Občianske združenie Zubačka (3)
Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V. [OSEF] (1)
Plzeňská dráha [PD] (1)
Podvihorlatský železničný spolok [PŽS] (1)
Prievidzský parostrojný spolok (1)
Průmyslové muzeum Mladějov (2)
Railway Capital a.s. (4)
Regionální organizátor pražské integrované dopravy [ROPID] (1)
Slezské zemské dráhy o.p.s. [SZD] (5)
Společnost pro revitalizaci místních drah [SRMD] (3)
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě [SVD-JZM] (5)
Spoločnosť považskej dráhy Žilina [SPDŽ] (4)
Spolok výhrevně Vrútky [SVV] (1)
Steam Story Agency, s.r.o. (1)
Trenčianská elektrická železnica, n.o. [TREŽ] (3)
Veterán klub železníc Poprad [VKŽ] (3)
Vláčikovo o.z. (1)
VLAKY.NET (1)
ZUBAČKA, z. s. (1)
© 2001 - 2015 ŽelPage - administratorzy
Aktualizacje prosimy wysyłać na kalendar@zelpage.cz.
Informacje o akcjach i imprezach są przygotowane na podstawie informacji otrzymanych od organizatora. W żadnych przypadku nie odpowiadamy za poprawność informacji i błędy orzy ich przygotowaniu i nie udzielamy dalsyzch informacji o imprezach, których nie organizujemy.