..: Řada 405.95, 905.95 (EMU 29.0, R29.0) "Zubačka" - Elektrické jednotky - Atlas lokomotiv - ŽelPage :..

Vznik

Pro provoz na obnovené ozubnicové trati Štrba - Štrbské Pleso bylo třeba nových speciálních ozubnicových jednotek. Elektrické jednotky takové kategorie se ale v tehdejším Československu nevyráběly, proto bylo rozhodnuto o nákupu v zahraničí. Volba padla na vozy od švýcarské firmy SLM Winterthur s el. výzbrojí firmy BBC. Celkem byly v roce 1970 dodány 3 dvoudílné jednotky. Staly se tak vůbec prvními v provozu u ČSD, které měly řídící vůz.

Technický popis

Elektrická jednotka řady 405.95 je dvoudílná elektrická úzkorozchodná ozubnicová jednotka, s motorovým a řídícím vozem. Skříň motorového vozu je uložena na dvounápravových hnacích podvozcích pomocí svislých čepů. Pohon zajišťují dva trakční motory, uchycené napevno v hlavním rámu blíže vnitřním soukolím obou podvozků. Trakční motory, každý o výkonu 167,5 kW, pohání přes kloubové hřídele a nápravové převodovky ozubená kola o průměru 573 mm, a to vždy jedno v každém podvozku. Řídící vůz má běžné podvozky, které jsou symetricky zavěšeny na svislých čepech. Jelikož trať Štrba - Štrbské Pleso dosahuje místy stoupání až 158 promile, jednotka musí být vybavena kvalitními a na sobě navzájem nezávislými brzdovými systémy. V motorovém voze je to elektrodynamická brzda s 27 stupni, dále západková zajišťovací brzda (ochrana před ujetím ve stoupání) a nakonec ještě předlohová pásová brzda. V řídícím voze je na zadních dvoukolích obou podvozků instalované ozubené kolo o průměru 413 mm, na které působí dvě pásové brzdy - ruční a hydraulická. Půdorysné dělení je u obou vozů shodné. Na čelech jsou stanoviště strojvedoucího, ostatní prostor je vyčleněn pro cestující. Celková kapacita jednotky je 124 sedících a 126 stojících osob. Nástup je řešen šesticí zapuštěných dvoukřídlých dveří na jedné straně jednotky. Průchod mezi vozy je řešen pomocí přechodových můstků, krytých měchem. Okna vozů jsou celospouštěcí, vytápění je elektrické - odporové, osvětlení zářivkové. Kabinka WC se ve vozech nenachází. Pro odběr proudu je na střeše motorového vozu jeden sběrač. Jednotky jsou vybaveny spřáhly typu +GF+.

Provoz

Hlavním důvodem pro nákup a provoz ozubnicových jednotek bylo zajištění kvalitní dopravy na Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se konalo ve Vysokých Tatrách v roce 1970. V témže roce, 12.2.1970 byla obnovená ozubnicová trať předána do provozu a s ní i zbrusu nové ozubnicové jednotky, které tehdy získaly označení EMU 29.001 - 003 + R 29.001 - 003. Již první den konání lyžařského mistrovství bylo převezeno 15 000 osob! Od té doby jsou nedílnou součástí systému přepravy osob ve Vysokých Tatrách. V provozu se tyto jednotky velmi dobře osvědčily a jsou vyhlášeny svojí provozní spolehlivostí. Jejich údržba je prováděna ve spodní stanici Štrba, pro větší opravy bývají jednotky dotaženy do RD Poprad, protože samostatný adhezní provoz na tratích TEŽ (Tatr. el. železnice) není možný.

Barevné řešení

Barevné řešení jednotek 405.95 je velmi jednoduché a elegantní. Spodní polovina skříně je červená, horní krémová. Střecha je stříbřitá. O kvalitě barevného provedení svědčí fakt, že původní PUR nátěr vydržel na vozidlech až do dnešních dnů! Vozy slouží od dodání stále ve stejných barvách, jedinou změnou byla barva sběračů, ta se změnila z červené na žlutou.

Technické údaje
Uspořádání pojezdu (1A)´(1A)´ + 2´2´
Rozchod 1 000 mm
Napěťová soustava 1 500 V ss
Celková délka soupravy 33 200 mm
Výška 3 300 mm
Šířka 2 654 mm
Rozjezdová tažná síla 147 kN
Trvalá tažná síla 80 kN
Maximální rychlost 30 km/h
Hmotnost soupravy 39 t
Obrázky
obrázek misto: Štrbské Pleso
loko: 405.951
obrázek misto: Štrba
loko: 405.953
obrázek misto: Štrbské Pleso
loko: 905.953
obrázek popis: detail ozubeného kola
© 2001 - 2018 ŽelPage - správci