..: Řada 775 (T678.0), "Pomeranč" - Motorové lokomotivy - Atlas lokomotiv - ŽelPage :..

Úvod

Lokomotivy řady 775 a 776 vznikly jako projekt ČKD, navazující na vývoj a zkoušky lokomotiv T 698.0 a T 658.0, původně určených na vývoz do Argentiny, ze kterého ale sešlo. Prototypy nové řady T 678.0 a T 679.0 byly vyrobeny mezi léty 1961 a 1962 a byla zahájena sériová výroba. Ta však netrvala dlouho, protože do ní zasáhlo rozhodnutí RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) o rozdělení výroby dieselových lokomotiv do členských států dle výkonnostních kategorií. A výroba lokomotiv výkonnostní kategorie, ve které se nacházely "Pomeranče", připadla SSSR. I tak bylo vyrobeno v letech 1961-1964 celkem 17 řady 775.

Podvozek a rám

Lokomotiva je šestinápravová, se dvěma třínápravovými podvozky, zavěšených na hlavní rám pomocí osmi závěsek. Soukolí v podvozcích jsou vedena kyvnými rameny, vypružena šroubovými pružinami a hydraulickými tlumiči a poháněna pružně zavěšenými tlapovými trakčními motory TM 51/36 x 4 s přímým ozubením. Přenos podélných sil na rám je řešen ojnicemi. Hlavní rám je celosvařovaný z dutých ocelových nosníků. Na rámu je zespodu připevněna palivová nádrž o objemu 6 000 l. Rovněž jsou zde zásobníky písku.

Skříň a pohon

Na čelech lokomotivy jsou dvě shodná tepelně i zvukově izolovaná stanoviště strojvedoucího, strojovna uprostřed. Na stanovištích je umístěn pákový řadič s 9 výkonovými stupňi, kohouty přímočinné brzdy a brzdiče samočinné brzdy ŠKODA N/O. Pod podlahou obou stanovišť jsou schránky na akumulátorové baterie o napětí 110 V. Rovněž v kabině je umístěna i parkovací brzda, působící na přilehlá soukolí. Okna stanoviště jsou bezpečnostní, vytápění je řešeno kaloriferem. Ve strojovně uprostřed je umístěn řadový osmiválcový přeplňovaný naftový motor K 8 S 310 DR s vrtáním 310 mm a zdvihem 360 mm o výkonu 1470 kW (stroje 001-012). V sérii 013-017 má motor výkon snížený na 1325 kW z důvodu použití jiného turbodmychadla. Na spalovací motor je přes pružnou spojku napojen trakční generátor SS 105/62 x 8. Ten pohání stejnosměrné trakční motory, zapojené po dvou do série ve třech paralelních větvích. Osazen je také pomocný alternátor, vytvářející třífázovou síť. Z ní jsou napájeny motory ventilátorů chlazení trakčních motorů a dvouokruhové chlazení spalovacího motoru. Hlavní okruh ochlazuje spalovací motor a vedlejší chladí mazací olej. Část teplé vody se využívá k předehřevu nafty a vytápění kabiny strojvedoucího. K tomu patří i chladící bloky umístěné na kraji strojovny. Na opačné straně strojovny je za kabinou hlavní elektrický rozvaděč. Tlakový vzduch pro brzdy vyrábí dvoustupňový tříválcový kompresor K2, dva vzduchojemy o objemu 500 l jsou umístěny ve strojovně.

Provoz lokomotiv

Lokomotivy neměly namontovaný parní generátor vytápění vlakových souprav, proto byly určeny na vozbu nákladních vlaků. Všechny stroje se postupně do roku 1968 objevily na Slovensku, v Čechách již po tomto roce. Výborně sloužily zejména na postrku na sklonově náročných tratích. V čelech nákladních vlaků se totiž většinou objevovaly ty "jediné správné" lokomotivy, totiž "sergeje" T 679.1 ze Sovětského svazu. Pravdou ovšem zůstává, že vůči typu T 679.1 byla řada T678.0 nevyzrálá. Zajímavostí je použití 2 lokomotiv v depu Poprad na obsluhu rotačního sněhometu. Jedna lokomotiva frézu tlačila a druhá ji poskytovala elektrickou energii. Lokomotivy dosloužily na trati Zvolen - Lučenec, kde byly nahrazeny "čmeláky" 770 a 771. V současné době není žádná z lokomotiv této řady již v pravidelné službě, pouze stroj čísla 775.012 (T 678.012) je zachován pro muzejní účely a používán pro nostalgické jízdy, stroj T 678.016 je zachovaný ve vystavovatelném stavu.

Barevné provedení

Lokomotivy byly standardně dodávány v kombinaci barev oranžové a krémové, s hnědými doplňky a tmavě šedým pojezdem. Při unifikaci dostaly celočervené zbarvení se žlutým výstražným pruhem. Současný zbylý muzejní stroj jezdí opět v původním barevném schématu.

Technické údaje
Uspořádání pojezdu Co´ Co´
Celková délka 18 000 mm
Výška 4 250 mm
Šířka 3 100 mm
Max. výkon naftového motoru 1 472 kW (1 370 kW)
Max. trakční výkon 1 370 kW (1 214 kW)
Trvalá tažná síla 245 kN
Maximální rychlost 100 km/h
Hmotnost ve službě 111 t
Údaj v závorce platí pro loko č. 013-017
Technické údaje spalovacího motoru K 8 S 310 DR
Počet válců 8
Průměr válců 310 mm
Zdvih pístů 360 mm
Rozměry motoru 7065 x 2167 x 2830 mm
Hmotnost motoru 18 000 kg
Objem motoru 217,6 l
Kompresní poměr 0,542361111111111
Max. výkon 1 472 kW při 750ot./min.
Volnoběžné otáčky 450 ot./min.
Maximální otáčky 850 ot./min.
Pořadí vstřiku paliva 2-4-6-8-7-5-3-1
Olejové hospodářství cca 800 l
Chladící okruh (voda) cca 1 100 l
Technické údaje trakčního generátoru SS 105/62 x 8
Výkon 1 370 kW
Proud 1 610 A
Napětí 850 V
Technické údaje trakčních motorů TM 51/36x4
Trvalý výkon 205 kW
Proud 800 A
Napětí 285 V
Obrázky
obrázek popis: Muzejní stroj
loko: T 678.012
obrázek loko: T 678.012
© 2001 - 2018 ŽelPage - správci