..: Aktuality a články :..

Trať 094 - Ve čtvrtečních dopoledních hodinách projel měřící vůz trať č. 094 z Vraňan do Lužce nad Vltavou a dle výsledků měření došlo k okamžitému zastavení dopravy v tomto tříkilometrovém úseku. Od tohoto okamžiku tedy nepojede žádný z osmi párů vlaků, které jsou zajišťovány motorovými vozy řady 809 z PJ Kralupy n. Vlt. a dojde k jejich nahrazení autobusy. Důvodem k tomuto kroku bylo zjištění nedostatků v traťovém svršku, které byly natolik závažné, že by další provozování kolejové dopravy v tomto úseku mohlo ohrozit bezpečnost cestujících.

Všestary/Královéhradecko - Provoz na trati č. 041 Hradec Králové - Jičín byl po včerejší nehodě, o které jsme vás informovali, obnoven. Již před půlnocí se podařilo usadit vykolejené nákladní vozy zpět na koleje. Provoz byl provizorně obnoven po dvou kolejích dnes brzy ráno. Na úplném odstranění následků nehody se zatím průběžně pracuje. Termín plného zprovoznění všech kolejí není zatím znám, ale s největší pravděpodobností by se tak mělo stát koncem příštího týdne. SŽDC zváží, zda je nutné obnovovat všechny poškozené staniční koleje. Prozatím místo nehody vlaky projíždějí sníženou rychlostí, v blízké době však můžeme očekávat další výluky, spojené s náhradní autobusovou přepravou a to z důvody opravy dotčeného úseku. Za uvedené informace děkuji -pb-.

Všestary - K tragédii došlo ve středu v odpoledních hodinách v žst. Všestary na trati Hradec Králové - Jičín. Při křižování osobního vlaku s vlakem nákladním ve výše zmíněné stanici došlo zřejmě k pochybení výpravčím. Podle kusých informací, které jsou k dispozici výpravčí postavil vlakovou cestu pro nákl. vlak na vedlejší kolej, souprava byla však delší, než stanice, a tak poslední vozy stály až za námezníkem. Osobní vlak mezitím vjel na jinou kolej a výpravčí pro něj postavil vlakovou cestu i na odjezdovém zhlaví. Tím došlo k "podhození" posledních vozů nákladního vlaku, které následně poškodily výměny, koleje a část peronu ve stanici. Hmotná škoda na zařízení stanice je předběžně vyčíslena na 1,3 mil. korun, škoda na nákladních vozech je cca 300 tis. korun. Mnohem větší tragédií je však zoufalý čin, ke kterému se výpravčí odhodlal v okamžiku, kdy zjistil co se stalo. Vyběhl z dopravní kanceláře a na ulici skočil pod projíždějící nákladní automobil. V současné době probíhá vyšetřování, do jaké míry je výpravčí za vzniklou situaci zodpovědný, zda se skutečně jednalo o sobevraždu, či šlo jen o sérii nešťastných náhod. Při nehodě nedošlo k jiným újmám na zdraví nebo životech. Na trati byl zastaven provoz. Trať bude plně sjízdná zřejmě až během dneška. O podrobnostech vás budeme průběžně informovat.

obrazekŘazení - Na přelomu prvního a druhého zářijového týdne dojde ke změnám v řazení některých meznárodních nočních rychlíků. Jedná se o vlaky R222/223 VIHORLAT, R420/421 EXCELSIOR, R390/391 BEM a R422/423 CASSOVIA. Konkrétní změny jsou tyto: Od 6./7. září nebude ve vlacích R222/223 řazen restaurační vůz řady BRcm ZSSK č. 375/376 (jedoucí v relaci Praha hl.n. - Košice a zpět). U vlaku R390/R420 nebude od 6./7. září řazen vůz řady WLAB ZSSK č. 378 (jedoucí v relaci Bratislava hl. st. - Cheb), v opačném směru, tedy u vlaků R421/R391 bude zrušen také od 7./8. září. Jediným přímým vozem v této relaci na těchto dvou vlacích tak zůstane vůz řady B ČD. Od 6./7. září bude navíc u vlaků R420/421 zrušen vůz Bc ZSSK c. 370 v relaci Košice - Cheb a opačně. Od 6./7. září nebude ve vlacích R422/423 řazen vuz řady WLAB ZSSk č. 363 v relaci Košice - Praha hl.n. a opačně (v opačném směru až od 7./8. září). Na doprovodném snímku je zachycen toho dne o 60 minut opožděný R420 EXCELSIOR při zastavení v žst. Kralupy nad Vltavou.

obrazekVážení čtenáři a návštěvníci ŽelPage, mnozí z Vás jistě při svých prázdninových toulkách zabloudili za hranice naší vlasti, kde jste se s největší pravděpodobností setkali i s tamní železnicí. Těm z Vás, kteří si na cestách pořídili nějakou tu fotečku chceme umožnit jejich prezentaci na ŽelPage. Jak na to? Je to velmi jednoduché: stačí vybrat několik dle Vašeho názoru nejkrásnějších fotografií ze zahraničí s železniční tématikou a zaslat je spolu s místem pořízení, krátkým textovým popisem a Vaším jménem na e-mail info@zelpage.cz a do pole Předmět uveďte FOTO Z CEST. Vaše fotografie budou zařazeny do alba, které bude koncem září uveřejněno na ŽelPage. Datum uzávěrky pro zaslání fotografií je středa 15.9.2004. Po tomto datu budou Vaše fotografie zpracovány a v nejkratším možném termínu zveřejněny. Prosíme všechny, aby se pokusili zachovat maximální velikost fotografie na 350kB a rozlišení na 1024x768pix. Autoři ŽelPage si vyhrazují právo odmítnout a nezveřejnit fotografie, které jakýmkoliv způsobem odporují zadaným kritériím (u větších, či objemnějších obrázků po společné dohodě s autorem).
Na doprovodném snímku od Vítka Bukače je zachycena lokomotiva 1771 QSR v australské Kurandě.

Ústecký kraj - České dráhy mají v těchto dnech jedinečnou šanci získat zakázku na dopravu kameniva pro stavbu dálnice D-8, přesněji pro stavbu úseku z Ústí nad Labem na státní hranici s Německem. Konkrétně se jedná o přepravu 300 000t štěrků a kameniva z lomů Měrunice u Bíliny a Všechlapy do společností SSŽ, nově zřízené obalovny a betonárky u Úžína. Celá situace se možná zda na první pohled velmi snadno řešitelná, avšak velmi brzy narážíme na problém: Do areálu obalovny sice vede vlečka, která původně patřila dnes likvidované Tlaková plynárna Ústí n.L., a.s., ta je však dnes velmi silně podudržovaná, náklady na její opravu by se vyšplhaly až do výše 12 mil. Kč. a navíc byla k 15.6.2004 oficiálně a bez jakýchkoliv námitek ZRUŠENA! Vlastníkem vlečky je dnes nástupnická firma Palivový kombinát s.p. Ústí n. L., který se sice vlečky rád lacino zbaví, ale její opravu již bude muset zajistit České dráhy (potažmo SDC). Velkou výhodou je, že vlečka může být po splnění svého účelu zakomponována do nově vznikající průmyslové zóny právě v této oblasti. Druhou možností je vybudování velkokapacitních zásobníků v žst. Chabařovice, kam by ucelené vlaky navážely materiál a odtud by se zhruba 3km úsek do obalovny Úžín dopravovalo kamenivo po silnici. Tato varianta je desetinásobně levnější a zdá se, že se k ní kloní většina zúčastněných stran. Bude zajímavé sledovat, jak se k celé věci ČD postaví, protože nechat si uniknout výhodnou zakázku na dobu tří let by byla jistě škoda..
Dle týdeníku Obzor ve zkrácené verzi zpracoval

obrazekPraha - Praha možná v blízké budoucnosti získá nové železniční zastávky. Zájem na jejich výstavbě mají jak České dráhy, tak i magistrát hl. m. Prahy. Pokud celá akce neztroskotá na nedostatku finančích prostředků, mohla by být v blízké době reaktivována zast. Praha - Podbaba na trati 091 do Kralup n. Vlt. Dále je uvažována výstavba nové zastávky Praha - Vyšehrad, nikoliv však v místech dnešního zrušeného nádraží, ale v blízkosti Ostrčilova náměstí, čímž by vznikla i možnost přestupu na tramvaje. Zastávka Praha - Malešice má vyrůst poblíž stanice metra A (u depa Hostivař). Ná této nákladní spojce bez pravidelné osobní dopravy by měly ještě být vystavěny zastávky Praha - Skalka a Praha - Zahradní město, přičemž by na této trati byla provozována městská železniční linka, ne nepodobná ML1 (Libeň - Roztoky). Uvažuje se též o vzniku zastávek Libeň a Rajská zahrada. Pokud se na tento projekt naleznou potřebné finanční prostředky, mohou být některé z těchto akcí zahájeny ještě letos.

obrazekRoLa - 28. května seznámil ministr dopravy Šimonovský novináře s plánovaným ukončením provozu RoLa v úseku Lovosice - Drážďany. Smlouva bude oboustranně vypovězena a proběhne smluvně daná tříměsíční výpovědní lhůta. Po jejím uplynutí bude dnes již drasticky omezený provoz RoLa zastaven úplně. Důvodem je naprostý nezájem přepravců o tento způsob dopravy po vstupu ČR do EU, kdy na hraničních přechodech odpadly veškeré formality s celním odbavením nákladu. O případných náhradách tohoto způsobu dopravy bude ministr Šimonovský s jeho německým protějškem jednat příští týden. Na ilustračním sníknu je zachycena lokomotiva 372 013-3 v žst. Praha - Bubeneč. Tato lokomotivní řada je s vozbou nákladních expresů RoLa neodmyslitelně spjata.

obrazekZSSK - Od 13.6.2004 bude na Slovensku ukončena v posledních letech dosti nerentabilní služba - přeprava spěšnin. ZSSK přistoupila k tomuto kroku pro dlouhodobou ztrátovost a pro neustále se snižující zájem o tento produkt. Plánované opatření se však nevztahuje na přepravu zavazadel v osobní dopravě, jako jsou balíky, jízdní kola, kočárky či lyže. V minulosti bylo učiněno několik pokusů o zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti přepravy spěšnin, ale měsíční ztráta se dlouhodobě pohybovala kolem částky 10 mil. Sk. Přeprava spěšnin je v současné době zabezpečována v 95 železničních stanicích, přičemž na jejím zajišťování se podílí 236 provozních zaměstnanců. Ti budou v souvisloti s tímto racionalizačním krokem buď přeloženi na jinou pozici, nebo popuštěni pro nadbytečnost.

obrazekPraha - Vedení Českých drah uspělo se svým požadavkem na dotaci ve výši 530 mil. korun, které použije na doprovodný sociální program. Tím Vláda ČR posvětila plánováný odchod více než pěti tisíc zaměstnanců v předdůchodovém věku. Zároveň tím podpořila návrh strategického plánu rozvoje ČD, který v budoucnu počítá s propuštěním téměř 16 000 zaměstnanců. Základním předpokladem k takovému snížení stavů a tím i zvýšení efektivity práce jsou rozsáhlé modernizace staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, ale zároveň i hledání rezerv ve funkcích typu staniční, signalista, posunovač či pokladník. Ministerstvo dopravy by letos mělo uvolnit na sociální program téměř 665 mil. korun, přičemž 530 mil. kč obdrží ČD, 85 mil. Kč dostane SŽDC a zbývající částka ve výši 49,4 mil. kč bude použita na nekryté náklady z minulého roku.

obrazekKralupy n. Vlt. - Již podruhé během týdne bylo kralupské nádraží němým svědkem odchodu několika strojů pod plameny autogenu. V minulém týdnu (21.4. - středa) byla sestavena souprava 751.217 (vlaková) 111.002 (příp.) 751.108 (zruš.) 720.059 (zruš.) 721.067 (zruš.) 820.110 (zruš.) 742.197 (brzda), která před polednem vyrazila na svou poslední cestu po trase Kralupy n. Vlt. - Praha-Libeň - Poříčany - Nymburk - Velký Osek - odb. Plačice - Pardubice. Zde byly stroje zváženy, hnací vozidla se vrátila zpět do Kralup a smutný konvoj pokračoval ve čtvrtek do českotřebovkého depa. Stejný scénář se opakoval včera (27.4. - úterý). V koloně smrti se mimo hnacích 111.002 a 742.197 objevily tyto stroje: 770.032 751.226 751.029 751.139 751.183 a narychlo přivezené 753.405 s 703.208. Souprava se vydala po stejné trase za stejným cílem. Na doprovodné fotografii můžete vidět lokomotivy, připravené k transportu.

23.4.2004 - 0:44 - Plná liberalizace na kolejích EU od 1.1.2007

Ilustrační obrázekEU - Až v těchto dnech se Evropský parlament shodl na přesném znění tzv. Druhého železničního balíčku, který hovoří o tom, že veškerá železniční doprava ve všech členských státech Evropské Unie bude plně liberalizována k 1.1.2007. Právě termín tohoto kroku byl předmětem vášnivých diskusí mezi různými institucemi EU. Konečné kompromisní rešení zní: Mezinárodní přeprava zboží bude otevřena konkurenci od 1.1.2006, vnitrostátní k 1.1.2007. Od těchto dat už nebude docházet k monopolizaci v přepravě zboží a železniční správy a společnosti si budou moci navzájem konkurovat s tím, že musí nejdřve splnit normy, které jasně definuje tzv. První železniční balíček. Ten je již v platnosti a jeho nejvýznamnější pasáž hovoří o nutnosti oddělení dopravních cest od vlaků - tedy o transformaci železniční dopravy. Součástí nových předpisů je mj. i pasáž o bezpečnosti na železnici, kterou lze shrnout do několika nejvýznamnějších bodů:
1) Strojvedoucí i vlaková četa musí alespoň částečně ovládat jeden světový jazyk
2) Strojvedoucí musí znát všechna mezinárodně uznávaná návěští
3) Všechny vlaky budou muset být vybaveny podobně jako letadla černou skříňkou, z níž se dají po nehodě vyčíst její příčiny.
Na ilustračním snímku je lokomotiva 1116.142-9 v žst. Břeclav. -ČTK-

obrazekOpraveno 17.4. - Šauer - Jen ve stručnosti vám přinášíme aktuální informace o nasazení lokomotiv fyzické osoby Radka Šauera:753.197 - byla dlouhodobě pronajatá společností OKD Doprava, ale v současné době by podle všech informací měla být ve službách Unipetrolu-dopravy a vozit ucelené vlaky v trase Most n.n. - Kralupy nad Vltavou. 730.613 - v těchto dnech je na opravě v brněnské firmě lokomont. 730.625 jezdila nějaký čas opět pod hlavičkou OKD Doprava v Kladně-Dubí, kde přistavovala vozy na vlečku ECKG (Energocentrum Kladno Generating). Nyní by však měla spolu s 753.197 přejít pod křídla Unipetrolu-dopravy a působit v jejích službách. 753.306 - Tato lokomotiva již v roce 2004 definitivně přesla pod OKD-Doprava. Po kolejích se pohybuje již delší dobu bez sebemenších známek příslušnosti k Radku Šauerovi. Její (prozatím původní šedo - zelený) lak je pouze na boku opatřen logem OKD Doprava. Na doprovodném snímku je zachycena lokomotiva 753.197 odstavená v depu OKD Doprava v Kladně-Dubí.

obrazekSNCF - Ve středečních odpoledních hodinách objevili pochůzkáři v kolejích na trati Paris - Basel u města Troyes podezřelý předmět. Přivolaní pyrotechnici při bližším přezkoumání zjistili, že se jedná o trhavinu. Doprava v dotčeném úseku byla okamžitě přerušena a výbušné zařízení zlikvidováno. K útokům se zatím nikdo nepřihlásil, ale dle tvrzení francouzské vlády je nepravděpodobné, že se jedná o stejného pachatele, který v prosinci loňského roku nastražil výbušninu na trati Paris - Toulouse. Právě v souvislosti s tímto útokem jsou na tratích nasazeni pochůzkáři, kteří objevili i včerejší trhavinu.

obrazekČD - Dle depeše z ředitelství Českých drah, která byla vydána ve středu, dojde dnem 1.4.2004 k ukončení prodeje průkazů na slevy pro studenty JUNIOR PAS - ISIC. Tato nabídka byla určena pro studenty mladší 26 let a její vydání bylo vázáno na vlastnictví studentské karty ISIC. Držitel platného průkazu Junior pas - ISIC měl právo použít zlevněnou jednosměrnou jízdenku ve 2. vozové třídě (při zakoupení zpáteční jízdenky činila celková cena dvojnásobek) nebo jednosměrnou jízdenku za zákaznické jízdné 15 v 1. vozové třídě, měsíční traťovou jízdenku obousměrnou se zlevněnou cenou a zlevněnou síťovou jízdenku. Průkazy vydané do 31.3.2004 mají nezměněnou platnost. Prodej ´´červených´´ Junior Pasů zůstává nezměněn. Zdá se, že České dráhy dělají vše pro to, aby z vlaků vytlačili druhou nejpočetnější skupinu cestujících, a proto, kdo můžete, rychle si Junior Pas ISIC zařiďte. Zatím totiž není známo, že by se chystala nějáka obdoba tohoto průkazu.

« Novější zprávy | 1 2 3 4 5 6 ... 8 | Starší zprávy »    
ŽelPage - elektronický magazín o drahách
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Veřejné použití obsahu bez výslovného souhlasu autora není dovoleno.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2018 Spolek ŽelPage
:. Přihlášeníopen/close
 
 
  
 
Zapomenuté heslo   
Zaregistrovat   
:. Nabídka eShopuopen/close
:. Poloha vlaků CZopen/close
Poloha vlaků CZ
 
:. Vyhledáváníopen/close

 
   
 
 
   
 
:. Info pro fotografyopen/close
Informace o podmínkách
na focení v ČR

Slunce
vychází v 07:49
zapadá v 16:00
:. Novinky na VLAKY.NET
Poslední příspěvek 120 rokov trate Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty
Nedávno spomenuté 120. výročie trate Lužianky – Hlohovec – Leopoldov možeme doplniť ďalším, rovnako okrúhlym výročím. S tou traťou totiž súvisí aj trať Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty, ktorá predstavuje ...

Poslední příspěvek Parádní wolsztynská „Parada parowozów 2018“
Mezinárodní setkání parních lokomotiv v místě posledního pravidelného normálněrozchodného parního provozu je tradičním fenoménem. Letos se do polského Wolsztyna vydala i moje maličkost a byla svědkem již ...

Poslední příspěvek ZSSK predstavila 2. zmenu cestovného poriadku
V nedeľu 10. júna 2018 vstúpi do platnosti 2. zmena Cestovného poriadku 2017/2018 (GVD). Vďaka vlakom Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú ľudia z okolia hlavného mesta cestovať rýchlejšie, ekologickejšie ...