..: Řada 709.4; 709.5; 709.6; 709.7 - Motorové lokomotivy - Atlas lokomotiv - ŽelPage :..

Úvod

Dobré zkušenosti s provozem dvounápravových lokomotiv řady 704 vedly k vývoji dalších typů dvounápravových lokomotiv, tentokrát typové řady 709. Ty měly být určeny především pro průmysl a posun, ale také pro lehkou traťovou službu, kde prokázaly schopnost nahradit daleko těžší a výkonnější čtyřnápravové lokomotivy řad 740 či 726. Při jejich konstrukci byl opět využit stavebnicový systém, který dovoluje použití již vyvinutých prvků konstrukce a jejich vzájemnou kombinaci.

Technický popis řady 709.4

Lokomotiva je dieselová, se střídavě stejnosměrným elektrickým přenosem výkonu, dvounápravová, se soukolími uloženými v pojezdu pomocí kyvných ramen. Každé soukolí pohání jeden tlapový trakční motor TE 015. Mezi soukolími podvozku se nachází palivová nádrž o objemu 1 000 l. Na čelech hlavního rámu je narážecí a spojovací ústrojí. Čela jsou rovněž vybavena deformačními zónami. Zdvojené svítilny jsou namontovány na zábradlí na čelech lokomotivy. Lokomotiva je kapotové koncepce, tedy s delším a kratším představkem, mezi kterými je umístěna vyvýšená budka strojvedoucího s negativně skloněnými čelními okny, s úhlopříčně namontovanými řídícími pulty. Kabina stejného typu je použita například na lokomotivách řady 724. Do kabiny se vstupuje z bočních ochozů, diagonálně umístěnými dveřmi. V přední (delší) kapotě je umístěny řadový šestiválcový přeplňovaný vznětový motor Caterpillar C 15 s přímým elektronicky řízeným vstřikem o výkonu 369 kW. Spalovací motor je přírubově napojen na trakční alternátor TA 611, pohánějící přes usměrňovače trakční motory v podvozcích. V čele kapoty je umístěn chladící systém a kompresor 3 DSK 100, poháněný klínovými řemeny. V zadním (kratším) představku je umístěn elektrický rozvaděč, odporník elektrodynamické brzdy o výkonu 550 kW a přístroje pneumatické brzdy. Samočinná a přimočinná brzda systému DAKO-GP se ovládá elektrickými brzdiči. Na přání zákazníka je možné lokomotivy vybavit množstvím nadstandardních prvků, jako jsou dálkové ovládání lokomotivy, nezávislé topení či klimatizace stanoviště strojvedoucího.

Výroba a provoz řady 709.4

Lokomotiva řady 709.4 je určena pro staniční posun nebo lehkou traťovou službu. Vyroben byl zatím pouze jeden kus, ale výrobce ČMKS v současné době realizuje dodávku série 10 kusů pro srbské železnice.

Řada 709.5

Lokomotivy řady 709.5 jsou navenek téměř stejné jako řada 709.4. Mají však instalovaný spalovací motor MTU 8V 183 TE 12 o výkonu 327 kW, dále trakční generátor TA 612 a trakční motory TE 019. Dvojkolí podvozku jsou vedena ojničkami, od čísla 515 mají vedení kyvnými rameny. Výrobcem je ČMKS, sériová výroba dosáhla počtu 35 ks, dodány byly hlavně do průmyslu. Lokomotivy byly zkoušeny ve Švédsku a Jugoslávii, ale také v USA u společnosti BNSF, dále se tento typ dostal také do Švýcarska.

Řada 709.6

Lokomotiva řady 709.6 je technicky velmi zajímavá použitím střídavého přenosu výkonu, čemuž odpovídá i instalace třífázových asynchronních trakčních motorů ČKD TB 721. Použitý spalovací motor MTU 8V 183 TD 13 o výkonu 390 kW pohání trakční alternátor ČKD TA 614 W 03. Elektrodynamická brzda je rekuperační, a tak je energie produkovaná při brzdění použita k napájení pomocných pohonů. EDB může působit až do zastavení, kdy je vystřídána pneumatickou brzdou. Ve výbavě této lokomotivy můžeme najít také automatickou regulaci rychlosti, dálkové ovládání, bateriový pojezd, nezávislé topení nebo impulsní mazání okolků. Vyroben byl pouze jeden kus, lokomotiva byla zkoušena na staničním posunu v depu Praha Vršovice, kde prokázala své kvality a to zejména denní úsporou nafty až 60% oproti řadě 742. Lokomotiva byla také zkoušena v Německu, kde jí bylo přiděleno označení DB 353 001-1. Další zajímavostí je fakt, že se jedná o zcela poslední lokomotivu vyrobenou v závodě ČKD, čím se celkový počet zastavil na čísle 16 952 ks.

Řada 709.7

Řada 709.7 konstrukčně vychází ze řady 709.5, rozdílem je instalace spalovacího motoru Caterpillar 3406 DI-TA, stejný zůstal trakční alternátor ČKD TA 612 i trakční motory ČKD TE 019, zapojené do série. Lokomotiva má brzdy systému DAKO-GP s elektrickými brzdiči samočinné a přímočinné brzdy.Výrobcem je JLS Jihlava, s využitím konstrukčních celků, které dodalo ČKD-DS. Vyroben byl zatím pouze jeden kus.

Technické údaje
709.4 709.5 709.6 709.7
Uspořádání pojezdu Bo Bo Bo Bo
Přenos výkonu Střídavě stejnosměrný Střídavě stejnosměrný Střídavý Střídavě stejnosměrný
Délka 9 450 mm 9 450 mm 9 450 mm 9 450 mm
Výška 4 225 mm 4 232 mm 4 030 mm -
Šířka 3 100 mm 3 140 mm 3 140 mm 3 140 mm
Typ spalovacího motoru CAT C 15 MTU 8V 183 TE12 MTU 8V 183 TD13 CAT 3406 DI-TA
Maximální výkon motoru 369 kW 327 kW 390 kW 375 kW
Typ trakčních motorů TE 015 TE 019 TB 721 TE 019
Trvalá tažná síla 58 kN 98 kN 111 kN 98 kN
Maximální rychlost 80 km/h 60 km/h 80 km/h 60 km/h
Maximální výkon EDB 550 kW 550 kW 550 kW 550 kW
Hmotnost ve službě 34 t 44 t 44 t 44 t
Údaj o výšce loko řady 709.7 není v lit. uveden
Více technických informací a fotografie k řadám 709.4 a 709.7 na stránkách výrobce ČMKS a.s.
Obrázky
obrázek loko: 709.401-4
autor: Jaroslav Charvát
© 2001 - 2018 ŽelPage - správci