..: Řada 420.95 (EMU 89.0) "Električka" - Elektrické jednotky - Atlas lokomotiv - ŽelPage :..

Vznik

Pro zkvalitnění dopravy ve Vysokých Tatrách v 60. letech bylo potřeba zcela nových vozidel, které by nahradily zastaralé a poruchové vozy EMU 49.0. Rovněž konání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 1970 uspíšilo toto rozhodnutí. Proto byl v roce 1963 dodán prototyp nové elektrické jednotky řady EMU 89.0, který je dnes označován jako řada 420.95. Výrobcem byla Tatra Smíchov, tradiční výrobce tramvají v Československu. Po zkušebním provozu a navrácení do výrobního závodu kvůli různým vylepšením bylo v letech 1968-1970 dodáno celkem 18 kusů těchto třídílných jednotek.

Technický popis

Elektrické úzkorozchodné jednotky 420.95 jsou třídílné kloubové koncepce, která má svůj původ u tramvají. Hlavní rám všech tří dílů je svařený z lisovaných profilů, které tvoří zároveň vzduchuvody pro přívod chladícího vzduchu k trakčním motorům. Ty jsou uloženy podélně v podvozcích po jednom na soukolí, která pohání pomocí kloubového hřídele. Krajní podvozky spočívají na rámu na svislých čepech, podvozky pod kloubovými přechody jsou tzv. Jakobovy konstrukce, což znamená, že nesou oba sousedící díly skříně. Primární vypružení je provedeno pomocí pryžokovových bloků a sekundární pomocí šroubovitých válcových pružin.

Opláštění skříně *je plechové, čela jsou laminátová. Na čelech se nachází stanoviště strojvedoucího s volantovým kontrolérem s 15 jízdními stupni a 5 stupni elektrodynamické brzdy. K dispozici je dále brzda přímočinná s brzdičem DAKO BP, která působí pouze na kola krajních podvozků, dále brzda samočinná s brzdičem DAKO BS-2, která působí na kola všech podvozků. Dále je na všech podvozcích instalovaná elektromagnetická kolejnicová brzda, známá z tramvají. Ruční brzda působí na přilehlé podvozky, proto jsou její kola instalovaná i v nástupních prostorech, protože u prototypového stroje s ruční brzdou pouze na krajích byl brzdný účinek nedostačující. Krajní články jsou půdorysně shodné, pouze s rozdílem, že na jedné straně je zřízen zavazadlový oddíl.

Kapacita článku se zavazadlovým oddílem je 32 sedích osob + 7 sklopných sedaček v nástupním prostoru. V druhém krajním článku je kapacita 40 sedících osob + 7 sklopných sedaček v nástupním prostoru. Zde jsou také zřízeny závěsy pro uložení lyží či jízdních kol. Střední díl bez nástupních dveří má kapacitu 48 sedících osob. Celková kapacita jednotky je 134 sedících osob a 156 stojících. Nástup je řešen dvojicí čtyřkřídlých pneumaticky ovládaných dveří na obou stranách. Jednotka je plně průchozí, přechodové můstky jsou kryty pryžovými deskami, které jsou spojeny duralovými profily. Z vnější strany kryje můstek ještě přechodový měch.

Podlaha jednotky je pokryta profilovanou gumou, boční stěny jsou obloženy dřevovláknitými deskami polepenými umakartem. Sedačky v sériových jednotkách jsou z probarveného laminátu v konfiguraci 2+2 místa proti sobě. V prototypové jednotce byly instalovány v jednom článku koženkové sedačky, ve středním dílu klasická tramvajová "korýtka" a v druhém krajním dílu pak sedačky, které byly později v sériových vozech. Boční okna pro cestující jsou jednoduchá celostahovací, vyrobená z bezpečnostního skla. Osvětlení oddílů pro cestující je zářivkové, osvětlení kabiny strojvedoucího je žárovkové. Vytápění oddílů je elektrické odporové, s celkem 76 tělesy. Vytápění kabiny strojvedoucího zajišťuje kalorifer.

Většina elektrické výzbroje se nachází pod podlahou. V krajním článku je umístěn motorgenerátor pro napájení pomocných pohonů a přídavná odporová skříň. Ve středním článku jsou řadiče kontaktní regulace výkonu, skříně s rozjezdovými a brzdovými odporníky a ventilátor chlazení trakčních motorů. V posledním článku jsou umístěny bateriové skříně a ventilátor chlazení trakčních motorů. Zdrojem tlakového vzduchu pro brzdy je dvoustupňový kompresor W 115/80 poháněný elektricky. Jednotka disponuje také pomocným kompresorem, který je napájený z akumulátorové baterie a slouží ke zvednutí sběrače při uvádění jednotky do provozu. Sběrače el. stejnosměrného proudu o napětí 1500 V jsou celkem dva, každý na střeše krajního článku.

Pro provoz dvou spřažených jednotek jsou k dispozici zásuvky dálkového řízení. Spojování jednotek umožňuje zesílené spřáhlo tramvajového typu. Osvětlení na čelech jednotky tvoří tři reflektory a dvojice tříbarevných světel, které umožňují různé návěstní signály (posun, jízda dle rozhledu nebo konec vlaku).

Provoz

Prototyp EMU 89.001 byl dodán do depa Poprad v roce 1963. V roce 1966 byl vrácen do výrobního závodu, kde byla provedena některá vylepšení, která vyplynula ze zkušebního provozu. Do roku 1969 probíhal zkušební provoz, po kterém následovalo dodání dalších 17 sériových jednotek. V provozu se dobře osvědčila tramvajová třídílná kloubová koncepce, která dovolovala vysokou kapacitu vozidla při zachování dobré průjezdnosti malých oblouků na tratích TEŽ. Rovněž všechna hnaná soukolí jednotky přispívala k rychlému rozjezdu a dobrým trakčním vlastnostem zejména v četných stoupáních. Jednotky zajišťovaly kompletně tatranskou přepravu až do roku 2002, kdy začaly být dodávány zcela nové jednotky řady 425.95. V té době již zastaralé jednotky 420.95 tak byly částečně staženy z provozu a nejzachovalejší kusy přešly do zálohy pro případ neschopnosti nových jednotek. Pro zachování pro muzejní účely se uvažuje s jednotkou 420.964.

Barevné řešení

Barevné provedení zůstalo po celou dobu provozu stejné. Skládá se z červené spodní části skříně a krémové horní. Střecha je stříbřitá, spodek a podvozky šedé. Jediné, co se během provozu měnilo, byla barva sběračů. Ta byla nejdříve červená, pak oranžová a nakonec žlutá. Nezbytným doplňkěm na čelech jednotek byl rudá hvězda, kterou později vystřídalo logo ŽSR a nakonec logo ZSSK.

Technické údaje
Uspořádání pojezdu Bo´Bo´Bo´Bo´
Rozchod 1 000 mm
Napěťová soustava 1 500 V ss
Celková délka 37 534 mm
Výška 3 485 mm
Šířka 2 650 mm
Jmenovitý výkon 320 kW
Maximální rychlost 50 km/h
Hmotnost soupravy 47,4 t
Obrázky
obrázek popis: Starý Smokovec
loko: 420.959
obrázek misto: Tatranská Lomnica
loko: 420.959
obrázek misto: Tatranská Lomnica
loko: 420.953
obrázek popis: Starý Smokovec
loko: 420.966
© 2001 - 2018 ŽelPage - správci