..: Aktuality a články :..

17.9.2010 - 6:00 - Řídící výbor ČD pozastavil možnost uzavírání smluv

ilustrační foto, M 131.1386, Příkosice - Mešno, foto: Filip Štajner Praha — Výběrová řízení na nové vozy pro České dráhy v poslední době výrazně nabrala na tempu. 15. září 2010, tedy shodou okolností právě v den, kdy vstoupila v platnost i novela zákona o zadávání veřejných zakázek, řídící výbor Českých drah, ve které mají majoritu zástupci ministerstva dopravy, rozhodl o omezení pravomocí vedení Českých drah. Představenstvo Českých drah, v jehož čele stojí Petr Žaluda, nesmí s okamžitou platností podepisovat žádné nové zásadní smlouvy. Řídící výbor, resp. ministerstvo dopravy, si totiž chce udržet přehled o těchto smlouvách. Je snahou předejít problémům, které se před časem objevily u dceřiné společnosti Českých drah. ČD Cargo podepsaly jen pár dnů před odvoláním Josefa Bazaly nemalý kontrakt na dodávku nových nákladních vozů, které jsou ale dle zatím nedokončeného auditu pro společnost údajně nepotřebné. Ex–ředitel Bazala se brání, že to byla investice do budoucna a vozy budou potřeba. I samotné České dráhy proto v nejbližších dnech čeká audit. Tiskový mluvčí drah Radek Joklík pro Hospodářské noviny uvedl, že v současné době nejsou připraveny k podpisu žádné velké smlouvy. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly vyhlášeny výsledky výběrových řízení na revitalizaci rychlíkových vozů a modernizaci 21 jídelních vozů, je jasné, že realizátora těchto projektů dráhy zatím nevybraly. Zájemci jsou navíc u těchto kontratků svými nabídkami vázáni jen do konce října, což může být hrozbou pro realizaci těchto zakázek.

Zdroj: Hospodářské noviny/iHNed.cz

hala stanice Helsinki, foto: Tomáš Kraus Helsinky — Rychlovlaky Allegro budou od konce roku 2010 nasazeny na spoje mezi Petrohradem a Helsinkami. Trasu dlouhou 443 km zvládnou za tři a půl hodiny oproti stávajícím šesti hodinám a 18 minutám. Přispěje k tomu i skutečnost, že pasová a celní kontrola bude probíhat v jedoucím vlaku. Naklápěcí rychlovlaky Allegro nahradí vlaky Sibelius a Repin, které obě města spojují v současnosti. Nasazení nových jednotek postupně umožní zvýšit počet spojů mezi Petrohradem a Helsinkami. V roce 2007 cestovalo železnicí mezi Helsinkami a Petrohradem 230 tisíc cestujících. Předpokládá se, že po zavedení vysokorychlostního spojení stoupne během pěti let počet přepravených cestujících na trojnásobek. Zpočátku budou vypravovány dva páry vlaků. Odjezd z Helsinek je stanoven na 10.00 a 15.00, z Petrohradu potom v 6.40 a 15.25. Předpokládá se, že od léta 2011 se počet spojů zvýší na čtyři páry vlaků denně. Noční spoj RŽD Lev Tolstoj, který spojuje Helsinky s Moskvou, bude jezdit i nadále.

ilustrační foto; ČS-7 028; Moskva, Běloruské nádraží, foto: Trainman Moskva — Ve středomoří sice pozvolna končí letní sezóna, přesto 23. září 2010 vyjede na svou první cestu nový dálkový spoj RŽD z Moskvy do Nice. Jeho trasa je postavena následovně: Moskva (Běloruské nádraží) – Vjazma – Smolensk – Orša – Minsk – Brest – Terespol – Varšava – Katovice – Zebrzydovice – Bohumín – Břeclav – Vídeň – Linec – Innsbruck – Bolzano – Verona – Miláno – Janov – San Remo – Bordighera – Ventimiglia – Menton – Nice. Vlak bude jezdit jednou týdně — z Moskvy bude vyjíždět každý čtvrtek v 16.17 a svou cestu ukončí v Nice v sobotu v 19.12 h. Zpět se vydá v neděli v 19.22 a svou cestu zakončí v Moskvě po 52 h 55 minutách v úterý ve 23.17. Průměrná rychlost je něco málo přes 75 km/h. Uvedené časy se mohou ještě mírně změnit, protože se dolaďují s jednotlivými železničními správami. Možná se podaří urychlit průjezd uzlem v Milánu. Předpokládá se ale, že se v budoucnu podaří jízdní doby výrazně zkrátit.

Chalupki, foto: Payus Varšava — Polská televize informovala, že polská správa železniční dopravní cesty (PKP Polskie Linie Kolejowe) postupně začíná v celém Polsku omezovat dopravu vlaků interREGIO, kterou poskytuje dopravce Przewozy Regionalne. Důvodem jsou dluhy PR za využívání dopravní cesty a dopravní infrastruktury. V tomto momentě nejezdí 46 vlaků. Toto zastavení dopravy se dotkne desítek tisíc lidí v celém Polsku, kteří spoje interREGIO denně využívají pro svou dopravu do práce nebo do školy. Na polských nádražích vzniká chaos, protože nikdo není schopen poskytnout informace, zda spoje vůbec pojedou a kdy pojedou. Na tratích, kde jezdí i vlaky konkurenční PKP Intercity, nabízí tato společnost své služby zákazníkům, kteří zůstali bez dopravy.

Brno hl. n., foto: Dennis Hübsch Je zima, za okny chumelí o sto šest a mně je ve vyhřátém bytě za klávesnicí počítače více méně příjemně. Ale zdaleka ne všichni na tom jsou tak dobře jako já – jsou i lidé, pro které je pojem „domov“ téměř cizí. Nemají kam jít, kam si uložit své věci, kde si dát horkou sprchu… Téměř každý už se s nimi setkal. Jaké mají možnosti? Omezený počet míst v azylových domech a útulnách. Zdaleka nepostačují pro všechny, kteří by pomoc potřebovali. Kam jít jinam? Tam, kde je relativně teplo, kde je nepřetržitý provoz – nádraží jsou, z jejich pohledu, zcela ideálním řešením. Ale je to řešení, které by bylo přijatelné pro všechny? To je každoročně opakující se problém. České dráhy jsou si toho vědomy a protože jej dosud nevyřešily, již v prosinci 2009 avizovaly, že posílí ostrahu vybraných nádraží a to zejména kvůli bezdomovcům, kteří se tam na zimu stahují, kazí image Českým drahám a obtěžují cestující. Dráhy slibují nápravu v blízké budoucnosti. Pojďme se podívat, jaká možná bude cesta česká a jak to vyřešili ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

52.8079-7, foto: Petr Lux Vítám Vás u druhé části Ohlédnutí za rokem 2009. Přiznám se, že mne rok co rok fascinuje vývoj techniky - a zejména té fotografické a výpočetní. Když jsem v osmdesátých letech (minulého století) studoval na VUT a šest kamionů Sovtransavta přivezlo nový sálový počítač, ani se nám nesnilo o tom, že někdy budeme mít malý počítač, který se vejde do kufříku. Internet – to byla sféra sci–fi. Coby student jsem používal sovětský fotoaparát Fed, kinofilmy zásadně kupoval jen černobílé a vybíral si každý obrázek před zmáčknutím spouště, při vědomí toho, co mne bude stát vyvolání a pořízení fotek, temné komory nemaje. Dnes jste na tom o mnoho lépe – nemusíte si dělat problémy s tím, co vyfotíte, protože záběr Vás nic nestojí. Když se nepovede moc, klidně jej smažete, když neodpovídá vašim představám, tak si s ním dáte trošku více práce v editoru. A jaké možnosti bude technika za dvacet, třicet let, to ani nedomýšlím. Po předchozím výběru galeristů se pojďte nyní podívat, co se vám v loňském roce povedlo s tou technikou současnou.

753.187 + 743.009 + 743.010 + 743.002, Liberec, foto: JTB „Všechno nejlepší v novém roce!“ — to jste asi v posledních chvílích slyšeli nejčastěji. Dovolte mi, abych se i já za celý tým ŽelPage připojil a popřál vám všem pevné zdraví a dobré světlo. Ať se vám daří nejen ve škole či práci, ale i v osobním životě. Speciálně fotografům přeji, aby: vlaky jezdily do 30 sekund po té, co zaujmou svou pozici a vše si pro focení připraví, slunce jim svítilo v tom správném směru a úhlu, obloha, pokud na ní nebudou temné zlověstné mraky, nechť je pokryta krásnými beránky, dopravci do čela vlaků řadili natřená a umytá vozidla, pokud možno v reklamním nátěru, parní lokomotivy neposílali uhlím napřed, aby vagony krásně ladily (a oni si zamilovali najbrtí barevnost), příroda kolem aby jim vytvářela neopakovatelné scenérie, dařily se jim takové fotky, že si cenzoři budou lámat hlavu a budou mít problémy jakékoliv fotky odmítat či vracet k dalším potřebným úpravám – a pro nás bude pět hvězdiček za vaše fotky málo. Chcete–li se pro nový rok trošku inspirovat, pojďte se ohlédnout za tím právě skončivším – dvoutisícím devátým. Udělejte si u počítače pohodlí a pojďte si zaklikat.

Mosty u Jablunkova, EC 120 Košičan, foto: Railman Mosty u Jablunkova — Během neděle 15. 11. 2009 jsme informovali o mimořádnosti na mezinárodní trati 320 (Bohumín – Čadca), která v současnosti prochází rozsáhlou modernizací. Několikahodinové přerušení provozu zde způsobil dva sesuvy zeminy do právě rekonstruovaného železničního tunelu. Stalo se tak v době, kdy jeden z nejzajímavějších úseků historické Košicko–bohumínské dráhy prochází sérií úprav, na jejichž konci dva typické tunely zcela změní svou podobu. Oba přitom mají za sebou dlouhou historii, která může přinášet otázky technické bezpečnosti a možných dalších rizik při výstavbě podobných dopravních staveb. Podívejme se tedy stručně na historii jablunkovských tunelů i na faktory a problémy, které konstrukci tunelů obecně ovlivňují.

děkan Fakulty dopravní prof. Ing. Petr Moos, CSc., foto: FD ČVUT Praha — Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze vypsala 2. ročník soutěže Cena děkana Fakulty dopravní. Soutěž je určena pro studentské týmy (dvě až čtyři osoby) a nebo jednotlivce z odborných středních škol a gymnázií a budou do ní přijímány práce s dopravní a telekomunikační tématikou. Termín pro přihlášení včetně zaslání prací do soutěže je 15. prosince 2009. Vyhlášení výsledků proběhne na konferenci studentů středních škol dne 27. ledna 2010 na půdě Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Z podaných projektů budou odbornou porotou, složenou z pedagogů jednotlivých ústavů fakulty, vyhodnoceny nejlepší práce, přičemž všichni členové oceněných týmů získají kromě věcných cen i možnost studia na FD ČVUT bez přijímacích zkoušek (s výjimkou bakalářského studijního oboru Profesionální pilot).

CityElefant s NS a Vítkovem v pozadí, foto: Louis Armstrong Praha — Letos to je již 17 let, co se v Česku pořádá soutěž Stavba roku. Té se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Posuzují se pouze stavby na území České republiky, projektant či architekt stavby již Čech být nemusí. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Těmi v letošním roce byli: ECONOMIA – časopis Stavitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Záměrem soutěže je představit široké veřejnosti to nejlepší, co se v uplynulém období postavilo. Soutěž se snaží podporovat kvalitní realizaci stavebního díla a jejího řemeslného provedení. Od roku 1992 tak bylo posuzováno přes 800 přihlášených staveb. Letošní sedmnáctý ročník byl vyhodnocen počátkem října 2009.

Noční Kopřivnice, foto: Martin Grill Zastavte se! Udělejte si pohodlí, nalijte si dobrý drink a máte-li chuť, pojďte zavzpomínat na rok 2008. Americký profesor maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyi, přednášející na University of Chicago, popsal pojem „stav plynutí“ (flow). Stav plynutí je stav „ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité. Tento prožitek sám je tak radostný, že se ho lidé snaží dosáhnout dokonce za velkou cenu, pro pouhé potěšení, které jim přináší… Jedna z vlastností stavu plynutí, o níž se lidé zmiňují nejčastěji, je, že pokud tento zážitek trvá, člověk dokáže zapomenout na všechny nepříjemné stránky svého života. Tento rys stavu plynutí je důležitým vedlejším produktem faktu, že činnosti, které přinášejí radost vyžadují naprosté soustředění pozornosti na úkol, který právě vykonáváme.“ Zjednodušeně flow je vlastně jednotka radosti.

680402 Kolegové se pustili do seriálu „Rok 2007 očima železničního fotografa“. Rozhodl jsem se poněkud narušit jejich hegemonii a podívat se na rok 2007 pohledem nefotografa a neželezničáře.

Lásku k železnici jsem získal už v raném dětství, kdy jsem chodil prohlížet mašinky na nádraží Opava-východ. V těch dobách ještě osobní vlaky mezi Opavou a Ostravou obsluhovaly T 435, na nákladech se objevoval občas i "kremák", na osobácích z Opavy do Olomouce byl standardem "papoušek" a na spěšném vlaku se pravidelně objevoval "krokodýl" – v té době téměř novinka. Teď jsem zákazníkem železnice spíše příležitostně, ale pěknou fotografii vlaku byste našli na pozadí mého monitoru. Podělím se tedy s Vámi o fotky, které se mi na ŽelPage líbí, které mám rád.

« Novější zprávy | 1 ... 9 10 11 12 13   
ŽelPage - elektronický magazín o drahách
ISSN 1801-5425
historie ŽelPage
Veřejné použití obsahu bez výslovného souhlasu autora není dovoleno.
zc.egaplez@ofni
© 2001-2017 Spolek ŽelPage
:. Přihlášeníopen/close
 
 
  
 
Zapomenuté heslo   
Zaregistrovat   
:. Nabídka eShopuopen/close
:. Poloha vlaků CZopen/close
Poloha vlaků CZ
 
:. Vyhledáváníopen/close

 
   
 
 
   
 
» Přidat odkaz
:. Info pro fotografyopen/close
Informace o podmínkách
na focení v ČR

Slunce
vychází v 07:33
zapadá v 17:59

meteo meteo
:. Novinky na VLAKY.NET
Poslední příspěvek Vyberte sa s nami na výlet za UNESCOM do Jasovskej jaskyne
Vyberte sa s nami v posledný októbrový víkend na výlet vlakom z Košíc za UNESCOM do neďalekej Jasovskej jaskyne. Spomedzi šiestich jaskýň Svetového dedičstva UNESCO, ktoré sú z Košíc na dosah, je úplne ...

Poslední příspěvek Repa do Serede aj v roku 2017
Rovnako, ako po minulé roky, tak aj v roku 2017 prebieha v rámci kampane odvoz cukrovej repy do Serede vlakom. A hoci nedochádza k veľkým zmenám, pozrime sa na ňu prostredníctvom niekoľkých aktuálnych ...

Poslední příspěvek Co přinesla konference o dopravním plánování na železnici v Luhačovicích?
Ve čtvrtek 12. října 2017 hostily Luhačovice mezinárodní konferenci s komplikovaným názvem Dopravní plánování na železnici 21. století – evoluce, revoluce nebo jiné paradigma. Mezi jedenácti vystupujícími ...